Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Ψαριανός φέρνει στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας το θέμα αποκατάστασης του 1ου Γυμνασίου της Χώρας Νάξου (με το από το 2008 «κονδύλι» Στυλιανίδη) και τα προβλήματα που αφορούν στην σχολική στέγη των δημόσιων διδακτηρίων του νησιού μας…
Με πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων (απευθυνόμενος στους αρμόδιους καθ’ ύλην υπουργούς), ζητεί να μάθει «γιατί δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα οι σχετικές εργασίες στο Γυμνάσιο της Χώρας και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, συνολικά, για τα προβλήματα σχολικής στέγης στην Νάξο».
Με αφορμή και αιτία την ερώτηση του κ. Ψαριανού, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό της προς τους δύο δήμους του νησιού μας, το επαρχείο Νάξου και την νομαρχία Κυκλάδων, ζητεί να έχει ενημέρωση «γύρω από τις ελλείψεις και τις κακοτεχνίες στα σχολικά κτήρια της Νάξου, αλλά και για το δεσμευμένο κονδύλι των 630.000 ευρώ, για την αποκατάσταση του 1ου Γυμνασίου Χώρας Νάξου».
Το «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 3222/2802 και ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2009, έγγραφο της περιφέρειας Ν. Αιγαίου προς του δήμους Νάξου και Δρυμαλίας, το επαρχείο Νάξου και την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, έχει ως εξής:
«Προκειμένου να απαντήσουμε στην υπ’ αριθμ. 1152/17-11-’09 ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Γρηγόρης ψαριανός, την οποία και σας στέλνουμε συνημμένα, αναφορικά με τις ελλείψεις και κακοτεχνίες στα σχολικά κτήρια της Νάξου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι αύριο (σ.σ.: χθες), 25.11.2009, στο φαξ 2283-60201, για τα αναφερόμενα σ’ αυτήν κατά το μέρος που σας αφορά».
Το παραπάνω έγγραφο, υπογράφεται από τον δ/ντή της δ/νσης αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Σπ. Πλιάτσικας.
Η ερώτηση Ψαριανού
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκ-τρονικής Διακυβέρνησης
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Ελλείψεις και κακοτεχνίες στα σχολικά κτίρια της Νάξου»
«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου ενός δωδεκάχρονου μαθητή στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου της Γαλήνης, για μια ακόμα φορά βγαίνουν στην επιφάνεια οι σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες (στατική επάρκεια, διάβρωση οπλισμού, στεγανοποίηση, εξωτερικά και εσω-τερικά κουφώματα κ.α.) που αντιμε-τωπίζουν πολλά σχολικά κτίρια, καθώς και οι αύλειοι χώροι τους, στο νησί της Νάξου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προβλήματα του 1ου Γυμνασίου, του Γυμνασίου Βίβλου, του 1ου και του 2ου Δημοτικού της Χώρας, τα Δημοτικά του Σαγκρίου, του Κυνιδάρου, του Φιλοτίου, των Μελάνων κ.α, ενώ σε πολλές αυλές των σχολείων ο εξοπλισμός τους, λόγω έλλειψης συντήρησης, βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά.
Το Σεπτέμβριο του 2008 ο τέως υπουργός Παιδείας κ. Στυλιανίδης, μετά από επιτόπια επίσκεψή του, είχε εξαγγείλει τη διάθεση του ποσού των 630.000 ευρω από κονδύλια του Ο.Σ.Κ. για την επισκευή του 1ου Γυμνασίου. Επειδή μέχρι σήμερα ουσιαστικά τίποτα δεν έχει προχωρήσει,
ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
α) Το ποσό των 630.000 ευρω εξακολουθεί να είναι δεσμευμένο για την αποκατάσταση του 1ου Γυμνασίου της Χώρας Νάξου; Για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι σχετικές εργασίες;
β) Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν συνολικά για τα προβλήματα της σχολικής στέγης στη Νάξο;».
Η απάντηση του δήμου Δρυμαλίας
Ο δήμος Δρυμαλίας έσπευσε, σε πρώτο χρόνο, θα λέγαμε, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της περιφέρειας. Και με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9544 και ημερομηνία 25 Νοεμβρίου, έγγραφό της (με θέμα «παροχή στοιχείων, ως απάντηση σε ερώτηση βουλευτή»), πληροφορεί την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τα παρακάτω:
«Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας παραθέτουμε τα υφιστάμενα προβλήματα στα σχολικά κτήρια του δήμου μας:
Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης:
1. Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Μονής: Απαιτείται αλλαγή κουφωμάτων.
2. Δημοτικό Σχολείο Φιλοτίου: Απαιτείται η προσθήκη τριών (3) αιθουσών (καθόσον οι μαθητές εξυπηρετούνται με αίθουσες προκάτ), η κατασκευή νέων αποχωρητηρίων και η εκπόνηση στατικής μελέτης. Οι εν λόγω παρεμβάσεις είναι απαραίτητες, καθώς το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται σε 147 παιδιά, με αυξητική τάση.
3. Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Απεράθου: Απαιτείται στατική μελέτη και κατασκευή νέων αποχωρητηρίων.
4. Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Κωμιακής: Απαιτείται η κατασκευή νέων αποχωρητηρίων καθώς και στατική μελέτη και αλλαγή στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
5. Δημοτικό Σχολείο Κορώνου: Απαιτείται η κατασκευή νέων αποχωρητηρίων.
6. Σχολεία Β/θμιας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
7. 1. Γυμνάσιο Τραγαίας: Απαιτείται η αλλαγή του συστήματος θέρμανσης, η αλλαγή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση στατικής μελέτης και η στεγανοποίηση της ταράτσας.
8. Λύκειο Τραγαίας: Απαιτείται η αλλαγή κουφωμάτων και κεντρικής θέρμανσης, λόγω ανεπάρκειας της υπάρχουσας. Σημειώνεται ότι αν και το κτήριο χρησιμοποιείται εδώ και 11 χρόνιοι, δεν έχει γίνει διοικητική παραλαβή του έργου.
9. ΕΠΑ.Λ./Ι.Ε.Κ./ΕΠΑ.Σ./Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Φιλοτίου Νάξου: Απαιτείται αλλαγή κουφωμάτων καθόσον υπάρχει πρόβλημα στεγανότητάς του, παρά το γεγονός ότι το κτηριακό συγκρότημα έχει κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα. Επιπλέον, απαιτείται η κατασκευή επιπλέον αιθουσών για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών μαθημάτων, τις οποίες άλλωστε προβλέπει η μελέτη του έργου.
10. Γυμνάσιο Σκαδού: Απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης.
Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες του δήμους μας όσον αφορά την επισκευή του Γυμνασίου Τραγαίας (στατική μελέτη και στεγανοποίηση ταράτσας), την επισκευή και προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοτίου και την επισκευή του κτηριακού συγκροτήματος του ΕΠΑ.Λ. Νάξου (κατασκευή επιπλέον αιθουσών κ.λπ.) έχουν εγκριθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κυκλάδων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και δεν κατανοούμε».
Το παραπάνω απαντητικό έγγραφο-επιστολή, υπογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δρυμαλίας και πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παιδείας Αντώνης Μανιός.
Οι τεχνικές υπηρεσίες της Ν.Α.
Ο δήμος Δρυμαλίας εγκαίρως φρόντισε να καταγράψει τα προβλήματα που τα σχολεία αρμοδιότητάς του αντιμετωπίζουν. Και τα προβλήματα αυτά, τα γνωστοποίησε π, προ πολλού, στην αρμόδια επαρχιακή επιτροπή…
Οι σχετικές αποφάσεις της επαρχιακής επιτροπής παιδείας πήγαν στην νομαρ-χία Κυκλάδων…
Οι σχετικές καταστάσεις ήσαν πλήρως συμπληρωμένες…
Η τεχνική υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σε πρώτο χρόνο υποστήριξε ότι μπορεί από μόνη της να εκπονήσει τις σχετικές μελέτες…
Οι κύριοι Αλβέρτης, προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και Χαμηλοθώρης, αρ-μόδιος μηχανικός του επαρχείου Νάξου, από κοινού επισκέφθηκαν, προ μηνών, τα «προβληματικά» δημόσια διδακτήρια του δήμου Δρυμαλίας…
Λίγες εβδομάδες αργότερα, ζήτησαν την βοήθεια των υπηρεσιών του επαρχείου Πάρου…
Από την γειτονική Πάρο τα αρμόδια για την σύνταξη-εκπόνηση μελετών ήρθαν στο νησί μας, έκαναν αυτοψία στους χώρους των σχολείων (σ.σ.; όλα αυτά Απρίλιο του 2009), για να αναχωρήσουν στο γειτονικό νησί και πάλι…
Όλοι πίστευαν ότι η στο μεταξύ, ανάληψη των μελετών των σχολείων του ορεινού δήμου του νησιού μας, από τους προαναφερθέντες μηχανικούς, θα απέδιδε και το (αναμενόμενο) εν ευθέτω χρόνω, αποτέλεσμα…
Ουδέν νεότερο, όμως, από τότε… Όλα «κόλλησαν»…
Λίγο καιρό αργότερα, οι του δήμου Δρυμαλίας πληροφορήθηκαν ότι στα πλάνα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης δεν ήταν τα σχολεία του δήμου Δρυμαλίας… Σε εξέλιξη, έμαθαν, πως ήταν κάποιες άλλες μελέτες…
*Το ερώτημα που απασχολεί τους αρμόδιους του ορεινού δήμου της Νάξου είναι : ποιος έκανε την ιεράρχηση αφήνοντας έξω τα σχολεία του δήμου Δρυμαλίας;
*Γιατί έξω από τα «μελετητικά πλάνα» της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έμειναν έξω τα σχολεία του ορεινού δήμου της Νάξου, από την στιγμή κατά την οποία η επιτροπή παιδείας του επαρχείου Νάξου, είχε προτάξει την ανάγκη εκπόνησης των σχετικών μελετών;
-Από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, πληροφορίες αναφέρουν ότι το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες μελέτες. Με τον έναν (σ.σ.: θα ανατεθούν σε ιδιωτικά γραφεία) ή με τον άλλο (σ.σ.: θα τις κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες της νομαρχίας) τρόπο…
Οι καθαρίστριες…
Η υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντο-πούλου, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ., ανέφερε για την πληρωμή των καθαριστριών των σχολείων τα εξής:«Στη συνάντησή μας με το προεδρείο της ΚΕΔΚΕ συμφωνήσαμε απόλυτα ότι στο σχολείο που ονειρευόμαστε για τη χώρα πρώτα από όλα είναι ο μαθητής. Για να το πετύχουμε αυτό, δηλαδή την ποιότητα στην εκπαίδευση, έχουμε όλοι ευθύνη, το Υπουργείο Παιδείας, οι δήμοι, οι γονείς και βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας που ξεκινάμε με την αυτοδιοίκηση συζητήσαμε άμεσα ζητήματα όπως ετέθησαν από τους δημάρχους: Το θέμα των καθαριστριών - της αμοιβής χιλιάδων καθαριστριών σε όλη τη χώρα- το οποίο λύθηκε και αντιμετωπίστηκε, καθώς το Δεκέμβριο θα υπάρξει αποπληρωμή των εργαζομένων». «Ωστόσο (όπως επεσήμανε, η υπουργός), υπάρχουν και μείζονα ζητήματα που αφορούν το ρόλο των δημάρχων στη χωροθέτηση των σχολείων, στη σχολική στέγη, στη λειτουργία του σχολείου». «Αυτά», συμπλήρωσε, «αφορούν τη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας στην οποία η αυτοδιοίκηση και στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου