Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Τα «ακάθαρτα» Σαββατοκύριακα της Χώρας…«Διαιωνίζεται» το πρόβλημα στην Χώρα Νάξου και όχι μόνο το γεγονός ότι κατά τις ημέρες της εβδομάδας Σάββατο και Κυριακή δεν δουλεύουν τα συνεργεία καθαριότητας. Και δη τους μήνες του χειμώνα. Τούτο έχει ως συνέπεια τα Σαββατοκύριακά μας να είναι «ακάθαρτα». Πρόβλημα είναι ατό που δεν θα πρέπει να περνά απαρατήρητο. Άλλωστε πάρα πολλοί Χωραΐτες καθημερινά, εκφράζουν την δυσφορία τους για το γεγονός ότι πάρα πολλές γειτονιές της πόλεώς μας και στα σημεία όπου είναι εγκαταστημένοι οι κάδοι απορριμμάτων είναι σκουπιδοφορτωμένες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται / σημαίνει για την δημόσια υγεία.


Επιβάλλεται με τον έναν ‘ή τον άλλον τρόπο – οι αρμόδιοι, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους – να καλυφθεί μια βάρδια για το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής, προκειμένου οι γειτονιές της Χώρας να έχουν την εικόνα που τους πρέπει…
Οι της Συμπολιτεύσεως του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είπαν, ως γνωστόν, ομόφωνο «ναι» στο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας. «Ναι», είπαν και οι της μείζονος αντιπολιτεύσεως (δημοτική παράταξη Μαράκη), αν και στα πρακτικά ζήτησαν να καταγραφεί η διαφοροποίησή τους ως προς το ύψος των προστίμων που ο Κ.Κ. προβλέπει για όσους ρυπαίνουν. Πλειονοψηφικά, κατόπιν τούτου, ενεκρίθη το Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας.
Φλέγον το εν λόγω κεφάλαιο για τον ημέτερο δήμο κεφάλαιο.
Στο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας έκανε, θυμίζουμε, εκτενή αναφορά και ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Τσούκλερης, που με την ευκαιρία παρουσιάσεως του Κανονισμού διετύπωσε και τις προσωπικές του απόψεις σε ό,τι αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
Το ύψος των προστίμων που ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει για όσους ρυπαίνουν συνειδητά το περιβάλλον, απετέλεσε την αιτία και την αφορμή για την διατύπωση από τις δημοτικές παρατάξεις της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως θέσεων που διαμετρικά ήσαν αντίθετες με αυτές που οι της Συμπολιτεύσεως υπεστήριξαν… Πουθενά όμως στον Κανονισμό Καθαριότητας δεν γίνεται λόγος για την αποκομιδή απορριμμάτων το διήμερο Σάββατο και Κυριακή.
Για την σύνταξη του Σ.Κ.Κ. οι αρμόδιοι τού ημετέρου Δήμου έλαβαν υπ’ όψιν τους: Το νομοθετικό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, το διοικητικό πλαίσιο, την υφιστάμενη εγχώρια και διεθνή τεχνογνωσία και πρακτική, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τού Δήμου στην πόλη, στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, αλλά και στα νησιά, την υπάρχουσα κατάσταση και υποδομή των Υπηρεσιών Καθαριότητας και τα διαθέσιμα συστήματα διαχειρίσεως και τελικής διαθέσεως στερεών αποβλήτων.
Τα άρθρα τού Κανονισμού Καθαριότητας, α) γνωστοποιούν την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις, β) λαμβάνουν υπ’ όψιν τις υφιστάμενες ειδικές διατάξεις (Π.Δ.) χρήσεων γης των διαφόρων περιοχών τής πόλεως και γ) προωθούν τις αρχές οικολογικής διαχειρίσεως και προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις οποίες έχει υιοθετήσει η χώρα μας.
Πολυσέλιδο το νέο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας, ένα σχέδιο που κάνει εκτενή αναφορά στις αρχές και στους στόχους τού Σχεδίου, στις γενικές διατάξεις, στις υποχρεώσεις του Δήμου, στις υποχρεώσεις των πολιτών και στους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και στους υπεύθυνους τηρήσεως των διατάξεων, στις υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων, που δεν μεταφέρονται από τα συνεργεία του Δήμου, στην ανακύκλωση, στις υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων), που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, στην μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων, στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μηχανήματα, στην καθαριότητα ιδιωτικών χώρων, στην καθαριότητα οικοπέδων, στις οικοδομικές εργασίες και στα δημόσια έργα και στα πρόστιμα.
Σάββατο και Κυριακή επιβάλλεται να καλύπτονται και οι Μικρές Κυκλάδες σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την αποκομιδή απορριμμάτων.
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, για την περισυλλογή των εσωτερικών μη ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων, τώρα: η επιλογή των σημείων τοποθέτησης πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες της περιοχής που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Άστοχο δεν θα είναι, να επιχειρείται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα), η δίκαιη εναλλαγή των θέσεων των κάδων απορριμμάτων. Πρέπει πάνω στην βάση δίκαιης χωροθετήσεως, κάθε φορά, ο Δήμος να εξετάζει τις επιλογές του.
Δεν μπορούμε να τοποθετούμε κάδους απορριμμάτων: Πλησίον στροφής ή στάσεως λεωφορείου. Σε σημείο που δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρα ή κατηφόρα). Σε δρόμο που δεν έχει το απαιτούμενο άνοιγμα (σ.σ.: δρόμος του οποίου το πλάτος είναι μικρό). Σε ειδική θέση παρκαρίσματος – θέση για οχήματα αναπήρων. Το τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο θα πρέπει να… βρει τρόπο να το εισπράττει ο Δήμος. Δεν είναι δυνατόν ο όποιος αδιάφορος και επιπόλαιος δημότης,  ο κάθε… μάγκας (;), να βγάζει όποτε και όταν θέλει και γουστάρει στην απέναντι από το σπίτι του γωνία σπασμένα λ.χ. έπιπλα τεραστίων διαστάσεων και να έχει την απαίτηση να του τα… μαζεύει ο Δήμος. Γ.βλαχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου