Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

O "Big Brother" πάει παραλία. Σημαιάκια οριοθετήσεως χώρου, με στίγμα G..P.S, για τα τμήματα αιγιαλού στη Νάξο, που θα φιλοξενήσουν ομπρελοκαθίσματα!Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που αναγνωρίζει / ορίζει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, το δικαίωμα απλής χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού αλλά και το δικαίωμα μεταβιβάσεως / παραχωρήσεως του δικαιώματος αυτού προς τρίτους, για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση καθισμάτων, ομπρελών, θαλασσίων μέσων αναψυχής, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.), ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναμένεται μεθαύριο Παρασκευή να πάρει τις (σχετικές)  αποφάσεις του, εν όψει καλοκαιριού…   

Οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν, «η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσεως των τμημάτων αυτών (σ.σ.: των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, δηλ.) προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης), γίνεται έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη συμβάσεως μισθώσεως, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μηνός Μάιου, στο προσκήνιο. Έλαβε υπ’ όψιν της την σχετική Κ.Υ.Α., καθώς και την από 30/4/2013 εισήγηση, «περί καθορισμού τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσεως για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού» - εισήγηση, που φρόντισε να θέσει υπ’ όψιν του δ.σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο αρμόδιος καθ’ ύλην αντιδήμαρχος Δ. Λιανός, και η οποία έχει ως εξής: «Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 665/18-01-2013 εγγράφου του Δήμου, με το οποίο ζητήθηκε από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που διαθέτουν παραλιακούς οικισμούς να αποστείλουν τις προτάσεις τους για τα τμήματα αιγιαλών δικαιοδοσίας τους που ενδείκνυται η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση ομπρελοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, χώρο για δραστηριότητες παιδιών κλπ), σας αποστέλλουμε συνημμένα τις προτάσεις τους και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ενώπιον τού δημοτικού συμβουλίου…
Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, μεθαύριο Παρασκευή, η ώρα 7:30, ένα από τα θέματα της «ημερησίας διατάξεως» είναι αυτό που κυριαρχεί στο σημερινό πρωτοσέλιδο της «Κ». («Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.»)
Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να «περάσει» / εγκριθεί ομόφωνα, από το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως έχει, η σχετική ομόφωνη απόφαση (πρόταση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το φλέγον αυτό (κατ’ εξοχή καλοκαιρινό θέμα), που έχει να κάνει με την χρήση από ιδιώτες χώρων κοινόχρηστων του αιγιαλού, αναμένεται να «ανεβάσει» το… θερμόμετρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του δ.σ. Σε κάθε περίπτωση, θα ακουστούν προτάσεις «κλασικές» αλλά και ρηξικέλευθες (ριζοσπαστικές), υπογραμμίζουν καλά πληροφορημένες πηγές.
Μέχρι και σημαιάκια οριοθετήσεως χώρου, με στίγμα G..P.S, για τα τμήματα αιγιαλού,  που θα φιλοξενήσουν ομπρελοκαθίσματα, θα «επιστρατεύσουν» οι του ημετέρου δήμου, προκειμένου να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα, θα λέγαμε, στις παραλίες λουομένων.

Υπό όρους...
Η διάρκεια μισθώσεως των εν λόγω χώρων θα «εκπνεύσει» στις 31/10/2013. Οι του ημετέρου δήμου, αρμόδιοι καθ’ ύλην, θα ζητήσουν από το δημοτικό συμβούλιο να πει «ναι» στην απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων, μετά την δύση του ηλίου, ενώ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στους εκμισθωτές, την εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών επί της παραλίας και του αιγιαλού.
Αρχές Μαΐου, το δ.σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5633/7-5-2013 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να λάβει την με αρ. 23/2013 απόφαση. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, ήτοι: Παρόντες-απόντες: Πρωτονοτάριος Τοτόμης (πρόεδρος) Ψαρράς Απόστολος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Καραμανής Γεώργιος, Ελευθερίου Ελευθέριος (νόμιμα κληθέντες), Φρατζέσκος Στέφανος, Ψαρρά Αικατερίνη, Καραπάτης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος).
Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή ενέκρινε το «κατεπείγον» αυτού και αμέσως μετά ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές με τη χρήση κοινοχρήστων χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Δημήτρης Λιανός, απέστειλε στην Επιτροπή την από 30/4/2013 εισήγηση, την οποία ανέγνωσε και είχε ως εξής: «Θέμα: Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. (Σχετ : Η υπ’ αριθμόν Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013/13 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 801/Β/5-4-2013).
Με βάση τα πρακτικά που κρατήθηκαν, «σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 665/18-01-2013 εγγράφου του δήμου, με το οποίο ζητήθηκε από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, που διαθέτουν παραλιακούς οικισμούς να αποστείλουν τις προτάσεις τους για τα τμήματα αιγιαλών δικαιοδοσίας τους που ενδείκνυται η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση ομπρελοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, χώρο για δραστηριότητες παιδιών κ.λπ.), σας αποστέλλουμε συνημμένα τις προτάσεις τους και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Έναντι ανταλλάγματος…
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος σημείωσε ότι στην εισήγηση επισυνάπτονται τόσο το έγγραφο του δήμου όσο και οι σχετικές αποφάσεις των Κοινοτήτων, για τις οποίες θα ακολουθήσει αναλυτική αναφορά, και ενημέρωσε τα μέλη ότι με την υπ’ αριθμό Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013/13 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 801/Β/5-4-2013), έχει παραχωρηθεί στους Ο.Τ.Α. το δικαίωμα απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού αλλά και το δικαίωμα μεταβίβασης / παραχώρησης του δικαιώματος αυτού προς τρίτους, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση καθισμάτων, ομπρελών, θαλασσίων μέσων αναψυχής, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των τμημάτων αυτών προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης), γίνεται έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Κ.Υ.Α και συγκεκριμένα στα άρθρα 9 και 10 αυτής. Σύμφωνα δε με το άρθρο 3, η παραχώρηση ισχύει μέχρι 31-12-2013.

Πού και τι θα «βλέπει», ο… Big brother!
Κατόπιν, αναφέρθηκε αναλυτικά στις αποφάσεις των Κοινοτήτων, ως κάτωθι:
Θετικά, απάντησαν οι Κοινότητες: Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, που -σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 12/2013 απόφαση- προτείνει την παραχώρηση, για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης: α) 9 τμημάτων του Αγίου Προκοπίου, β) 3 τμημάτων της Πλάκας, ένα εκ των οποίων στην περιοχή «Λάκκοι».
Δ.Κ. Νάξου, που - σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 14/2013 απόφαση- προτείνει την παραχώρηση, αποκλειστικά και μόνο για δραστηριότητες παιδιών: 1 τμήματος, κατόπιν υποδείξεως του χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Τ.Κ. Σαγκρίου, που -σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 10/2013 απόφαση-προτείνει την παραχώρηση, για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης: 1 τμήματος στη Μικρή Βίγλα, αριστερά της ταβέρνας Λιόφαγου.
Τ.Κ. Κυνιδάρου, που - σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 3/2013 απόφαση - προτείνει την παραχώρηση, για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης: 1 τμήματος στη θέση «Αγλατζά».
Τ.Κ. Εγκαρών, που - σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/26-2-2013 έγγραφο του Εκπροσώπου της -προτείνει την παραχώρηση, για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης: 1 τμήματος στη θέση «Αμμίτης».
Αρνητικά, απάντησαν: Δ.Κ. Απεράθου (απόφαση υπ’ αριθμό 3/2013), Δ.Κ. Κουφονησίων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 19/11-2-2013-απόφαση υπ’ αριθμό 6/2011), Δ.Κ. Ηρακλειάς (έγγραφο με αρ. πρωτ. 2/31-1-2013) και Τ.Κ. Κορωνίδας (απόφαση υπ’ αριθμό 5/2013), ενώ οι λοιπές κοινότητες που διαθέτουν παραλιακούς οικισμούς δεν απάντησαν.
Αμέσως μετά, ο πρόεδρος ενημέρωσε το «σώμα» ότι τα προτεινόμενα από τις κοινότητες τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, έκαστο εκ των οποίων είναι 100 τ.μ., απεικονίζονται στα αποσπάσματα ορθοφωτογραφιών της «Κτηματολόγιο Α.Ε.» που έχει προσκομίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία και έθεσε υπ’ όψιν των μελών. Στη συνέχεια, πρότεινε να οριστεί ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης έως την 31/10/2013, ήτοι εντός του χρόνου παραχώρησης που προβλέπει η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., σημείωσε ότι αρμόδια να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ανά τμήμα, είναι η Οικονομική Επιτροπή, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Στέφανος Φρατζέσκος, μέλος της Επιτροπής, επισήμανε την αναγκαιότητα να τοποθετηθούν στα τμήματα που θα εκμισθωθούν, σημαιάκια οριοθέτησης του χώρου με στίγμα G..P.S. και κάδοι απορριμμάτων δίπλα σε αυτά, να μην επιτρέπεται στους εκμισθωτές η εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών και οι τελευταίοι να προσκομίζουν τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης χώρου για τη νυχτερινή φύλαξη του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης, τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για τις εκμισθώσεις του θέματος, είτε γι’ αυτές που αφορούν τις «προβολές» των καταστημάτων (δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), να τηρούνται αυστηρά οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική Κ.Υ.Α.
Στη συνέχεια προτάθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να μην απολέσει έσοδα ο Δήμος, η εκμίσθωση για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων δύο (2) επιπλέον τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού της Τ.Κ. Σαγκρίου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη φετινή απόφαση της Κοινότητας, αν και είχαν εκμισθωθεί το έτος 2011 με τη σύμφωνη γνώμη της, ήτοι: 1 τμήματος στο Καστράκι, στο λιμανάκι δεξιά, πλησίον των ενοικιαζόμενων δωματίων Εμμανουήλ Μαράκη, τμήματος στη Γλυφάδα, απέναντι από την ταβέρνα Βενιεράκη.
Τέλος, διαπιστώθηκε από τα μέλη η ανάγκη να εκμισθωθούν και τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, αποκλειστικά, για θαλάσσια μέσα αναψυχής, στις Κοινότητες Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Βίβλου και Σαγκρίου, κατόπιν υποδείξεως κατάλληλων θέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις, εισηγήσεις και άλλες αποφάσεις, αποφάσισε ομόφωνα: «Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, ως εξής:
1. Για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης:
Για τη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου: 9 τμήματα του Αγίου Προκοπίου, 3 τμήματα της Πλάκας, ένα εκ των οποίων στην περιοχή «Λάκκοι».
Για την Τ. Κ. Σαγκρίου: 1 τμήμα της Μικρής Βίγλας, αριστερά της ταβέρνας Λιόφαγου, 1 τμήμα του Καστρακίου, στο λιμανάκι δεξιά, πλησίον των ενοικιαζόμενων δωματίων Εμμαν. Μαράκη, 1 τμήμα της Γλυφάδας, απέναντι από την ταβέρνα Βενιεράκη.
Για την Τ. Κ. Κυνιδάρου: 1 τμήμα στη θέση «Αγλατζάς».
Για την Τ. Κ. Εγγαρών, 1 τμήμα στη θέση «Αμμίτης», όπως αυτά απεικονίζονται στα πέντε (5) αποσπάσματα ορθοφωτογραφιών της «Κτηματολόγιο Α.Ε.» που προσκόμισε η Τεχνική Υπηρεσία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης (Δεν απεικονίζονται το τμήμα στο Καστράκι και στη Γλυφάδα).
Επίσης, εισηγείται όπως τα τμήματα που τυχόν δεν εκμισθωθούν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να δημοπρατηθούν εκ νέου για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Για την άσκηση δραστηριότητας για την ψυχαγωγία παιδιών: 1 τμήμα της Δ. Κ. Νάξου, κατόπιν υποδείξεως κατάλληλου χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής: α) 2 τμήματα στη Δ. Κ. Αγίου Αρσενίου, β) 1 τμήμα στη Δ. Κ. Νάξου, γ) 1 τμήμα στην Τ. Κ. Σαγκρίου, δ) 1 τμήμα στην Τ. Κ. Βίβλου, κατόπιν υποδείξεως κατάλληλου χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου