Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΠρο ημερών, από τα γραφεία της εφημερίδας μας έκανε πέρασμα γρήγορο ένας φίλος από τα ορεινά της Νάξου, ένας συμπατριώτης μας: ο Γιάννης Μπαρδάνης. Ήρθε για να μας κάνει τα παράπονά του για την όχι φροντισμένη λιμνοδεξαμενή των Εγγαρών και να μας μιλήσει για τους δύο ταμιευτήρες νερού: την λιμνοδεξαμενή και το φράγμα της Φανερωμένης.
Μας είπε πολλά και επέκρινε τους τοπικούς μας «άρχοντες» που «δεν είπαν ποτέ μέχρι σήμερα να καθαρίσουν την λιμνοδεξαμενή, να την μπαλώσουν κιόλας και να αποκαταστήσουν τις ζημιές του φράγματος».
-Για την λιμνοδεξαμενή και την σκισμένη της μεμβράνη, έχουμε γράψει πάρα πολλά από ετούτην εδώ την στήλη. Γράψαμε για τον κίνδυνο να «κρεμάσει» η μεμβράνη στον πάτο, αφού ψηλά στην υπερχείλιση ψηλά, έχει γίνει εδώ και 3-4 χρόνια κομμάτια η μεμβράνη που συγκρατεί στην λιμνοδεξαμενή μέσα το νερό.
Όσες φορές μέχρι σήμερα ζητήσαμε από τους αρμόδιους να μας απαντήσουν στο ερώτημα «γιατί δεν την μπαλώνουμε την μεμβράνη πριν σκιστεί καλά-καλά, η απάντησή τους ήταν: «Δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι στην αρμοδιότητα του αρμοδίου καθ’ ύλην υπουργείου να την αποκαταστήσει την μεμβράνη και να την καθαρίσει και την απολυμάνει την δεξαμενή». Αυτή ήταν η «κλασική» απάντησή τους. Η αποστομωτική, θα λέγαμε…
Ψάξαμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Αναζητήσαμε πληροφορίες διευκρινιστικές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε λόγο εμπεριστατωμένο. Ψάξαμε και βρήκαμε… Τι; Διαβάστε, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, κυρίες και κύριοι, για να δείτε πώς μας κοροϊδεύουν όλους σε ετούτον εδώ τον τόπο:
Πρακτικά
Της 6/99 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. αποφ. 82/99
Περίληψη: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης λιμνοδεξαμενής Εγγαρών στον δήμο.
Στη Νάξο, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, σήμερα, στις 2-4-1999, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, ύστερα από την 29-3-1999 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε σε κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21, παρόντος του κυρίου δημάρχου και των παρέδρων των δύο (2) δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες σύμβουλοι: Νίκος Κάβουρας, Στυλιανός Βλησίδης, Καπίρης Κωνσταντίνος, Ιωάννης Ποσάντζης, Βασίλης Μεντζουβής, Νίκος Μαράκης, Δημητροκάλλης Ιωάννης, Απόστολος Κλουβάτος, Δημήτρης Καλογείτονας, Ευαγγελία Τουλούπη, Γερμανός Καπίρης, Δημητροκάλλης Δημήτρης, Καλογείτονας Δημήτρης, Γαλατερός Ευάγγελος, Κουτσογιαννάκη Μαρία. Απόντες σύμβουλοι:…
Παρόντες πάρεδροι: Κλουβάτος Αποστόλης (δημοτικού διαμερίσματος Κυνιδάρου), Γρυλλάκης Βασίλης (δημοτικό διαμέρισμα Ποταμιάς),. Απόντες πάρεδροι: Μαϊτός Ευάγγελος (δημοτικού διαμερίσματος Γαλανάδου), Ιωάννης Βαθρακοκοίλης (δημοτικού διαμερίσματος Γαλήνης), Κονδύλης Κωνσταντίνος (δημοτικού διαμερίσματος Εγγαρών),.
Στη συζήτηση του θέματος είχαν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αγγελής Ευστάθιος, Σκορδιαλός Στυλιανός, Σοφικίτης Αντώνιος Καραμανής Γεώργιος, Παπαδόπουλος, Ευάγγελος, Φραγκίσκος Δημήτρης.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ποσάντζη, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. εγκ. 1318/9-3-1999, είναι δυνατόν εγγειοβελτιωτικά έργα Α και Β τάξης, όπως είναι η λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, να μεταβιβαστούν για διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η λιμνοδεξαμενή Εγγαρών είναι χωρητικότητας 532.380 Μ3 και θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση του δήμου Νάξου ως και την άρδευση περιοχών του παραπάνω δήμου (650 στρεμμάτων).
Καταλήγοντας, ο εισηγητής ανέφερε ότι για την περαιτέρω αξιοποίηση του νερού της ανωτέρω λιμνοδεξαμενής κατά χρήσεις εισηγούμεθα την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών στον δήμο Νάξου με τον όρο οι δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρηση του έργου και των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων που θα υδροδοτούνται από αυτό θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ωφελούμενους και θα καταβάλλονται από αυτούς υπό μορφή ανταποδοτικού τέλους.
Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ποσάντζη Ιωάννη, και ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Δέχεται να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών στο δήμο Νάξου.
2. Οι δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου ως και των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων που θα υδροδοτούνται από αυτό, θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ωφελούμενους και θα καταβάλλονται από αυτούς υπό μορφή ανταποδοτικού τέλους.
3. Την ευθύνη για την παρακολούθηση συμπεριφοράς της λιμνοδεξαμενής να έχουν οι δ/νσεις Τεχνικών Μελετών – Κατασκευών και Γεωλογίας-Υδρολογία του υπουργείου Γεωργίας.
*Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 82/1999
*Ο πρόεδρος, Νίκος Κάβουρας, τα μέλη, Σ.Βλησίδης, Ι. Ποσάντζης, Ν. Μαράκης, Α. Κλουβάτος, Ε. Γαλατερός, Ε. Τουλούπη, Α. Λαγογιάννης, Ε. Αγγελής, Γ. Καραμανής, Ε. Παπαδόπουλος, Κ. Καπίρης,. Β. Μεντζουβής, Μ. Κουτσογιαννάκη, Δ. Καλογείτονας, Ι. Δημητροκάλλης, Γ. Καπίρης, Δ. Δημητροκάλλης, Σ. Σκορδιαλός, Α. Σοφικίτης, Δ. Φραγκίσκος.
*Οι δημοτικοί πάρεδροι, Κλουβάτος Α. (Κυνιδάρου), Γρυλλάκης Β. (Ποταμίας).
*Ακριβές απόσπασμα: Ο δήμαρχος. Α.Α., ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποσάντζης.
Καταλάβατε, πιστεύω, πως έχουν τα πράγματα…
Εμείς, θα περιμένουμε να δούμε πότε θα φιλοτιμηθούν οι αρμόδιοι να κάνουν ό,τι οι αποφάσεις που οι ίδιοι πήραν το 1999 επιτάσσουν.
Δεν χωρά δικαιολογία καμία.
Η λιμνοδεξαμενή πρέπει να αποκατασταθεί, πρέπει να μπαλώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεμβράνη της και εν ευθέτω χρόνω, να την αδειάσουμε, και να την ξελασπώσουμε.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, σύμφωνα με όσα μας έλεγαν χείλη υπεύθυνα, ότι οι λιμνοδεξαμενές στον πυθμένα τους έχουν λάσπη για λόγους ευνόητους (για να συγρατείται στον πάτο η μεμβράνη. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την καθαρίσουμε και να την απολυμάνουμε.
Ποιος ξέρει τι μπορεί να υπάρχει στον πάτο της κάτω, αφού από τότε που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε προς χρήση, ουδέποτε φροντίσαμε να απαλλάξουμε τον πυθμένα της από την επιπλέον σαβούρα που έχει κατακάτσει εκεί…
Αφήστε, λοιπόν, κύριοι τις ανυπόστατες δικαιολογίες και τα ψέματα…
Πιάστε δουλειά, σήμερα κιόλας…
-Για να μπαλωθεί η μεμβράνη δεν χρειάζεται τρελό κονδύλι…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου