Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ...

ΜΕ ΔΕΜΕΝΑ τα χέρια αισθάνεται να είναι η νέα δημοτική αρχή Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αφού το ζωτικής σημασίας ανοικτό κεφάλαιο που ακούει στο όνομα «Προϋπολογισμός 2011» βάζει τροχοπέδη σε κάθε πρωτοβουλία, ενέργεια και απόφαση που ήθελε λάβει, άμεσα, το ημέτερο το 27μελές δημοτικό συμβούλιο…
Μήνα Απρίλιο αναμένεται να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τής φετινής πρώτης χρονιάς εφαρμογής τής νέας (αυτό)διοικητικής μεταρρυθμίσεως. Και μέχρι την ψήφισή του, τα χέρια τής (νέας) διοικήσεως τού (διευρυμένου) δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, επαναλαμβάνουμε… Τούτο σημαίνει ότι λεφτά στα χέρια τους θα πιάσουν οι νέοι δημοτικοί άρχοντες, «καλό Μάιο»!..
Σε περιπέτειες με το ξεκίνημά του, λοιπόν, ο «Καλλικράτης» μπαίνει…
Η «Κ» συνομίλησε με κορυφαία στελέχη τής νυν δημοτικής αρχής, για να τους ακούσει να επισημαίνουν ότι «υπάρχουν στο πρόγραμμα πολλά έργα. Μικρά και μεγάλα έργα, που οπωσδήποτε θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Όμως, χωρίς προϋπολογισμό δεν είναι δυνατόν να γίνει το παραμικρό». Είναι αναγκασμένη, συνεπώς, η νέα διοίκηση του ημέτερου δήμου να κάνει υπομονή. Να κάνει υπομονή και να περιμένει.
Θα ρυθμιστούν θέματα από τη στιγμή που «περάσει» από το δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός. Θέματα που αφορούν στο προσωπικό του νέου δήμου, στην αποκατάσταση τού οδικού δικτύου (που νοσεί), στην αποκατάσταση, επίσης, του δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως (που είναι κομματισμένο), στον καθαρισμό των δεξαμενών τοπικών κοινοτήτων (Μελάνων, Μέσης, Ποταμιάς, Γλινάδου κ.λπ.), στον εξωραϊσμό/βελτίωση τής εικόνας τής χερσαίας ζώνης τού λιμένος Νάξου (που εμπίπτει στην αρμοδιότητα, τομέα/χώρο ευθύνης τού οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στην διόρθωση των βλαβών που έχουν υποστεί τα αντλιοστάσια, στην τμηματική-σταδιακή αφαίρεση τού αμιάντου από το δίκτυο υδρεύσεως (τεράστιας σημασίας, ζωτικής σημασίας θέμα για το σύνολο των κατοίκων τού νησιού μας) κ.λπ.
ΟΙ της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος δεν είχαν άδικο όταν, προ καιρού, υποστήριζαν ότι «ο νέος προϋπολογισμός υποχρηματοδοτεί τον Καλλικράτη». Μελέτη που θα καταγράφει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος των νέων «Καλλικρατικών» Δήμων καταρτίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).
Η ΚΕΔΚΕ θεωρεί πως ο νέος Προϋπολογισμός υποχρηματοδοτεί τον «Καλλικράτη» και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της διοικητικής μεταρρύθμισης. Όπως τονίζουν, ο Προϋπολογισμός τού 2011 για την Αυτοδιοίκηση είναι μικρότερος τού Προϋπολογισμού τού 2009, ο οποίος εκπληρώθηκε, χωρίς να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις νέες αρμοδιότητες που φέρνει ο «Καλλικράτης» στους δήμους.
Σημειώνεται πως οι προϋπολογιζόμενοι πόροι τής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως για το 2011 ανέρχονται στα 4,51 δισ. ευρώ. Αυτοί προέρχονται από μέρος του φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, από τους Κοινούς Αυτοτελείς Πόρους, από μέρος των εισπράξεων από το ΦΠΑ, από παρακρατηθέντα υπέρ ΟΤΑ έσοδα προηγούμενων ετών, αλλά και από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).
Ωστόσο, η ΚΕΔΚΕ υπολογίζει πως τελικά το 2011 οι ΟΤΑ θα εισπράξουν λιγότερα από 3 δισ. ευρώ, αφενός λόγω τής αδυναμίας τής κεντρικής Κυβερνήσεως να εισπράξει τους προϋπολογιζόμενους άμεσους και έμμεσους φόρους και αφετέρου λόγο τής προσπάθειας δημοσιοοικονομικής εξοικονομήσεως που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη περικοπή των δαπανών τής γενικής Κυβερνήσεως.
Στο πλαίσιο αυτό η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων καταρτίζει μελέτη που καταγράφει αναλυτικά το πραγματικό - και όχι το κατά προσέγγιση - κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων Δήμων με βάση τις νέες αρμοδιότητες τις οποίες κοστολογεί επακριβώς.
Σύμφωνα με δημάρχους τα αποτελέσματα τής εν λόγω μελέτης θα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την «ένδεια χρηματοδότησης» τής διοικητικής μεταρρυθμίσεως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου