Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

«Φωτιές» άναψε το κόψιμο δέντρων κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαταστάσεως της Παιδικής Χαράς του 2ου Δημοτικού Χώρας Νάξου. Κάτοικοι της περιοχής ακόμη διαμαρτύρονται.

Οι διαμαρτυρίες συνδημοτών μας, Χωραϊτών μάλιστα, έφτασαν μέχρι το Δημαρχείο Νάξου σήμερα το πρωί. Εξακολουθούν ακόμη και αυτήν την ώρα να διαμαρτύρονται κάποιοι υποστηρίζοντας ότι «κακώς κόπηκαν κάποια δέντρα στην Παιδική Χαρά». Αν και δεν παραλείπουν να λένε ότι χρειαζότανε να γίνει αναβάθμιση του χώρου, δεν λένε να δικαιολογήσουν την απόφαση που κάποιοι πήραν σύμφωνα με την οποία μπήκε μαχαίρι στα δέντρα». «Είναι κρίμα που κόψανε τα δέντρα και τους φοίνικες. Η πόλη μας δεν έχει πράσινο και αυτοί έτσι χωρίς να το σκεφτούν βάλανε πριόνι στα δέντρα…», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Εκεί κατέφθασε υπάλληλος του δήμου, αντιδήμαρχοι και άλλοι… Οι συζητήσεις πολλές. Και τα «πηγαδάκια, επίσης… Πάρα πολλά ακούστηκαν. Κάποιος παρατήρησε: «Αφού τα κόψανε να φυτέψουν άλλα. Όμως, αυτά τα άλλα για να γίνουν μεγάλα όπως αυτά που κόπηκαν θα περάσει πολύς καιρός».


Στην εικονιζόμενη Παιδική Χαρά, πλησίον του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, προ 24ώρων ξεκίνησαν οι εργασίες αποκαταστάσεώς της. Για «αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – Παιδικών Χαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», έκανε λόγο ο ημέτερος δήμος.
Ας αναφερθεί ότι ο σχετικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί τα τέλη του περασμένου καλοκαιριού. Η προμήθεια για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – Παιδικών Χαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τους αρμόδιους, καλύπτεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «2 Αναβάθμισης αστικών υποδομών», του Πράσινου ταμείου του ΥΠΕΚΑ.
Στην τεχνική περιγραφή και συγκεκριμένα στην περίληψη του αντικειμένου του έργου – περιγραφή της χωροθέτησής αναφέρεται ότι: «Η μελέτη εκπονήθηκε για την κατασκευή Παιδικής Χαράς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, στην Χώρα Νάξου της δημοτικής Κοινότητας Νάξου. Ο χώρος είναι ήδη οριοθετημένος με εμβαδόν 385,00 m2.
Το έργο προς υλοποίηση: Η Παιδική Χαρά θα εξυπηρετεί δύο (2) ηλιακές ομάδες, νηπίων και παίδων και είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των Παιδικών Χαρών των δήμων και των κοινοτήτων, τα ΄όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λειτουργία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύσει ως σήμερα.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, είναι οι εξής: α) καθαιρέσεις υπαρχόντων τοιχίων, β) εκσκαφές για την κατασκευή νέων τοιχίων πάχους 25 cm και βάσης σκυροδέματος, ως υπόστρωμα των δαπέδων πάχους 15 cm, κατηγορίας C12/15 οπλισμένου με μονή στρώση δομικού πλέγματος Τ131, γ) κατασκευή νέων τοιχίων και βάσεις σκυροδέματος πάχους 25cm, κατηγορίας C16/20 οπλισμένου με διπλή στρώση δομικού πλέγματος T131, δ) επίχρισμα τοιχίων, ε) χρωματισμός τοιχίων, στ) εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα υλικά εκσκαφών, ζ) τοποθέτησης ειδικών αντιολισθητικών δαπέδων ασφαλείας γύρω από τα όργανα στην επιφάνεια που παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης, η) τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης ύψους 1,00-1,10 μ και 3 θυρών ανοίγματος 1,20 μ., θ) τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού, ι) τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας στην είσοδο, η οποία θα περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στην υπ. αριθμ. 28492/11-05-2009 ((ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) υπουργική Απόφαση, κατόπιν συνεννοήσεως με ην Επίβλεψη του έργου.
Όλα τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην σειρά προτύπων ΕΛΟ ΕΝ 1176.
Οι επιφάνειες πτώσης (δάπεδα ασφαλείας) να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη, είναι ασφαλή για τα παιδιά, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, φιλικά προς το περιβάλλον, παρέχουν προστασία από τη διάβρωση και τις κλιματολογικές συνθήκες και είναι μη τοξικές.
Υπογράφουν: Ιφιγένεια – Αικατερίνη Γλυνού, αρχιτέκτων – αναστηλώτρια, Φραγκίσκου Αικατερίνη, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός και Ζουγανέλλης Εμμανουήλ, αρχιτέκτων μηχανικός και Καλαβρός Γεώργιος, τοπογράφος μηχανικός. 
Γ.ΒΛΑΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου