Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Θέμα χρόνου το… ΛΟΥΚΕΤΟ στον Χ.Α.Δ.Α.

Το κρίσιμο σημείο είναι να καταλάβουμε όλοι (κεντρική κυβέρνηση, ΟΤΑ, κοινωνία) ότι η πολιτική τής προλήψεως, επαναχρησιμοποιήσεως, ανακυκλώσεως και κομποστοποιήσεως είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα τής διαχειρίσεως των σκουπιδιών και όχι μία μόδα ή μία υποχρέωση την οποία πρέπει απλώς να τηρήσουμε γιατί μάς υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα στην Ελλάδα η βέλτιστη περιβαλλοντικά πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων; Μα φυσικά το να μην παράγουμε καθόλου ή να ελαχιστοποιήσουμε τα σκουπίδια για τελική διάθεση. Είναι άραγε αυτό εφικτό στην Ελλάδα; Εάν ακολουθήσουμε μία ολοκληρωμένη και συνεπή πολιτική θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε τις αμέσως επόμενες δεκαετίες. Ήδη, αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, έχουν προχωρήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και πλησιάζουν το τέλος τού δρόμου έχοντας πετύχει μεγάλα ποσοστά μειώσεως και εναλλακτικής διαχειρίσεως των απορριμμάτων τους.
Στην Ελλάδα τού 21ου αι. η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. έχει εξαιρετική κρισιμότητα για τον κάθε Δήμο, για ολόκληρη την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αλλά και για την χώρα μας. Πρόκειται για περιβαλλοντικά έργα πρώτης γραμμής, ενώ πέραν τής αποκαταστάσεως τού περιβάλλοντος σε κάθε Χ.Α.Δ.Α., η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων κρίνεται, έτσι κι αλλιώς, απαραίτητη… Στο νησί μας, ο δρόμος προς την Κορυφή Ξύδη (κατασκευή ΧΥΤΥ), αν μη τι άλλο περνά από διαδικασίες-ενέργειες που το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», χρηματοδοτεί…
Το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην σημερινή τακτική συνεδρίαση του θα επιδιώξει να «περάσει» απόφαση για την συμμετοχή και υποβολή προτάσεως στην Πρόσκληση 4.7 τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδοτήσεως «Έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενεργειών κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α και κατασκευαστικών έργων και προμήθειας εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α., καθώς και των αναγκαίων μελετών, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων».
Με δεδομένο ότι σήμερα το παραπάνω μείζονος σημασίας θέμα πάρει την έγκριση τού οικείου δημοτικού συμβουλίου, η κατάργηση-απενεργοποίηση τού υπάρχοντος Χ.Α.Δ.Α., στην μεσοαπόσταση Χώρας – Γαλήνης, είναι θέμα χρόνου.    
Το προαναφερθέν πρόγραμμα, δίδει κίνητρα στους Ο.Τ.Α., για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στην μείωση των απορριμμάτων.
Το προαναφερθέν περιβαλλοντικής αναβαθμίσεως έργο εάν και εφόσον υλοποιηθεί θα απορροφήσει τουλάχιστον 3 εκατ. «ευρώ». Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Άλλωστε, η προστασία τού περιβάλλοντος, απετέλεσε βασική προεκλογική εξαγγελία τού συνδυασμού τού νυν δημάρχου Μανώλη Μαργαρίτη. Γι’ αυτό και τώρα η δημοτική παράταξη τής πλειοψηφίας επιδιώκει να εντάξει το έργο τής αποκαταστάσεως τού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διαθέσεως Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
Περί κομποστοποιήσεως
Η κομποστοποίηση εφεξής θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια επιλογή τής πολιτείας - και συνεπώς και τής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως -, για την διαχείριση των υλικών του 3ου (λεγόμενου) κάδου (οικιακά οργανικά) και των (γνωστών) «πράσινων» υλικών των ΟΤΑ (κλαδέματα), αξιοποιώντας τους σταθμούς μεταφορτώσεως σε κάθε περιφέρεια για την μεταφορά των οργανικών. Έτσι, στους περιφερειακούς σχεδιασμούς θα πρέπει να διερευνηθεί και επιλεγεί η δυνατότητα τής δημιουργίας μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους μονάδων κομποστοποιήσεως με ευθύνη των ΟΤΑ, των περιφερειών. Οι μικρές μονάδες μπορούν να εξυπηρετούν μικρούς ή/και απομακρυσμένους οικισμούς και μικρούς Ο.Τ.Α., οι μεσαίες μονάδες μεσαίου μεγέθους Ο.Τ.Α. και οι μεγάλες μονάδες μεγάλους Ο.Τ.Α., σύνολο νομού ή σύνολο περιφέρειας.
Το παραπάνω πρόγραμμα που εκτός απροόπτου θα … κληθεί (αφού ο ίδιος άλλωστε αναμένεται σήμερα να εντάξει στις στο εγγύς μέλλον ενέργειες-δράσεις του) να υλοποιήσει ο οικείος δήμος, δύναται να αξιοποιήσει την τεχνολογία-τεχνογνωσία την οποία προ πολλών ετών έχουν υιοθετήσει χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κ.ά.
Το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει προδιαλογή των υλικών και κομποστοποίηση τού οργανικού κλάσματος α) με ανοικτές αερόβιες μονάδες, β) με κλειστές αερόβιες μονάδες, ή ακόμη και γ) με κλειστές αναερόβιες μονάδες. Η επιλογή της κομποστοποιήσεως με κλειστές αναερόβιες μονάδες μπορεί να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια ή/και θερμότητα. Το παραγόμενο «κομπόστ» αποτελεί, σύμφωνα με επιστημονικούς κύκλους, πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό που κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση διαβρωμένων δασικών εκτάσεων, την συντήρηση πάρκων και αλσών στις πόλεις, την ανάπλαση εγκαταλειμμένων λατομείων και βέβαια τον εμπλουτισμό των αγροτικών καλλιεργειών.
Μηδενικά σκουπίδια
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρούμε λύσεις για να μην παράγουμε απορρίμματα. Υπάρχει τεράστια εμπειρία στην Ε.Ε. και πρέπει εφεξής να «τρέξουν» με πιο γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες και διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να υιοθετηθούν και εφαρμοσθούν θεσμικά μέτρα και δράσεις για την δραστική πρόληψη και μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, τόσο σε επίπεδο ΟΤΑ, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, μεγάλων παραγωγών και νοικοκυριών.
Για να μπορεί να επιτύχει και να δώσει ποσοτικά αποτελέσματα η πρόληψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν από την πολιτεία, τους ΟΤΑ και όλους τους πολίτες δύο θεσμικές προτάσεις, που είναι αυτονόητες στην Ε.Ε.: ά) Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα τής κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή τής «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη. β΄) Αντίστοιχα τα τέλη τελικής διαθέσεως, που πληρώνουν οι ΟΤΑ για την χρήση των Χ.Υ.Τ.Α.-Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) θα πρέπει άμεσα να συνδεθούν με τις ποσότητες που θάβει κάθε Ο.Τ.Α., ώστε να ισχύσει η αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».
Οι περιέκτες
Οι περιέκτες («κοντέινερς») χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καθαριότητας όσον αφορά στο σύστημα συλλογής-μεταφοράς των οικιακών απορριμμάτων των δήμων.
Τα απορριμματοφόρα εκφορτώνουν σε ειδικούς περιέκτες είτε μέσω συμπιεστή είτε σε ανοικτούς περιέκτες με ενσωματωμένο συμπιεστή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη αξιοποίηση των απορριμματοφόρων (επειδή συντομεύεται δραστικά ο χρόνος μεταφοράς των απορριμμάτων), μείωση τής κυκλοφορίας, ενώ οι χωματερές μπορούν να δεχθούν πολύ περισσότερα απορρίμματα (αφού ο όγκος τους με την συμπίεση έχει μειωθεί δραστικά).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ειδικούς περιέκτες θα μεταφέρει στο νησί μας τα απορρίμματα από τις Μικρές Κυκλάδες.
Η συνεδρίαση
Σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε προς τους δημοτικούς συμβούλους, τον  πρόεδρο τής Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, τους προέδρους των Τ.Κ.  Σαγκρίου, Κινιδάρου, τον εκπρόσωπο τής Τ.Κ. Σκαδού και τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο πρόεδρος τού δ.σ. Φώτης Μαυρομμάτης, στην σημερινή τακτική συνεδρίαση (7 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής στα πλαίσια διενέργειας συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας», για το έτος 2011.
2. Έγκριση  για τη συμμετοχή και υποβολή Πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Πρόσκληση 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης
«Έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενεργειών κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α και κατασκευαστικών έργων και προμήθειας εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α, καθώς και των αναγκαίων μελετών, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων».
3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών – Διορισμός μελών και συγκρότηση.
4. Συγκρότηση επιτροπής οδαρίθμησης (οδωνυμίας) της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη θέση  «Σελάδι» της Τ.Κ. Σκαδού.
6. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κινιδάρου, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
7. Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης πεζόδρομου», στον οικισμό Κωμιακής της Τ.Κ. Κορωνίδας.
9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης εντός του οικισμού Κορώνου».
10. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή – εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ.Φιλωτίου».
11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός».
12. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: “Σύνταξη Φακέλου του Έργου Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Νάξου”.
13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών.
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου».
16. Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το έργο: α) «Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης».
17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  παραλαβής. 
18. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός γηπέδου Δ.Α.Κ. Νάξου».
19. Έγκριση παράτασης εργασιών της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νάξου.
20. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στο «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων Α.Ε.»
21. Έγκριση καταβολής επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από τα έσοδα που προέρχονται από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010.
22. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την Δ.Ε.Η. δαπανών.
23. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια οχήματος και μοτοσυκλέτας για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25. Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας.
26. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
27. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε έντυπες, ηλεκτρονικές εκδόσεις και βάσεις δεδομένων.
28. Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ.Κ. Δονούσας 2011.
29. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του «ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ».
30. Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
31. Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) του Δημητροκάλλη Σταμάτιου.
32. Αίτημα επιστροφής χρημάτων, του κ. Φιλιππουπολίτη Εμμανουήλ.
33. Αίτημα διαγραφής οφειλής, του κ. Σκαρλάτου Γεώργιου.
34. Αίτημα διαγραφής οφειλής, του κ. Σκαρλάτου Παρασκευά.
35. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 144/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί αιτήσεως Μιχαήλ Γρατσία του Αριστείδη».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου