Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Η Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη και η μετατροπή της σε χώρο εκθεμάτων αφιερωμένων στον κορυφαίο θεατρικό συγγραφέα, Νάξιο, Ιάκωβο Καμπανέλλη…

Με την ευκαιρία της ανακηρύξεως της φετινής χρονιάς σε «έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη», η Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη, στην Χώρα Νάξου, κάλλιστα μπορεί να φιλοξενήσει χώρο εκθεμάτων αφιερωμένων στον κορυφαίο, Νάξιο, θεατρικό συγγραφέα…
Επιτακτική είναι η ανάγκη, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να καταγράψει τα προβλήματα του κτηρίου…
Η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου φέρεται διατεθειμένη να υποστηρίξει οικονομικά την προσπάθεια αποκαταστάσεως της Βιβλιοθήκης…
Επισκεφθήκαμε την Εφηβική – Παιδική Βιβλιοθήκη και διαπιστώσαμε ότι τα ντουβάρια της τα έχει «φάει» η θάλασσα της Γρόττας, ενώ άλλα ευαίσθητα «κομμάτια» του κτηρίου έχουν σαπωνοποιηθεί.
Τα εικονιζόμενα στιγμιότυπα χαρακτηριστικά…
Οι εσωτερικοί χώροι της άνετοι. Χρειάζεται όμως το κτήριο εξωτερικά και εσωτερικά ιδιαίτερη φροντίδα και παρεμβάσεις τεχνικές που αν δεν γίνουν στο εγγύς μέλλον η «Βιβλιοθήκη» θα… γεράσει πρόωρα.
Οι αρμόδιοι του ημετέρου Δήμου γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εν λόγω χώρος, (που είναι στο μάτι του βοριά) δεν έκαναν όμως μέχρι σήμερα αυτό που έπρεπε… Το αυτονόητο, δηλαδή…
Θυμίζουμε ότι πέρυσι, ο Δήμος Νάξου ανακήρυξε το 2014 «Έτος, ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ». Στο σχετικό πρακτικό, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται και τα παρακάτω:
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 30-12-2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ. μ., (λόγω αναβολής της συνεδρίασης της Παρασκευής 27-12-2013, εξαιτίας έκτακτου γεγονότος ) ύστερα απ’ την υπ. αρ. πρωτ. 19000/23-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η συζήτηση του οποίου καθώς και το κατεπείγον αυτού εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα  και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  κ. Ιάκωβο Ναυπλιώτη Σαραντηνό   ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος την υπ’ αριθμ. 121/2013 απόφαση του Νομικού Προσώπου με την οποία κάνει την ακόλουθη εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο: Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την λήψη σχετικής απόφασης ανακήρυξης του έτους 2014 ως «Έτους, ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ», αφιερωμένου στη μνήμη του μεγάλου συντοπίτη μας Θεατρικού Συγγραφέα και Ακαδημαϊκού, στα πλαίσια της αντίστοιχης απόφασης της 19ης Δεκεμβρίου 2013 της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανακήρυξη του έτους 2014 ως έτους Πολιτισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  επειδή στις 29/03/2014 συμπληρώνονται τρία (3) έτη από τον θάνατό του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 1) Την εισήγηση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Ιάκωβου Ναυπλιώτη - Σαραντηνού  και τις τοποθετήσεις των  των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο, 2) Την με αρ 121/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 3)  Την σχετική απόφαση της Επιτροπής Τουρισμού της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου της 19ης /12/2013  για τον χαρακτηρισμού του έτους 2014 ως έτους Πολιτισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία (με ψήφους 20 υπέρ και 1 ψήφο κατά) μειοψηφούντος  της Δημοτικής Συμβούλου Ευδοκίας Ψαρρά (που είπε ότι το θέμα έπρεπε να έρθει σε τακτική συνεδρίαση) την ανακήρυξη του έτους 2014 ως «Έτους, Ιάκωβου Καμπανέλλη», αφιερωμένου στη μνήμη  του μεγάλου συντοπίτη μας Θεατρικού Συγγραφέα και Ακαδημαϊκού, στα πλαίσια της αντίστοιχης απόφασης της 19ηςΔεκεμβρίου 2013 της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανακήρυξη του έτους 2014 ως έτους Πολιτισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  επειδή στις 29/03/2014 συμπληρώνονται τρία (3) έτη από τον θάνατό του».
*Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 395/2013 
Γ.ΒΛΑΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου