Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΦΕΡΜΟΥΑΡ... ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


ΔΕΝ συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση (προηγούμενη Παρασκευή) του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου το φλέγον θέμα που αφορά στα προσφάτως αποκαλυφθέντα (οικονομικά) στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τις κατά την περυσινή χρονιά πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νάξου και τον τρόπο διαχειρίσεως των κονδυλίων που ο ΠΟΔΝ επένδυσε σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Και ο πλέον ανυποψίαστος εύκολα θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι μεσούσης τής προεκλογικής περιόδου η νυν Δημοτική Αρχή, για ευνόητους, προφανώς, λόγους, θέλησε να παρακάμψει το (προαναφερθέν) θέμα που έχει υπόβαθρο οικονομικό.
Να υπογραμμιστεί ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις -όπως αυτές τις περιγράφει στο με αριθμό πρωτοκόλλου 3 τής 26ης Ιουλίου 2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κυκλάδων η Επίτροπος κ. Γιαννιουδάκη-, «µέρος τής ανωτέρω δαπάνης ποσού ευρώ 11.021,00 εκκαθαρίστηκε και εντάλθηκε, µη νόµιµα και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 25 του Λογιστικού των ΟΤΑ (Β.Δ. 17/5/15-6-59)…».
Ο επικεφαλής τής μείζονος αντιπολιτεύσεως κ. Βενιέρης με το ξεκίνημα τής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το εν λόγω θέμα να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως, για να εισπράξει την σύσσωμη αντίδραση των δημοτικών συμβούλων της συμπολιτεύσεως.
Την από κοινού πρόταση των κ. Μαράκη, δημάρχου Νάξου και Καραμανή, προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του τελευταίου, περί συζητήσεως του (περί ου ο λόγος) θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ακολούθως, κλήθηκε το «σώμα», δια τής «μεθόδου τής ψηφοφορίας», να κρίνει σχετικά… Και ήταν η απόφαση των δημοτικών συμβούλων τής πλειοψηφίας αναμενόμενη… Υπερψηφίστηκε η αναβολή συζητήσεως του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προ τής διεξαγωγής τής ψηφοφορίας οι της μείζονος αντιπολιτεύσεως αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι «είναι ένα θέμα σοβαρό που οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί». Ο αντιπρόεδρος μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτης Μαυρομμάτης με το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κυκλάδων ανά χείρας ζητούσε πεισμόνως από τον δήμαρχο κ. Μαράκη να το αναγνώσει εις επήκοο των παρευρισκομένων δημοτικών συμβούλων, συμπολιτών μας που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση και των τοπικών Μ.Μ.Ε. Ο κ. Μάρακης του αρνήθηκε, λέγοντάς του ότι «δεν πρόκειται για καταλογισμούς», την ώρα που ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σημείωνε «άφησέ με να το διαβάσω για να δεις ότι το λέει ξεκάθαρα. Γιατί δεν με αφήνεις; Υπάρχει θέμα εδώ με όσα αναφέρει η κυρία Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δε το βλέπεις;».
Το έγγραφο που δεν διαβάστηκε…
Έγγραφο υπ. αριθμ. 3, 26 Ιουλίου 2010
Ελεγκτικό Συνέδριο Νομού Κυκλάδων – Υπηρεσία Επιτρόπου προς την κα Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Δ.Ν. Αρ. Πρωτ. 41029. Ερμούπολη, 26 Ιουλίου 2010. Κοινοποίηση: Ταμίες Νάξου κ. Ιωάννη Κρητικό και Εμμ. Βενιέρη
«Σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 του π.δ. 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο «Oργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου», 154 του π.δ. 1225/1981 «περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων», 3 παραγ. 4 του Ν. 2307/1995 και 175 παραγ. 3 του Δ.& κ.κ. καθώς και τα πρακτικά της 1 ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Ιανουαρίου 1997, σας στέλνουμε το φύλλο αυτό και παρακαλούμε να µας το επιστρέψετε εκτελεσμένο µέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη του.
Μετά τον έλεγχο, σύμφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, του µε αριθ. 167/2009 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού ευρώ 15.755,1Ο οικον. έτους 2009 και των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ’ αυτό, που αφορά στην καταβολή αμοιβής στην σε. Ν. & Μ. ΡΕΦΕΝΕ, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, για την προμήθεια εισιτηρίων για την µμεταφορά καλλιτεχνών- συντελεστών των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νάξου για το από 14/6/2009 έως 30/10/2009 χρονικό διάστημα, προκύπτει ότι, µέρος της ανωτέρω δαπάνης ποσού ευρώ 11.021,00 εκκαθαρίστηκε και εντάλθηκε, µη νόµιµα και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 25 του Λογιστικού των ΟΤΑ (Β.Δ. 17/5/15-6-59).
Συγκεκριμένα δεν επισυνάπτονται όλα τα αποκόµµατα των διατεθέντων εισιτηρίων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν αντιστοιχούσαν τα εισιτήρια στις ηµέρες και ώρες των εκδηλώσεων κλπ.
Επειδή η µε αριθ. πρωτ. 102/31-12-2009 ειδική εντολή για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος, της κας Αντιπροέδρου του Οργανισμού Τζακωνιάτου Στυλιανής δεν αναφέρει τις διατάξεις βάσει των οποίων θεωρεί νόµιµες τις δαπάνες ούτε αναφέρεται στις ελλείψεις των παραστατικών στοιχείων, συµφωνούµε µε τις απόψεις και τις αντιρρήσεις του ταμία.
Μετά τα ανωτέρω ζητούµε, εντός δέκα πέντε (15) ημερών την αναπλήρωση µέρος του δαπανηθέντος ποσού e 11.021,00 εκ µέρους της αντιπροέδρου και την αποστολή στην Υπηρεσία µας του σχετικού γραµµατίου είσπραξης για να σας επιστραφεί το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής µε τα δικαιολογητικά του. Σε αντίθετη περίπτωση θα εκθέσουμε τα ανωτέρω στο Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εισηγηθούμε τον καταλογισμό της υπολόγου». (Η επίτροπος Ελένη Γιαννιουδάκη)

Οι ανακοινώσεις
Εξέχουσας σημασίας το παραπάνω θέμα, αφού οι επικεφαλής των υποψηφίων δημοτικών παρατάξεων στις επερχόμενες Δημοτικές του προσεχούς Νοεμβρίου κ. Μαργαρίτης Μανώλης (συνδυασμός «Νάξος και Μικρές Κυκλάδες - Στροφή στο Μέλλον») και Δημήτρης Λιανός («Αγωνιστική Δράση») εξέδωσαν τις παρακάτω ανακοινώσεις:
«Ακούσαμε εχθές με μεγάλη έκπληξη, τις νέες εμπεριστατωμένες και πλήρως
αποδεδειγμένες καταγγελίες του συμπολίτη μας κου Γιάννη Δρυμαλίτη, συνεπικουρούμενου από τον κο Λυκουρόπουλο σε ραδιοφωνικό σταθμό του νησιού μας, που αναφέρονταν σε οικονομικές ατασθαλίες που συνέβησαν στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νάξου και οι οποίες αποτελούν την συνέχεια άλλων που έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν .
Ο συνδυασμός μας (ΝΑΞΟΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ), μια ομάδα ανθρώπων που ζει, υπάρχει και προβληματίζεται μέσα σ’ αυτήν την κοινωνία για το αύριο, εκφράζουμε τις ανησυχίες και τις αγωνίες μας για τα τεκταινόμενα στον Δήμο Νάξου και εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την διαφαινόμενη διασπάθιση του Δημόσιου χρήματος .
Γι’ αυτό ζητούμε α) από τον Δήμαρχο της Νάξου και τον Πρόεδρο του ΠΟΔΝ να πάρουν δημοσίως και εγγράφως θέση προς τον Ναξιώτικο λαό και β) την παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου να μας προστατέψει στο μέλλον από τέτοιου είδους λυπηρά φαινόμενα». (Νάξος, 20-8-2010 / «ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» - Μανόλης Μαργαρίτης)

Νάξος, 20 Αυγούστου 2010 / Δελτίο Τύπου
«Η παράταξη ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ’’ σχετικά με τα όσα είδαν το φως τής δημοσιότητας και αφορούν στην οικονομική διαχείριση του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νάξου (ΠΟΔΝ) δηλώνει τα κάτωθι:
’Λυπούμεθα ειλικρινά που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος για τις Δημοτικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου ουσιαστικά με οικονομικά σκάνδαλα. Θα προτιμούσαμε η αντιπαράθεση των υποψηφίων για τη νέα δημοτική αρχή να γίνεται πάνω σε προγραμματικές θέσεις και με πολιτικά επιχειρήματα. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε την ανάγκη, να ξεκαθαρίσουν άμεσα αυτά τα σκανδαλώδη γεγονότα και ο Ναξιακός λαός να πληροφορηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με την διαχείριση των οικονομικών του ΠΟΔΝ. Καλούμε λοιπόν, τον οποιονδήποτε κατέχει στοιχεία σχετικά με το θέμα να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να επιληφθούν σύμφωνα με το Νόμο». (Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δημήτρης Λιανός)

*Στα αξιοσημείωτα τής συνεδριάσεως τής προηγούμενης Παρασκευής τα εξής γεγονότα: Πρώτον, ότι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού δεν «άνοιξε το στόμα του» καθ’ όλην τη διάρκεια των αντεγκλήσεων ανάμεσα στο δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης και τους συμβούλους τής μείζονος αντιπολιτεύσεως. Και δεύτερον, ότι από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναφορά σε περσινή θορυβώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας: «Δεν πρέπει να βγάζουμε με ευκολία συμπεράσματα. Έτσι έγινε και τότε που είχαμε το θάνατο του άτυχου μαθητή… Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τότε, λες κι έπεσε ο ουρανός και μας πλάκωσε…».

Για το οικόπεδο Μελλισουργού…
ΣΤΗΝ αγορά οικοπέδου δέκα (10) από τον δήμο Νάξου, στη θέση Ξηρόκαμπος, δημοτικού διαμερίσματος Νάξου, για την κατασκευή αποθηκών ή γραφείων και καταστημάτων προχώρησε την προηγούμενη Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου έναντι (συνολικού) τιμήματος 350.000 ευρώ (35.000 ευρώ/στρέμμα). Η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πριν πει το «ναι» στην αγορά ζήτησε ν’ ακούσει την θέση/άποψη του πωλητή. Ο συντοπίτης μας κ. Μελλισουργός Αντώνης (η αρχική προσφορά του οποίου ήταν 650.000), αφού άκουσε την σχετική πρόταση της αρμόδιας «επιτροπής διαπραγματεύσεως» (σ.σ.: αποτελείτο από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Καραμανή Γιώργο, Σέργη Γιώργο και Ανεβλαβή Αργύρη), συμφώνησε να μετεγγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία του οικείου δήμου το προς πώληση γήπεδο των 10 στρεμμάτων έναντι του προταθέντος ποσού των 350.000 ευρώ… Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι ορκωτοί εκτιμητές, στην έκθεσή τους προσδιόριζαν την αξία του εν λόγω ακινήτου σε 71.800 ευρώ/στρέμμα.
Μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος (σ.σ.: ο ανεξάρτητος κ. Πολυκρέτης) μειονοψήφησε προτείνοντας για την εξεύρεση και αγορά οικοπέδου (για αποθήκες ή καταστήματα και γραφεία) να αποφανθεί και αποφασίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι μια δεύτερη προσφορά, αυτή τής συντοπίτισσάς μας κ. Κίτινη Δέσποινας (η οποία είχε αποσυρθεί από το σχετικό διαγωνισμό, για να επανέλθει με βελτιωμένη προσφορά) ήταν 15.000 ευρώ/στρέμμα. Η προσφερόμενη οικοπεδική έκταση της κας Κίτινη ήταν συνολικού εμβαδού 22 στεμμάτων.
Τα αίματα άναψαν όταν ο συντοπίτη μας εκδότης Θανάσης Καραβίας, ο οποίος έκρινε ότι η επιχειρούμενη από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αγορά αντιβαίνει των συμφερόντων του Δήμου Νάξου. Υποστήριξε με θέρμη τα επιχειρήματά του ο κ. Καραβίας με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εκ των δημοτικών συμβούλων τής πλειοψηφίας να αντιδράσουν φωνασκώντας και ζητώντας από τον ομιλούντα να σταματήσει να μακρηγορεί για ένα θέμα για το οποίο ο λόγος που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου ήταν για να ακούσει το Σώμα την άποψη του πωλητή επί της (συγκεκριμένης) προτάσεως τής «επιτροπής διαπραγματεύσεως».
Επιβάλλεται να υπογραμμιστεί ότι η όλη διαδικασία για την αγορά οικοπέδου από τον οικείο Δήμο ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήταν τότε που οι (πρώτες) προσφορές έγιναν από τους κ.κ. Μελλισουργό, Κίτινη και Καπρή. Ο τελευταίος (σ.σ.: το ακίνητο του οποίου βρίσκεται στην περιοχή του Λιβαδιού) απεχώρησε νωρίς από τον διαγωνισμό.
Εν κατακλείδι: Ο Δήμος Νάξου συμφώνησε να αγοράσει από τον κ. Μελλισουργό δέκα (10) στρέμματα, εκ των οποίων μπορεί για γραφεία-καταστήματα να εκμεταλλευτεί/οικοδομήσει μόλις 600 m2, ενώ για αποθήκες δύο (2) στρέμματα…
Το σκεπτικό τής σχεδόν ομοφώνου αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι το αγορασθέν από τον κ. Μελλισουργό γήπεδο ακόμη κι αν έμπαινε στη διαδικασία συγκρίσεως με αυτό τής κ. Δέσποινας Κίτινη συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, αφού ευρίσκεται επί του δρόμου (στο ύψος των Δημοτικών Σφαγείων) και δεν είναι επικλινές (όπως αυτό της κ. Κίτινη) και μάλιστα όμορο του Δημοτικού Κοιμητηρίου (στον επαρχιακό δρόμο Χώρας - Γαλήνης).
*Όλα τα υπόλοιπα θέματα, πλην των δυο προαναφερθέντων, «πέρασαν» από το «σώμα» σε περίπου μισό ώρα μέσα… Η πρεμούρα των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων που δεν αφήνουν εκδήλωση για εκδήλωση να γίνει τούτη την εποχή χωρίς την … παρουσία τους (;), ήταν έκδηλη!.. Δεν ήθελαν χρονοτριβές, αφού πασιφανής ήταν η επιθυμία τους να «τρέξουν», για να προλάβουν να δουν τους ψηφοφόρους τους σε κάποια από τις πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούντο εκείνη τη βραδιά στο νησί μας!..
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου