Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Σε Εφετείο Αιγαίου και Σ.τ.Ε. τα τελευταία «επεισόδια» της μεγάλης δικαστικής διαμάχης για Χ.Υ.Τ.Α. ΝάξουΔικάστηκε στις 28 Μαΐου, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, η Αίτηση Ακυρώσεως που είχαν από κοινού υποβάλει ο Σύλλογος Γαληνιωτών, Εγκαριτών και η Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου και ιδιώτες με αίτημα, την ακύρωση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Νάξου (29.6.2011) για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην κορυφή Ξύδη σε ό,τι έχει να κάνει με την εκεί κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. Στο ίδιο δικαστήριο, είχαν κάνει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πριν την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως, που δικάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2012 και εκδόθηκε απόφαση 2 Νοεμβρίου 2012, με την οποία απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμού των συλλόγων που είχαν κάνει την Αίτηση Αναστολής και το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν απολύτως νόμιμη. 

Το μόνο που εκκρεμεί αυτή την εποχή είναι, η προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την ίδια ώρα οι απαλλοτριώσεις «τρέχουν»…
Στο Εφετείο Αιγαίου και στο Σ.τ.Ε. θα λάβουν χώρα τα τελευταία «επεισόδια» της μεγάλης δικαστικής διαμάχης, για τον πολυσυζητημένο έργο του Χ.Υ.Τ.Α …
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι, στις 27 Σεπτεμβρίου δικάζεται στο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου Αιγαίου στην Σύρο, η οριστική αίτηση για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας, ανά στρέμμα, στην κορυφή Ξύδη...
Θυμίζουμε ότι έχει προσδιοριστεί προσωρινή τιμής (από € 24.000 – 28.000) μονάδας με βάση απόφαση του Πρωτοδικείου Νάξου. Η απόφαση αυτή αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου δύο μήνες μέσα μετά από την εκδίκαση.
Στο ΣτΕ
Ο ΧΥΤΑ Νάξου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη στις 9 Φεβρουαρίου του 2012 με προϋπολογισμό 9,1 εκ. €.
Θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή «Κορφή Ξύδη» στη βορειοδυτική πλευρά της Νάξου. Θα καταλαμβάνει περίπου 44 στρέμματα, θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα  15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 20 χρόνια. Το έργο περιλαμβάνει επίσης έργα οδοποιίας, πρασίνου, περίφραξης και προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ΧΥΤΑ Νάξου στην Κορφή Ξύδη, έχουν προσφύγει οι Σύλλογοι Γαλήνης και Εγκαρών καθώς και η Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου στο ΣτΕ.
Οι σύλλογοι διαφωνούν με την χωροθέτηση του έργου και είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν οποιοδήποτε περιθώριο ή τρόπο έχουν προκειμένου να σταματήσουν την κατασκευή του ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία όπως υποστηρίζουν δεν είναι η κατάλληλη για περιβαλλοντικούς, ιστορικούς και άλλους λόγους τους οποίους αναφέρουν στην ένσταση που έχουν κάνει στο ΣτΕ.
Υπερβολικό το τίμημα της απαλλοτρίωσης. Περίπου, 4,5 εκατ. € πρέπει να καταβάλει για τις απαλλοτριώσεις (του έργου κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κορυφή Ξύδη), ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Απειλείται το έργο του Χ.Υ.Τ.Α. στην Κορφή Ξύδη, αφού το συνολικό ποσό με το οποίο καλείται ο ημέτερος δήμος να αποζημιώσει τους οικοπεδούχους της υπό απαλλοτρίωση περιοχής είναι τεράστιο.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ προσφάτως η Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας (σ.σ.: ο ορισμός Προσωρινής Τιμής Ζώνης, δηλ.), προβληματίζει εντονότατα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ΣΤΗΝ σελ. 20 της αποφάσεως αναφέρεται ότι: «Ο μηχανικός Παναγιώτης Κοντόπουλος, προσδιόρισε ενόρκως την τιμή του συνόλου των απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο ποσό των 30.000 έως 35.000 € ανά στρέμμα.
ΠΟΙΑ είναι τα σημαντικότερα σημεία της με αρ. 6 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και τί αναφέρεται στο «Δια Ταύτα» αυτής.

Το τίμημα…
Ο Δήμος Νάξου, όπως προαναφέραμε προσέφυγε στο Εφετείο ζητώντας μείωση του τιμήματος. Πιστεύουν οι του ημετέρου δήμου ότι το τελικό τίμημα θα μειωθεί αισθητά…
ΣΥΝΗΘΩΣ το ποσό των απαλλοτριώσεων ανέρχεται στο 1/10 του απαιτούμενου ποσού για την κατασκευή ενός έργου (Χ.Υ.Τ.Α. ή άλλου)
ΣΤΗΝ καλύτερη των περιπτώσεων θα «χαθεί» ένα 6μηνο έως την πιθανή ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως του Εφετείου.
ΣΤΟΝ αντίποδα της τελευταίας αυτής εξελίξεως, η διαδικασία η οποία αφορά στην αξιολόγηση των επτά (7) φακέλων ισάριθμων κατασκευαστικών εταιρειών (που εξεδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν την μελέτη – εκτέλεση του εν λόγω έργου) που «τρέχει» κανονικά (χωρίς προβλήματα) .
Ο ανάδοχος του έργου από την επομένη της αναδείξεώς του μπορεί, χωρίς (κανένα) πρόβλημα να εγκατασταθεί στην Κορφή Ξύδη.
Στο μεταξύ, νέα απειλή από Κομισιόν (και) για τον ημέτερο δήμου. Αιτία; Η λειτουργία της γνωστής χωματερής στην μεσοαπόσταση του δρόμου Χώρας – κάμπου Γαλήνης και Εγκαρών…
 

Σημαίνουσας σημασίας, επιοσημάνσεις…
Τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα της με αριθμόν 6 αποφάσεως, έχουν ως εξής:
1. «Η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός οικισμού, ενώ τα περισσότερα από τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν απαλλοτριωθέντα ακίνητα βρίσκονται εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και μάλιστα στο τμήμα Δ1 αυτής, στη θέση «Κορυφή Ξύδη» της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός, με μαλακό και όχι πετρώδες έδαφος και μάλιστα υψηλής παραγωγικότητας (άρθρο 2, παρ. Δ2 του ΠΔ της 13.101988, ΦΕΚ Δ’ 846/1988) χαρακτήρας για τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα δόμησης για κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια, γεωργοπτηνοτροφικές και γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ορισμένες από τις επίδικες αγροτικές εκτάσεις είναι αρδευόμενες, με πηγάδια, γραμμές άρδευσης και γεώτρηση, σε αυτές μάλιστα υπάρχουν κάποιες ελιές, αμπέλια, κυπαρίσσια, συκιές, είναι δε στο σύνολό τους περιγραφραγμένες με ξερολιθιές, κατά τα αναλυτικά παρακάτω εκτιθέμενα. Ακόμη δε και σε σημεία των εν λόγω εκτάσεων που τελούν σε αγρανάπαυση και καλύπτονται από χαμηλή βλάστηση, υφίστανται βαθμίδες, οι οποίες ενδεικνύουν τη δυνατότητα ύπαρξης καλλιέργειας σε αυτά.
Περαιτέρω ορισμένες από τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις έχουν θέα στη θάλασσα, συγκεκριμένα άλλες προς την Πορτάρα της Νάξου και άλλες προς τη Μύκονο, ενώ ορισμένες στη Χώρα Νάξου. Η ευρύτερη δε περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στη Χώρα της Νάξου όσο και στους οικισμούς Γαλήνης και Εγγαρών, έχει πρόσβαση σε δημόσιους δρόμους (κεντρική οδό Χώρας Νάξου – Απόλλωνα και επαρχιακή οδό Χώρας Νάξου – Εγγαρών), ενώ σε γειτονικά με αυτήν ακίνητα έχουν αναγερθεί πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες. Όλα εξάλλου τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα εξυπηρετούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

2. Επιπλέον, ο έχων ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης ενόρκως καταθέσας στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου (ως μάρτυρας απόδειξης στις υπό στοιχεία Β’ και Γ’ ανταιτήσεις και ανταπόδειξης στην υπό στοιχείο Α’ κύρια αίτηση) πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Κοντόπουλος προσδιόρισε τη τιμή του συνόλου των απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο ποσό των 30.000 έως 35.000 € ανά στρέμμα.
Εν’ όψει όλων των παραπάνω, το Δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα το σύνολο των προσκομισθέντων με επίκληση αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 19, παρ. 10 του Ν. 2882/2001), καθώς και τους κανόνες της κοινής εμπειρίας και λογικής (άρθρο 334, παρ. 4 του ΚΠολΔ), κρίνει ότι κατά τον προαναφερθέντα χρόνο συζήτησης της αίτησης, των ανταιτήσεων και της κύριας παρέμβασης – ανταίτησης, η πραγματική αξία των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, χωρίς να υπολογιστεί η ενδεχόμενη ανατίμηση ή υποτίμησή τους λόγω της κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή της εκτέλεσης του έργου, για το οποίο έγινε, ανέρχεται: Α. για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς 1,2,3,4 και 6, τα οποία βρίσκονται στα όρια των διοικητικών ορίων μεταξύ της δημοτικής κοινότητας Νάξου και της τοπικής κοινότητας γαλήνης, όρια τα οποία συμπίπτουν με το όριο Ζ.Ο.Ε. Δ1, συνεπώς βρίσκονται πλησιέστερα στη θάλασσα…
Για τους λόγους αυτούς:
Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τη με αριθμό κατάθεσης 333/2012 αίτηση, τις με αριθμούς κατάθεσης 438/2012 και 638/2012 ανταιτήσεις και τη προφορικά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση και ανταίτηση.
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση, τις ανταιτήσεις και την κύρια παρέμβαση.
3. Καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων που περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας και απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, δυνάμει της με αριθμό 156/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη κατασκευή ΧΥΤΑ και οδού πρόσβασης προς αυτόν, συνολικής έκτασης 180.43,62 τ.μ. στη θέση «Κορυφή Ξύδη» της δημοτικής κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της τοπικής κοινότητας Γαλήνης του παραπάνω Δήμου, που απεικονίζεται αναλυτικά στο από 10.6.2011, με κλίμακα 1: 1000 (σχέδια 1 και 2) εγκεκριμένο κτηματολογικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Μπολόση, το οποίο ελέχθηκε από την επιβλέπουσα πολιτικό μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ευγενία Καραμανή και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πολιτικό μηχανικό Δημήτριο Γρυλλάκη, ως εξής:
Ι . Α. για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς 1,2,3,4 και 6 τα οποία βρίσκονται στα όρια των διοικητικών ορίων μεταξύ της δημοτικής κοινότητας Νάξου και της τοπικής κοινότητας Γαλήνης, όρια τα οποία συμπίπτουν με το όριο Ζ.Ο.Ε. Δ1, και είναι άρτια και οικοδομήσιμα, σε 28 ευρώ ανά τ.μ. Β., για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς 7,8,9,10,11,11Α, 1313Α, 14,15, 15Α, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, τα οποία βρίσκονται εντός της Ζ.Ο.Ε. Δ1 και είναι άρτια και οικοδομήσιμα, σε 26 ευρώ ανά τ.μ. και Γ. για το απαλλοτριωθέντα ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 5, το οποίο βρίσκεται εκτός της Ζ.Ο.Ε., πλην όμως απέχει από την κεντρική οδό Χώρας Νάξου – Απόλλωνα περί τα 90 μ.,, σε 22 ευρώ ανά τ.μ.
ΙΙ. Η αξία των επικειμένων εντός των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων ανέρχεται: α) της ξερολιθιάς πλάτους 25 εκ. (ιδιοκτησίες με αριθμό 20, 291 μ., με αριθμό 22, 203 μ., με αριθμό 23, 75 μ., με αριθμό 24, 225 μ., με αριθμό 25, 225 μ., με αριθμό 17, 203 μ., με αριθμό 14, 75 μ., με αριθμό 18, 162 μ., με αριθμό 15, 172 μ., με αριθμό 16, 143 μ.) σε ποσό 20 ευρώ ανά μέτρο και της ξερολιθιάς πλάτους 50 εκ. (ιδιοκτησίες με αριθμό 20, 45 μ., με αριθμό 17, 68 μ., με αριθμό 15, 185 μ.) σε πόσό 25 ευρώ ανά μέτρο, β) της ευρισκομένης εντός του με αριθμό 4 ακινήτου γεώτρησης σε3 συνολικό ποσό 40.000 ευρώ, γ) της περίφραξης με συρματόπλεγμα σε 30 ευρώ ανά μέτρο (ιδιοκτησίες με αριθμό 10,15, 17), δ) κάθε ελιάς σε 500 ευρώ (ιδιοκτησίες με αριθμό 15, 17), ε) κάθε ρίζας αμπέλου (ιδιοκτησία με αριθμό 15) σε 50 ευρώ, στ) κάθε κυπαρίσσι σε 80 ευρώ και κάθε συκιά (ιδιοκτησία με αριθμό 17) σε 50 ευρώ, ζ) κάθε πηγάδι (ιδιοκτησίες με αριθμό 15, 17) και κάθε πηγή (ιδιοκτησίας με αριθμό 9,17) σε 15.000 ευρώ, η) κάθε γραμμή άρδευσης σε 10.000 ευρώ, θ) κάθε αλώνι σε 1.000 ευρώ, ι) κάθε κτίσμα εντός των επιδίκων ακινήτων (ιδιοκτησίες με αριθμό 8,15,1`8) σε 300 ευρώ ανά τ.ν. και ια) της ευρισκόμενης εντός της με αριθμό 8 ιδιοκτησίας σιδερένιας καγκελόπορτας, σε 1.000 ευρώ.
Καθορίζει την  ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείναντα τμήματα μετά την απαλλοτρίωση των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτων λόγω μείωσης της αξίας τους, ως εξής: α) των ακινήτων με αριθμούς 25 Ε, 26 Ε, 18, 15, και 15 α σε ποσοστό 85%, και β) των ακινήτων με αριθμούς 14 Ε, 16 Ε, 18 Ε σε ποσοστό 70%, επί τη προσδιορισθείσας για τα ακίνητα αυτά οριστικής τιμής αποζημίωσης.
Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος – καθ’ ου οι ανταιτήσεις και η κύρια παρέμβαση και υπέρ ου η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση, Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων η αίτηση ανταιτούντων – κυρίως παρεμβαίνοντα, τα οποία προσδιορίζει: α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (35) ευρώ για την παράσταση του δικηγόρου της κάθε ομάδας δικαιούχων που παρίστανται με δικηγόρο από κοινού και β) σε ποσοστό 3% επί του συνόλου της καθορισθείσας αποζημίωσης για τη σύνταξη των ανταιτήσεων, των προτάσεων και της κύριας παρέμβασης, αμφότερα τα παραπάνω ποσά περιορισμένα κατά το ήμισυ των εν λόγω νομίμων αμοιβών.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Νάξο, την 6η Φεβρουαρίου 2013.»

Κομισιόν: «Συμμορφωθείτε!»
Να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στην Ελλάδα απευθύνονται δύο αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
Το Πάρκο δημιουργήθηκε για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα - καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται στα απειλούμενα με εξαφάνιση.
Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, από επιθεωρήσεις που διεξήγαγαν οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώθηκε ότι η χωματερή εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας περί χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
Οι χωματερές, όχι μόνο απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και προκαλούν βλάβες στις χελώνες καρέτα - καρέτα λόγω της ρύπανσης από διαρροές και πλαστικές σακούλες, καθώς και επειδή προσελκύουν γλάρους που κυνηγούν τα χελωνάκια.
Οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να κατασκευαστεί εγκατάσταση αντικατάστασης, ωστόσο, λόγω σοβαρών καθυστερήσεων, η εγκατάσταση δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από το 2014, ενώ εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια για μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία τα απόβλητα θα αποστέλλονταν σε κινητές μονάδες μέχρι να κατασκευαστούν οι νέοι χώροι υγειονομικής ταφής.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά την χωματερή στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, που λειτουργεί χωρίς άδεια και αποτελεί σοβαρή απειλή για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Οι ελληνικές αρχές ενέκριναν το 2008 διορθωτικό πρόγραμμα για τον χώρο, προσδιορίζοντας τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν όλα τα υφιστάμενα ζητήματα.
Δεδομένου ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και συνεχίζεται η λειτουργία της χωματερής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί αποβλήτων, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη.
Σχετική οδηγία έφθασε προ ημερών και στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου