Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Η «άσφαλτος» επιλέγει τους δρόμους της πόλεως Νάξου που θα… στρώσει ή εμείς; Και με τι κριτήρια;

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στους δρόμους του Δήμου μας, με σκοπό να αποκατασταθούν εντελώς τα προβλήματα που εμπόδιζαν την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων. Όχι όμως σε όλους τους δρόμους. Και το υπογραμμίζουμε αυτό, διότι υπάρχουν δρόμοι σε ημικεντρικές περιοχές οι οποίοι είναι σε κακή κατάσταση… Εκεί, δεν κυκλοφορούν άνθρωποι; Αναφερόμαστε σε δρόμους της πόλεως Νάξου…
Οι παρεμβάσεις που γίνονται τούτη την εποχή αφορούν συντηρήσεις, ενισχύσεις ή αντικαταστάσεις ασφαλτικού τάπητα σε διάφορες οδούς του ημετέρου Δήμου, όπου λόγω παλαιότητας ή βαριάς κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν φθορές, ανωμαλίες και καθιζήσεις, όπως εγκάρσιες αυλακώσεις, λακκούβες και τροχαυλακώσεις.
Οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος ξεκίνησαν προ μηνών και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της προσεχούς (προεκλογικής) ανοίξεως.
Μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής ήταν εκσκαφές, σκυροδετήσεις, κ.λπ. διαβάσεων και αξόνων οδών σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου μας…
Το έργο συντήρησης δρόμων χρηματοδοτείται ως γνωστόν από την ΣΑΤΑ.
Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων.
Στο μεταξύ, την ικανοποίησή τους για τις παρεμβάσεις, που βελτιώνουν σημαντικά το οδικό δίκτυο και διευκολύνουν στις καθημερινές μετακινήσεις τους κατοίκους των περιοχών εκφράζουν οι αρμόδιοι. Οι κάτοικοι όμως περιοχών που δεν τις «ακούμπησε» ακόμη η άσφαλτος, διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται / εκφράζουν τα παράπονά τους και υποστηρίζουν: «Οι δρόμοι μας, όπως ήταν πριν από δέκα χρόνια, έτσι είναι και σήμερα. Τι θα γίνει με εμάς; Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε στο παρά πέντε των δημοτικών εκλογών να μας φτειάξουνε τους δρόμους μας;».
«Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από το φθαρμένο οδόστρωμα, δρομολογώντας ασφαλτοστρώσεις τόσο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, από τις οποίες διέρχονται λεωφορεία και βαριά οχήματα όσο και σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας» δηλώνουν οι αρμόδιοι. Όμως, δεν δύναται να απαντήσουν στα «παράπονα» κατοίκων κάποιων περιοχών των οποίων οι δρόμοι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Οι της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του ημετέρου Δήμου, επισημαίνουν ότι, σε κάθε περίπτωση η ασφαλτόστρωση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των οµβρίων υδάτων επιφανειακά και να µη δημιουργείται κανένας κίνδυνος εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.
Ο ασφαλτοτάπητας θα είναι συμπυκνωμένου πάχους και κλειστού τύπου της.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ομοιόμορφη κατανοµή του πάχους του µίγµατος του ασφαλτοτάπητα καθ' όλο το µήκος και πλάτος του κάθε δρόµου και στις οι κλίσεις των δρόµων για την απορροή των όµβριων υδάτων.
Η εργασία για την αποκατάσταση λακκουβών ισοπεδωτική στρώση), καθίζηση οδοστρωμάτων κ.λπ. (πριν την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), επί υφιστάµενων οδών, από ασφαλτικό υλικό (ισοπεδωτική στρώση), θα εκτελείται αφού προηγουμένως ενηµερωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Την υποχρέωση αυτής τής ενηµέρωσης έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος προς την Υπηρεσία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιµη η πληρωµή της εν λόγω δαπάνης.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση των διερχοµένων πεζών και οχηµάτων, ενώ θα ληφθούν και όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και προστασίας, µε απόλυτη ευθύνη του αναδόχου.
Σημειώνουν επίσης ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποµακρύνονται άµεσα, µε ευθύνη του αναδόχου, µετά το πέρας του έργου όλα τα µπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά, ενώ θα αποµακρύνεται και τυχόν εργοταξιακή εγκατάσταση. Τέλος, θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση των χώρων, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα µεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο. 
Γ.βλαχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου