Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009Τελικά το βρήκαν "κλειδωμένο"...

Το φράγμα Ποταμιάς (Τσικαλαριού) το θέλει και η νυν κυβέρνηση να το κάνει…
Συνάντηση είχαν με την αρμόδια καθ’ ύλην υπουργό του Γεωργίας κ. Μπατζελή, οι κ. Παναγιώτης Ρήγας, βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος Μαράκης, δήμαρχος Νάξου, Στάθης Πιτταράς, αντιδήμαρχος Νάξου και Γιώργος Καραμανής, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Νάξου. Και είχαν την συνάντηση αυτή, προχθές, Τετάρτη, όλοι οι προαναφερθέντες, διότι ήθελαν να μάθουν τα νέα, και -πιθανώς- τα νεότερα, γύρω από ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί μας: το φράγμα Ποταμιάς (Τσικαλαριού). Ασφαλώς και θα πρέπει να αισθάνονται ικανοποιημένοι , αφού διαπίστωσαν ότι το έργο το συγκεκριμένο (σ.σ.: για το οποίο ειπώθηκαν, προ μηνών, και γράφτηκαν, επίσης, πολλά και άστοχα), το βρήκαν «κλειδωμένο»…
Κατά χθεσινή δήλωση του βουλευτή Κυκλάδων, στον ρ/φ σταθμό «Μεσόγειος»:
1. Το έργο, ως είχε εξαγγελθεί, παραμένει στο πρόγραμμα.
2. Το έργο έχει «κλειδώσει» με 37,5 εκατ. ευρώ.
3. Στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», είναι επισημασμένο το εν λόγω έργο.
4. Αποδείχτηκε η σκοπιμότητα, η ωριμότητα, και η αναγκαιότητα του έργου, το οποίο χαρακτηρίστηκε «έργο ζωής».
5. Η διαβεβαίωση της υπουργού, είναι απόλυτη: Θα εκτελεστεί το έργο στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τι έγραφε
η «Κυκλαδική» στις 11/9/’09…
Το από 11 Σεπτεμβρίου ρεπορτάζ της «κυκλαδικής» επιβεβαιώθηκε, προ ωρών…
Να πώς είχε εκείνο το ρεπορτάζ:
«ΑΝΟΙΞΕ τα χαρτιά του το υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων - και συγκεκριμένα τον φάκελο που αφορά στο φράγμα Ποταμιάς (Τσικαλαριού). Και προέβη σ’ αυτήν την ενέργεια, προκειμένου να δώσει απάντηση -όπως σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε. αναφέρει-, «σε μερίδα του τοπικού Τύπου».
Υπό τον γενικό τίτλο «Χωρίς έρεισμα οι αιτιάσεις για την πορεία του έργου πνοής της Νάξου» και με υπότιτλο «10 αλήθειες για το φράγμα του Τσικαλαριού», το εν λόγω υπουργείο (σ.σ.: που διά του υφυπουργού κ. Παπαδόπουλου έκανε την παρουσίαση του έργου «κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού», προ εβδομάδων, στο νησί μας), σημειώνει:
“Εντύπωση προκαλεί η προσπάθειας μερίδας του τύπου της Νάξου να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στην τοπική κοινή γνώμη για το μείζον ζήτημα της υλοποίησης του έργου του φράγματος Τσικαλαριού. Όπως προκύπτει από τα δέκα σημεία που παρατίθενται κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υφίσταται για την πορεία του έργου παρά το γεγονός ότι σε καθαρά προεκλογική περίοδο κάποιοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν ένα έργο πνοής για ολόκληρο το νησί της Νάξου.
Όπως συμπεραίνεται από ενδελεχή έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκύπτουν τα εξής:
1. Η οριστική μελέτη του φράγματος Τσικαλαριού εκπονήθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Γεωργίας και εγκρίθηκε το 1992. Προκειμένου να ενταχθεί το Έργο σε Πρόγραμμα της 4ης Προγραμματικής περιόδου επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009 η οριστική μελέτη από Τεχνική και Οικονομική άποψη. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 9.639.000 ευρώ.
2. Με ανάδοχο μελετητή την ίδια εποχή εκπονήθηκε και η μελέτη των διασυνδε-δεμένων δικτύων των ταμιευτήρων Τσιλακαριού, Φανερωμένης και Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών. Η μελέτη των δικτύων αυτών εγκρίθηκε με την 117583/24-09-1998. Η συνολική επιφάνεια η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από την μελέτη αυτή είναι 10500 στρέμματα.
3. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82472/02-04-2002 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλο-ντικοί Όροι, τόσο του ταμιευτήρα όσο και των δικτύων.
4. Τα παραπάνω έργα αξιοποίησης (αρδευτικά δίκτυα) έχουν μελετηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης πλην όμως απαιτούν και αυτά Τεχνική και Οικονομική Επικαιροποίηση, ώστε να προσαρμοστούνε στις σημερινές συνθήκες.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπ.Α.Α.& Τ. με την ιδιό-τητα του Φορέα εφαρμογής του Μέτρου 125Α(1) του Π.Α.Α. 2007-2013 υπέβαλε πρόταση και Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη των έργων αυτών στο Μέτρο αυτό. Το υπόψη Μέτρο συγχρημα-τοδοτεί και ταμιευτήρες νερού και αρδευτικά δίκτυα τα οποία αξιοποιούν τα νερά των ταμιευτήρων.
6. Στο Τεχνικό Δελτίο Έργου συμπεριλαμβάνονται τα εξής υποέργα: 1ο Η κατασκευή του φράγματος, 2ο Οι απαλλοτριώσεις, 3ο Οι αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας παραγωγών, 4ο Ο Τεχνικός Σύμβουλος ποιοτικού ελέγχου, 5ο Η αρχαιολογία, 6. Η δαπάνη για την μελέτη επικαιροποίησης των αρδευτικών δικτύων & 7ο Η κατασκευή των δικτύων αξιοποίησης των ταμιευτήρων Τσικαλα-ριού, Φανερωμένης και Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών.
7. Με την απόφαση 7016/31-07-2009 έγινε η ένταξη του συνόλου των ανωτέρω πράξεων στο Πρόγραμμα Π.Α.Α. 2007-2013 «Αλέξαν-δρος Μπαλτατζής» με συνολικό προϋπολογισμό 37.539.000 ευρώ.
8. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί τμηματικά κατά τα έτη 2010 έως και 2013 και ανάλογα με την πρόοδο των αντίστοιχων υποέργων. Είναι αυτονόητο ότι πρώτα θα προηγηθεί χρονικά η κατασκευή του φράγματος και μετά θα ακολουθήσει η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων.
9. Μετά την ένταξη του έργου στο Π.Α.Α., ακολουθεί η ένταξη αυτού στη Συλλογική Απόφαση Έργων 081/8 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την απαιτούμενη κάθε έτος πίστωση.
10. Όσον αφορά το θέμα της ποιότητας των νερών λόγω των λυμάτων που αναφέρεται στο δημοσίευμα σημειώνουμε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δεν αποτελεί λόγο κατάργησης του ταμιευτήρα. Η μελέτη επικαιροποίησης των αρδευτικών δικτύων θα λάβει υπόψη της όλα δεδομένα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί μετά την αρχική εκπόνηση (1998) της μελέτης των δικτύων”.
30 Ιουλίου 2009…
Στο από 30 Ιουλίου 2009, δελτίο Τύπου (σ.σ.: που εκδόθηκε από το γραφείο του βουλευτή Γιάννη Βρούτση), υπό τον γενικό τίτλο, «Το μεγαλύτερο έργο βιώσιμης ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών στις Κυκλάδες», αναφέρονταν τα εξής:
«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009 παρόντος και του Υφυπουργού κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, υπέγραψε την οριστική ένταξη του έργου κατασκευής «ΦΡΑΓΜΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ», στο τομεακό πρόγραμμα «ΑΛΕ-ΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».Μετά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, ο βουλευτής κ. Ι. Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση :«Με απόλυτη συνέπεια η κυβέρνηση μετά την εξαγγελία τον Ιανουάριο του 2008, ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση την μελέτης βάσει της οποίας η κατασκευή του φράγματος βρίσκεται πλέον στο στάδιο υλοποίησης.Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα που θα πραγματοποιηθεί στο Ν. Κυκλάδων, ύψους περίπου 37 εκ. ευρώ.Με το τεράστιας αξίας και σημασίας έργο πνοής παρεμβαίνουμε σε ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό του νησιού. Από το ξεκίνημα της κατασκευής του θα υπάρξουν άμεσα θετικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα του νησιού και έμμεσα σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.Με την κατασκευή του φράγματος αλλάζουμε το μέλλον της Νάξου αλλά και των μικρών Κυκλάδων. Το έργο αυτό ενώνει και δυναμώνει ολόκληρη τη Νάξο και αποτελεί την κιβωτό διατήρησης των αγροτών και κτηνοτρόφων του νησιού μας.Η απόφαση της Κυβέρνησης να εντάξει ένα τόσο μεγάλο έργο στο 4ο Κ.Π.Σ., σε μία νησιωτική περιοχή της πατρίδας μας, συνδέεται αρμονικά με την επιταγή του άρθρου 101 του Συντάγματος και εντάσσεται σ’ ένα γενικότερο στοχευμένο σχέδιο δράσης που επιβεβαιώνει τη βούληση για ειδικές νησιωτικές πολιτικές.Ευχαριστώ την Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργό και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και όλους τους συντελεστές που διαχρονικά πίστεψαν και στήριξαν αυτό το έργο. Νιώθω βαθιά συγκινημένος, υπερήφανος αλλά και δικαιωμένος που μπόρεσα να συμβάλω και να ενισχύσω την πολιτική απόφαση ώστε το μεγάλο αυτό έργο να υλοποιηθεί στο νομό μας».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου