Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

«ΘΗΛΙΑ» ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΤΟ Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2013, έτσι όπως έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες έργων. Τα έργα που θα μελετηθούν και θα δημοπρατηθούν το εφέτος, έργα συνεχιζόμενα που θα ολοκληρωθούν εφέτος και χρηματοδοτούμενα έργα. Όμως: Προβληματισμένοι δηλώνουν οι πρόεδροι όλων των τοπικών και δημοτικών Κοινοτήτων του ημετέρου δήμου, αλλά και στο σύνολό τους οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο 27μελές «καλλικράτειο» Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 Το τεχνικό πρόγραμμα, κατά πλειοψηφία, ενεκρίθη, προ ημερών, ως γνωστόν, από τον Δημοτικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, επισημάνθηκε από την Δημοτική Αρχή ότι, σε ό,τι αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012, αυτό είχε ποσοστό εκτελέσεως 70%...
Σύμφωνα με την «πολιτική» του Τεχνικού Προγράμματος, όπως αυτή αναλύθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πρωτονοτάριο: α) Όλα τα έργα του 2012 που δεν υλοποιήθηκαν ή δεν εκπονήθηκαν οι μελέτες τους, θα πάνε «γέφυρα» το 2013 και θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα μέχρι να απορροφηθεί το 100% της ΣΑΤΑ του 2012, β) Τα έργα θα υλοποιούνται με τη σειρά προτεραιότητας που έχει δοθεί από τις Κοινότητες και αναλογικά, ώστε το ποσοστό απορρόφησης να είναι σχεδόν το ίδιο σε όλες τις κοινότητες, γ) Εάν μια μικρή κοινότητα ή νησί, δεν επαρκεί η ΣΑΤΑ για την υλοποίηση απαραίτητων έργων, αυτή θα ενισχύεται από την ΣΑΤΑ που έχει παρακρατήσει ο δήμος, δ) Για να τρέξει πιο γρήγορα η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος στις Μικρές Κυκλάδες, θα οριστεί ένας μηχανικός του δήμου που θα είναι υπεύθυνος για τις μελέτες και την υλοποίηση των έργων των νησιών και θα συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει ήδη αναλάβει την εκπόνηση ενός μεγάλου μέρους των μελετών μέσω προγραμματικής συμβάσεως, ε) Η ταχύτητα εκτελέσεως του τεχνικού προγράμματος θα είναι ανάλογη με τη συχνότητα εισροής της ΣΑΤΑ του 2013 στο ταμείο του δήμου. Υπογράμμισε ο κ. Πρωτονοτάριος ότι, «για να γίνει περισσότερο ωφέλιμο το Τεχνικό πρόγραμμα τα έργα θα πρέπει τα έργα να ιεραρχηθούν ως εξής»:
1. Έργα που έχουν σχέση με την υγεία των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα και επάρκεια του νερού, η διαχείριση υγρών αποβλήτων (Αποχέτευση, ΒΙΟΚΑ) και η διαχείριση στερεών απορριμμάτων.
2. Έργα που έχουν σχέση με την ασφάλεια της ζωής των δημοτών, όπως την οδοποιία και το κυκλοφοριακό.
3. Έργα που έχουν σχέση με την ασφάλεια ειδικών ομάδων όπως των παιδιών, δηλαδή σχολεία και παιδότοποι.
4. Αναπτυξιακά έργα, όπως: Περιφερειακός δρόμος Νάξου (μελέτες τμημάτων οδών για την ολοκλήρωση του περιφερειακού), εμπορικό λιμάνι (μελέτη χωροθετήσεως), αεροδρόμιο (διερεύνηση του είδους μελέτης που πρέπει να εκπονηθεί), χωροταξική μελέτη (ΣΧΟΑΠ), υδροδότηση Μικρών Κυκλάδων, αποχέτευση παραλιακών οικισμών, αξιοποίηση ΒΙΟΚΑ Νάξου, αγροτική οδοποιία και ηλεκτροδοτήσεις περιοχών κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης  μελέτη διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και κτηνοτροφικών αποβλήτων και τέλος διαχείριση απορριμμάτων (παραγωγή ενέργειας και προϊόντων).
5. Έργα εξοικονομήσεως πόρων και ενέργειας, όπως εξοικονόμηση νερού (σύστημα ελέγχου διαρροών), εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστάθμιση άεργου ισχύος σε αντλιοστάσια και άλλες υποδομές του δήμου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά σε δημοτικά κτήρια).
Με βάση το Τεχνικό Πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταρτιστεί, τρεις είναι οι κατηγορίες των υπό εκτέλεση έργων. Τα έργα που θα μελετηθούν και θα δημοπρατηθούν το 2013, έργα συνεχιζόμενα που θα ολοκληρωθούν το 2013 και χρηματοδοτούμενα έργα που περιλαμβάνουν: Έργα που έχουν ήδη εγκριθεί (€3.215.000), έργα που είναι προς αξιολόγηση (€4.800.000), έργα για τα οποία προγραμματίζεται να κατατεθούν προτάσεις σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (€11 εκ.).

Αγωνιούν και προβληματίζονται, όλοι…
Μπορεί το όραμα του «καλλικράτειου» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων όλων των νησιών του δήμου και η ανάδειξη των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο, όμως, με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εποχής ετούτης της μνημονιακής που βιώνει στο πετσί της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας, εύκολο δεν είναι να υλοποιηθεί ένα Τεχνικό Πρόγραμμα -όσο «προσαρμοσμένο» στα νέα οικονομικά δεδομένα κι αν είναι αυτό, θα λέγαμε-, σε βαθμό ικανοποιητικό…  
Οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων σε όλους τους τόνους
καθημερινά υποστηρίζουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκφράζουν την ανησυχία και την έντονη αμφιβολία τους για την εκτέλεση των προβλεπομένων από το Τεχνικό Πρόγραμμα της εφετινής χρονιάς, έργων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανησυχία και ο προβληματισμός και του συνόλου των δημοτικών συμβούλων όλων των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο 27μελές Δ.Σ. του ημετέρου δήμου.
Ας αναφερθεί ότι, στόχος και σκοπός του δήμου (τονίζεται ότι) είναι το όφελος των Δημοτών μέσω στενής συνεργασίας και συνεννοήσεως με το σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων.
Οι παραπάνω επιλογές, βασίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο: 1) Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης αναπτύξεως, 2) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνειδήσεως, 3) Ορθολογική πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη, 4) Ανάδειξη της φυσιογνωμίας των νησιών μέσω της προστασίας, προβολής και αξιοποιήσεως της πολιτιστικής κληρονομιάς, 5) Στήριξη της τοπικής απασχολήσεως και της επιχειρηματικότητας, 6) Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, 7) Σεβασμός των αρχών της αειφόρου αναπτύξεως, 8) Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, 9) Πολιτισμική ποικιλομορφία, 10) Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών, 11) Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση , 12) Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, 13) Εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή, 14) Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων αναπτύξεως και ευημερίας, 15) Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δήμο, 16) Δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης διοικητικής δομής, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 17) Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με φορείς και οργανώσεις εντός και εκτός της χώρας, 18) Κατανόηση της νησιωτικότητας και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτήν (βελτίωση της ακτοπλοϊκής συνδέσεως των νησιών, ίση κατανομή πόρων και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων., 19) Ανάπτυξη του λιμένα της Νάξου σε κομβικό λιμάνι.

Βήμα-βήμα η υλοποίηση…
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει επιμέρους βήματα με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Τα βήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
Προετοιμασία και οργάνωση: Σκοπός του «βήματος» αυτού είναι, η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες: α) Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και την δυνητική σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική ενότητα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»), β) Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής (δράσεις, προτεραιότητες, έργα και προτάσεις από κοινωνικούς φορείς)
Προγραμματισμό του έργου, γ) Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στο δεύτερο «βήμα» γίνεται λόγος για την «συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης καταστάσεως». Σκοπός δε του «βήματος» αυτού είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση: α)της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού, β) της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», γ) της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», δ) της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση», ε) του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών. 
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία Προγραμματισμού: α) περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου αλλά και το Δήμο ως Οργανισμό: 1) σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται, αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται, 2) σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες  και τα ΝΠ, προβαίνει σε  εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»), 3) σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά: α) την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας
το ανθρώπινο δυναμικό, β) τις συνεργασίες, γ) τις διαδικασίες, δ) τα συστήματα και τα πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ε) την κτηριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό, στ) οικονομικά στοιχεία και περιουσία.
Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει τουλάχιστον:
-Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.
-Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.
-Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
-Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).
Η στρατηγική του ημετέρου δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: α) Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», β) Άξονας 2ος«Κοινωνική Ανάπτυξη, Παιδεία, Τουρισμός , Πολιτισμός και Αθλητισμός», γ) Άξονας 3ος«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση», δ) Άξονας 4ος «Οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και των Νομικών Προσώπων». Να σημειωθεί ότι για κάθε έναν από αυτούς εξειδικεύονται συγκεκριμένα Μέτρα και Στόχοι.
Οι του δήμου αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι, αναπτυκτικές προτεραιότητες του δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων.
Συνεργασία…
Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια…
Σκοπός του βήματος με αρ. 4, είναι, η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου).
Το εν λόγω «βήμα», εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του δήμου με όμορους δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής αναπτύξεως και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.
Επιπρόσθετα, το βήμα στοχεύει στη συνεργασία του δήμου με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου