Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. Χ 4 ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο νόμος 2240/1994 και συγκεκριμένα το άρθρο 3, παρ. 4, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μοχλό οικονομικής στηρίξεως μέγιστο, για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Πρόκειται για Ειδικά Οικονομικά Μέτρα και Κίνητρα - επί μία πενταετία τετραπλάσια οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)!-, που προβλέπει Νόμος τού Κράτους για τον

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που προκύπτει από ένωση όλων των Ο.Τ.Α. ενός νησιού ή περισσότερων γειτονικών νησιών. Συγκεκριμένα: το άρθρο 3, παρ. 4 του νόμου 2240/1994 - υπό τον κεντρικό τίτλο «Ειδικά αναπτυξιακά και οικονομικά μέτρα», αναφέρει: «Ο οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που προκύπτει από ένωση όλων των Ο.Τ.Α. ενός νησιού ή περισσότερων γειτονικών νησιών και ο μοναδικός
Ο.Τ.Α. ενός νησιού, λαμβάνει επί μία πενταετία τετραπλάσια οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του ημέτερου Δήμου Φώτης Μαυρομμάτης, σχολιάζοντας το παραπάνω κεφαλαιώδες θέμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Ο νόμος τού ’94, μάς λύνει τα χέρια. Θα προχωρήσουμε, χωρίς χρονοτριβές, ό,τι προβλέπει ο νομοθέτης. Τα οικονομικά των ‘Δήμων τού Καλλικράτη’, και ιδίως των πολυνησιακών Δήμων (όπως ο δικός μας), είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η σχετική δε νομοθεσία, είναι ‘πλούσια’… Πρέπει να ψάξει πολύ κανείς, για να εντοπίσει τις ευεργετικές ‘προβλέψεις’ της: τις προβλέψεις του νομοθέτη. Αυτό έκανα κι εγώ. Ενημέρωσα ήδη τον δήμαρχο κ. Μαργαρίτη. Θα το ‘τρέξουμε’ το κορυφαίο αυτό θέμα, που θα μας λύσει πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να το αφήσουμε ‘νεκρό γράμμα’ στην υφιστάμενη για την Αυτοδιοίκηση, νομοθεσία, το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Σύντομα, θα έχουμε εξελίξεις. Εννοείται ότι θα ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το άρθρο 3 & η παρ. 4
Ειδικά αναπτυξιακά και οικονομικά μέτρα
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται
αναπτυξιακά και οικονομικά κίνητρα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των Νομαρχιακών αυτών Αυτοδιοικήσεων.
4. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που προκύπτει από ένωση όλων των Ο.Τ.Α. ενός νησιού ή περισσότερων γειτονικών νησιών και ο μοναδικός
Ο.Τ.Α. ενός νησιού λαμβάνει επί μία πενταετία τετραπλάσια οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).
Περί χρηματοδοτήσεως των νέων Δήμων
3,8 δισ. € κοστίζει η λειτουργία τους, 4,01 δισ. € είναι τα σταθερά έσοδά τους…
«Σήμερα η Ελλάδα γνωρίζει την Ελλάδα» παρατήρησε για τα οικονομικά των ΟΤΑ, προ ωρών, ο υπουργός Εσωτερικών Ι. Ραγκούσης στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Και πρόσθεσε: «Έπρεπε να σταματήσει το σκοτάδι γύρω από τα οικονομικά της γενικής κυβέρνησης». Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε, μεταξύ άλλων, αυτή την δήλωση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του προγράμματος, που αφορά στην ενίσχυση των «καλλικράτειων» Δήμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι δύο υπουργοί έδωσαν στην δημοσιότητα «με 3,8 δισ. ευρώ λειτουργούν οι δήμοι, με βάση τα στοιχεία τα οποία οι ίδιοι οι δήμαρχοι προσκόμισαν…». Σημείωσαν, χαρακτηριστικά: «Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων – συμπεριλαμβανομένων και των τοκοχρεωλυσίων από την εξυπηρέτηση των δανείων – ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ. Κατά 160 εκατ. ευρώ θα ήταν αυξημένες οι δαπάνες αν ο υπολογισμός πραγματοποιούταν με βάση τους 1.034 καποδιστριακούς δήμους, γεγονός που σημαίνει ότι προκύπτει σημαντικό όφελος από τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη». Στα 3,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού (2,1 δισ. ευρώ), οι αμοιβές των αιρετών (130 εκατ. ευρώ), οι παροχές τρίτων (ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, ρεύμα, συντήρηση εξοπλισμού – 320 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων (καύσιμα, υλικά γραφείου κ.ά. – 120 εκατ. ευρώ), οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις (600 εκατ. ευρώ) κ.λπ.
Τα σταθερά έσοδα ανέρχονται σε 4,01 δισ. ευρώ. Στα έσοδα μάλιστα δεν έχουν υπολογιστεί τα ποσά που διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση έργων και προέρχονται από τη ΣΑΤΑ, το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» και το Κοινωνικό Ταμείο Στήριξης.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, σημείωσε: «Δεν υπάρχει ζήτημα υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ. Εχει φθάσει η ώρα να δούμε συνολικά και από την αρχή πώς θα γίνεται η κατανομή των πόρων στους ΟΤΑ. Οι πόροι θα πρέπει να σταθεροποιηθούν πάνω στη βάση των πραγματικών δαπανών».
Οι Οικονομικοί Πόροι τής Αυτοδιοίκησεως
Αναδιαμορφώνεται το «καλάθι» των Κ.Α.Π. και επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ, η οποία θα λειτουργήσει ευεγερτικά για τα δημόσια οικονομικά καθώς και με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Προχωράμε στην ουσιαστική ενίσχυση της συμβολής του ΦΠΑ στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια κρίσιμη απόφαση που ενισχύει ουσιαστικά τα οικονομικά τους. Ταυτόχρονα όμως καθιστά σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή, και τις τοπικές κοινωνίες στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ο πολίτης σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια θα γνωρίζει ότι τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται άμεσα για τον τόπο του, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.
Η υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης με οικονομικούς πόρους και μέσα οφείλει να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα. Το σημερινό σύστημα χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την αναποτελεσματικότητά του. Πολλά μικρά και με μεγάλο κόστος διαχείρισης τέλη, δημιουργούν ένα σύστημα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο με αποτελεσματικότητα.
Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση κατατάσσεται στις τελευταίες σειρές των ευρωπαϊκών ΤΑ, από άποψη ποσοστού συμμετοχής των ιδίων εσόδων στα συνολικά τους έσοδα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τοπικών εσόδων αναμένεται να δημιουργήσει αφενός μεν περισσότερα έσοδα στους ΟΤΑ αφετέρου δε, μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στα αντίστοιχα μακροοικονομικά μεγέθη.
Για την υλοποίηση της Νέας Αρχιτεκτονικής στη δομή και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, απαραίτητη είναι η οικονομική της θεμελίωση με τη διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Είναι συνταγματική επιταγή αλλά και πραγματικός όρος για την αποτελεσματική άσκηση των νέων αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Για το σκοπό αυτό:
• Σε παράλληλη διαβούλευση με την φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρούμε, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος, στον εξοπλισμό των δήμων και των περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς πόρους.
• Αναδιαμορφώνεται το «καλάθι» των Κ.Α.Π. και επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ, η οποία θα λειτουργήσει ευεγερτικά για τα δημόσια οικονομικά καθώς και με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Προχωράμε στην ουσιαστική ενίσχυση της συμβολής του ΦΠΑ στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια κρίσιμη απόφαση που ενισχύει ουσιαστικά τα οικονομικά τους. ταυτόχρονα όμως καθιστά σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή, και τις τοπικές κοινωνίες στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ο πολίτης σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια θα γνωρίζει ότι τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται άμεσα για τον τόπο του, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.
• Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προσαρμογής του τρόπου κατανομής στις νέες πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί αλλά και στο τουριστικό, νησιωτικό και ορεινό χαρακτήρα πολλών δήμων.
• Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται στη βάση διαφανών, αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση. Τερματίζεται οριστικά η πελατειακή κατανομή κονδυλίων, η οποία οδηγούσε στη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης και τον εξαναγκασμό της σε σχέσεις υποτέλειας προς την κυβέρνηση.
Η υποστήριξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με οικονομικούς πόρους και μέσα οργανώνεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Διατυπώνεται σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής επιχορηγήσεων, με δυνατότητα τοπικών εσόδων στη βάση της εμπειρίας των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α. κοστολογούνται, εκ των προτέρων, αναλυτικώς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το άρθρο 102 του Συντάγματος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου