Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Η ομοφωνία και ο ..."σκοτωμός"

ΤΑ τρία (3) «όχι» τού δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ήταν αναμενόμενα… Ισάριθμες αποφάσεις ελήφθησαν προχθές βράδυ και την τετράωρης διάρκειας συνεδρίαση… Ως προς αυτό το μέγα ζήτημα η ομοθυμία σύσσωμου τού δημοτικού συμβουλίου τού οικείου δήμου προφανώς και ήταν δεδομένη• όμως το κλίμα συναινέσεως επισκίασε η ενέργεια τού δημάρχου Νάξου να αποκαλύψει ενώπιον των εμβρόντητων δημοτικών συμβούλων όλων των δημοτικών παρατάξεων, μία δικαστική, μία καταδικαστική σε βάρος τού καταργηθέντος δήμου Νάξου απόφαση που έλαβε το Δ’ Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (που έχει την έδρα του στην Ερμούπολη).
Καταδικάστηκε το 2009 ο Δήμος Νάξου ερήμην του μάλιστα, με το ποσό των 120.535,67 €, διότι δεν εξεπλήρωσε μία οικονομική υποχρέωση που είχε έναντι τής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΜ – Έργα, Έρευνες, μελέτες Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΕΠΕ».
(«Όχι» είπε επίσης, το δ.σ., ομοφώνως μάλιστα, στην ήδη δρομολογηθείσα κατάργηση τού καταστήματος ΟΤΕ και ΔΟΥ Νάξου)
Το τηλεφώνημα και η επιδιωκόμενη συνάντηση με τον υπουργό
Ειδοποιήθηκε από εχθές το υπουργείο Υγείας από τον ίδιο τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ότι επιτροπή που θα αποτελείται από τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων του οικείου δήμου, με επικεφαλής τον δήμαρχο Μανώλη Μαργαρίτη επιθυμεί να έχει συνάντηση στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ακόμη και με τον ίδιο τον υπουργό, για να του εκθέσει τους λόγους για τους οποίους το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αντιτίθεται στην συγχώνευση του ΓΝ-ΚΥ Νάξου με το Βαρδάκειο και Πρώιο νοσοκομείο Σύρου.
Η «Κυκλαδική» φέρνει σήμερα στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας ολόκληρο το κείμενο της ομόφωνης αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με το «όχι» στην συγχώνευση του νοσοκομείου Νάξου με αυτό της Σύρου.

Η απόφαση
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης /2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 19ης Ιουλίου 2011 .
Αρ. Απόφ. 163/2011 Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προτιθέμενη συγχώνευση – υποβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 19-07-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 8747/15-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 25, παρόντος του Δημάρχου Νάξου κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Ελευθέριος Ελευθερίου, Ζούλης Στυλιανός, Καραπάτης Δημήτριος, Λιανός Δημήτριος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Αντώνιος, Μανιός Δημήτριος, Μάνης Ηλίας, Μαργαρίτης Ιωάννης, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Συμιγδαλά Αικατερίνη, Ψαρράς Απόστολος, Αγγελής Ευστάθιος, Βλησίδης Νικόλαος, Καπούνης Δημήτριος, Καραμανής Γεώργιος, Μανιός Στέφανος, Μαράκης Νικόλαος, Πιτταράς Ευστάθιος, Σουλής Γεώργιος, Ψαρρά Αικατερίνη, Φρατζέσκος Στέφανος, Ψαρρά Ευδοκία, Κίζη – Χατζηανδρέου Θέκλα.
Απόντες Σύμβουλοι: Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Σιγάλας Μαρίνος.
Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονομικού Γιώργος Χατζηανδρέου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη ο οποίος είπε: Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έχει ιδιαιτερότητες όπως είναι η νησιωτικότητα και η ορεινότητα. Το Νοσοκομείο της Νάξου και η υγεία γενικότερα αποτελεί κοινωνικό αγαθό τόσο για τους κατοίκους της Νάξου αλλά και των γύρω νησιών. Είμαστε ενάντια σε κάθε είδους συγχώνευση. Απώτερος στόχος και σκοπός είναι να προστατέψουμε την υγεία των κατοίκων. Είμαστε αντίθετοι και στην κατάργηση οποιαδήποτε θέσης εργασίας και στην μετακίνηση οποιουδήποτε εργαζομένου από τον τόπο διαμονής και εργασίας του.
Απαιτούμε όχι μόνο να μην γίνει καμία συγχώνευση αλλά και να στηριχθεί περισσότερο το νοσοκομείο και να αναβαθμιστεί.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φώτιος Μαυρομμάτης αφού ανάγνωσε αποφάσεις φορέων του νησιού της Νάξου, οι οποίες όλες ήταν ενάντια σε οποιαδήποτε συγχώνευση του Νοσοκομείου της Νάξου, είπε: Η υγεία είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως και ο σεβασμός της νησιωτικότητας. Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε συγχώνευση του νοσοκομείου αλλά αντίθετα απαιτούμε την διοικητική αυτοτέλεια του και την περαιτέρω αναβάθμιση του. Είμαστε ενάντια στην κατάργηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας και στην μετακίνηση οποιουδήποτε εργαζομένου από τον τόπο διαμονής και εργασίας του.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Διοικητή του Νοσοκομείου Νάξου ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα της συγχωνεύσεως.
Η πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νάξου, κ. Βιτζηλαίου τόνισε ότι οι εργαζόμενοι είναι ενάντια σε κάθε μορφή συγχώνευσης και πιθανής υποβάθμισης του Νοσοκομείου της Νάξου, ενώ και ο εκπρόσωπος των ιατρών στο Νοσοκομείο Νάξου, κ. Πλάτων Τομπάς τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και είπε ότι οι ιατροί του νοσοκομείου είναι ενάντια στην συγχώνευση του Νοσοκομείου της Νάξου με το Νοσοκομείο της Σύρου γιατί θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκομείου της Νάξου, πρότεινε την αναβάθμιση και την καλύτερη στελέχωση του νοσοκομείου και είπε ότι είναι υπέρ της δημόσιας παροχής της υγείας.
Η προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Νάξου, κ. Μαγγιώρου είπε ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή συγχώνευσης και πιθανής υποβάθμισης του Νοσοκομείου της Νάξου.
Η πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Νάξου τόνισε ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή συγχώνευσης του νοσοκομείου Νάξου.
Ο πρόεδρος της αερολέσχης Νάξου κ. Κουτελιέρης τόνισε το πρόβλημα των διακομιδών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαράκης είπε ότι διατηρεί επιφυλάξεις στο εάν η προτιθέμενη συγχώνευση του νοσοκομείου θα οδηγήσει και στην υποβάθμιση του, αλλά σε κάθε περίπτωση τάσσεται υπέρ της άποψης των φορέων για την μη συγχώνευση του νοσοκομείου της Νάξου.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ψαρρά Ευδοκία είπε ότι είναι ενάντια στην συγχώνευση του νοσοκομείου της Νάξου δήλωσε ότι είναι υπέρ της δωρεάν δημόσιας παροχής του αγαθού της υγείας και πρότεινε να δημιουργηθεί επιτροπή αγώνα για την διεκδίκηση του αιτήματος της μη συγχώνευσης του νοσοκομείου της Νάξου.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Θέκλα Κίζη τόνισε της ιδιαίτερη ευαισθησία της λόγω και της θέσης ως ιατρού του νοσοκομείου, ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο ιδιαίτερα στο θέμα των διακομιδών και τάχθηκε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφής συγχώνευσης του νοσοκομείου και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την αναβάθμιση του.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις πολιτών.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
Το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 29Α αριθμός 3 του Ν. 3852/2010.
Το άρθρο 101 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αφενός λόγω της μοναδικότητας του καθότι είναι ο μοναδικός Δήμος πανελληνίως που αποτελείται από πέντε νησιά και αφετέρου λόγω της ρητής πρόβλεψης του Συντάγματος σχετικά με την νησιωτικότητα και την προστασία των ορεινών όγκων και καθότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων πέραν της παραπάνω ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας του αποτελείται από πάρα πολλές ορεινές Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες.
Της μεγάλης και ευρείας χωρικής εκτάσεως του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, του γεγονότος ότι το νησί της Νάξου είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων, λαμβανομένου υπόψη και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες του χρόνου και ιδίως των επικρατουσών θαλάσσιων συνθηκών που καθιστούν αδύνατες και σε κάθε περίπτωση δυσχερείς τις μετακινήσεις ασθενών από το νησί της Νάξου και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, και Κουφονήσια αλλά και το νησί της Αμοργού που υπάγεται υγειονομικά στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.
Το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου καλύπτει υγειονομικά εκτός από το νησί της Νάξου το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων, και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, και Κουφονήσια αλλά και το νησί της Αμοργού, δηλαδή νησιά με μόνιμο πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων ο οποίος πληθυσμός αυτός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τουλάχιστον πενταπλασιάζεται και ξεπερνάει του 120.000 κατοίκους λόγω της άφιξης επισκεπτών και τουριστών.
Τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες του χρόνου και ιδίως τις επικρατούσες θαλάσσιες συνθήκες και καθότι κατά μέσο όρο 38-40 ημέρες το χρόνο ισχύει απαγόρευση απόπλου στις θαλάσσιες περιοχές και ειδικότερα στην θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων.
Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου το έτος 2010 επισκέφθηκαν 24.000 ασθενείς και νοσηλεύτηκαν σ’ αυτό 1.100 ασθενείς.
Το γεγονός της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου η οποία έχει καθιερωθεί από το ίδιο το Σύνταγμά μας αλλά και από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το ότι οι παρεχόμενες στον νησιωτικό χώρο υπηρεσίες και η λειτουργιά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται και λειτουργούν στον νησιωτικό χώρο θα πρέπει να διέπεται και να λαμβάνει υπόψη της την ιδιαιτερότητα αυτή.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως ορίζεται στο ΠΔ 899/1976 αποτελεί τουριστικό Δήμο και η ύπαρξη και λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας τόσο στους μονίμους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες.
Το γεγονός ότι η ύπαρξη και λειτουργία με πλήρη διοικητική αυτοτέλεια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου συμβάλει στην έλευση επιστημονικού δυναμικού στο νησιωτικό χώρο αλλά και στην πραγματοποίηση σχετικών επιστημονικών ημερίδων αλλά και ιατρικών προγραμμάτων σ’ όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα.
Την τοποθέτηση του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν τον λόγο και των εκπροσώπων ιατρών και εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.
Το ψήφισμα του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.
Το ψήφισμα του συλλόγου εργαζομένων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Το δελτίο τύπου των Οικολόγων Πράσινων Νάξου.
Την ανακοίνωση του συλλόγου Γυναικών Κωμιακής Νάξου και του Πνευματικού Κέντρου Κορωνίδας Νάξου.
Το ψήφισμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Νάξου.
Το ψήφισμα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Νάξου.
Το ψήφισμα της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου.
Το ψήφισμα της Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάξου.
Το ψήφισμα του Εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Νάξου
Αποφασίζει ομόφωνα:
Ενάντια σε οποιαδήποτε μορφής συγχώνευσης του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου. Στην διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου και στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του τόσο σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή και στην δημιουργία και λειτουργία σ’ αυτό περαιτέρω ιατρικών τμημάτων (τμήμα αιμοκάθαρσης κλπ.).
Ενάντια στην κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής θέσης εργαζομένου στο Γενικό Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου είτε στο ιατρικό, είτε στο νοσηλευτικό είτε στο διοικητικό προσωπικό αυτού, καθώς και στην υποχρεωτική μετακίνηση των εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα αυτό σ’ άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Να αποσταλεί η παρούσα:
α) Στο γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
β) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπόψη του Υπουργού, κ. Ανδρέα Λομβέρδου.
γ) Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιμοσίδη
δ) Στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Νικόλαο Πολύζο.
ε) Στην 2η Δ.Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου υπόψη κ. Διοικητή και κ. Υποδιοικητή αυτής.
στ) Στον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων.
ζ) Στους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων.
*Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2011.

Το δικηγορικό «όχι»
ΟΜΟΦΩΝΗ είναι και η απόφαση που έλαβε προ εικοσιτετραώρων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου για το ίδιο θέμα.
Να, πώς έχει η σχετική ανακοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου με την υπ΄ αριθμόν 329/2011 ομόφωνη απόφασή του που λήφθηκε σε έκτακτη συνεδρίασή του, για την προτιθέμενη συγχώνευση – κατάργηση των Δημόσιων Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας , ΔΟΥ και ΟΤΕ στη Νάξο.
Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε επικείμενη συγχώνευση- κατάργηση των ανωτέρω υπηρεσιών που θα αποδυναμώσει την εύρυθμη λειτουργία της παροχής του έργου των στο Δημόσιο τομέα και θα πλήξει τη νησιωτικότητα..
Αντιτάσσεται σε κάθε ενέργεια που επιχειρείται από την Πολιτεία και βάλλει κατά της υποβάθμισης των παρεχομένων από τις ανωτέρω υπηρεσίες δημόσιων-κοινωνικών αγαθών στον πολύπαθο και ευαίσθητο τομέα της υγείας, την περίθαλψη, την καθημερινή συναλλαγή με τους πολίτες, την τηλεπικοινωνία, που δικαιούνται να απολαμβάνουν ανεμπόδιστα και ισότιμα οι πολίτες της χώρας μας και δη οι πολίτες της νησιωτικής χώρας, αλλά και της συρρίκνωσης δημόσιων-κοινωνικών δικαιωμάτων και αγαθών.
Επίσης στη λήψη και επιβολή μέτρων που επιφέρουν μεταβολές στη διοικητική αυτοτέλεια των Υπηρεσιών αυτών και πλήττουν τους πολίτες του νησιού αλλά και των γειτονικών νησιών που εξυπηρετούνται απ΄ αυτές, τους εργαζόμενους στις ανωτέρω υπηρεσίες που τυχόν να απωλέσουν τη θέση τους ή ακόμη και να μετακινηθούν εκτός έδρας προκειμένου να προστατεύσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα που η ίδια η Πολιτεία έχει χρέος να προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.
Αποστέλλει δε το παρόν δελτίο στα ΜΜΕ, καθώς επίσης και στους Βουλευτές του νομού μας, για τις δικές τους ενέργειες».

Καταδίκη 120.535,67 €
Καταδικαστική σε βάρος τού καταργηθέντος δήμου Νάξου απόφαση που έλαβε το Δ’ Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς που έχει την έδρα του στην Ερμούπολη. Καταδικάστηκε το 2009 ο Δήμος Νάξου, ερήμην του μάλιστα, με το ποσό των 120.535,67 €, διότι δεν εξεπλήρωσε μία οικονομική υποχρέωση που είχε έναντι τής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΜ – Έργα, Έρευνες, μελέτες Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΕΠΕ».
Στην καταδικαστική απόφαση που απεστάλη ανήμερα τής προαναφερθείσας συνεδριάσεως τού δημοτικού συμβουλίου, στο γραφείο του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλη Μαργαρίτη, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:
«…Επειδή από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα:
Την 29-9-1993 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Νάξου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου των «συνεργαζομένων Γραφείων Μελετητών και Συμβούλων» Χριστίνας Ευθυμιάτου, Μάρθας Παπακώστα, Κώστα Ανδρέου και «ΙΕΜ Μελέτες, Έργα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης από τη Χριστίνα Ευθυμιάτου, σύμβαση για την ανάθεση στους ανωτέρω (καλουμένους εφεξής «μελετητές») της εκπόνησης μελέτης του έργου «Διαχωρισμός, Διαλογή και Λιπασματοποίηση οικιακών απορριμμάτων πεδινής Νάξου…
…Αρµόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόµιµα στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Δήµος Νάξου και ήδη ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, νόµιµα εκπροσωπούµενου, προς γνώση του και για τις νόµιµες συνέπειες, που επιτάσσεται να µου καταβάλλει νόµιµα και εµπρόθεσµα ποσό Ευρώ :
Πενήντα Τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ (53.162 €) για επιδικασθέν κεφάλαιο,
Σαράντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (43.468,80 €) για νόµιµους τόκους του κεφαλαίου, από 17/10/1997 και µέχρι 3/6/2011.
Είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (22.225 €) για αναλογούντα Φ.Π.Α. κεφαλαίου και τόκων µε συντελεστή 23%.
Χίλια πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (1.564,87 €)
για λήψη απόγραφου,
Πέντε ευρώ (5,00€) για έξοδα αντιγράφου,
Πενήντα ευρώ (50€) για σύνταξη της παρούσης επιταγής,
Εξήντα ευρώ (60€) για δαπάνη επιδόσεως στο καθ' ού,
ήτοι συνολικά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε και εξήντα επτά ευρώ (120.535,67 ε), το δε ποσό αυτό (πλήν των κονδυλίων των τόκων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.), µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της παρούσας µέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Διαφορετικά θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν και 60 Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Δηλώνω ότι πληρεξούσιό µου, δεκτικό καταβολής και αντίκλητό µου στην Αθήνα, διορίζω την Δικηγόρο Αθηνών Κυριακή Πατρινού, οδός Χρήστου Λαδά αριθ. 19 και Πάρου αριθ. 2, τηλ 210 8847717.
Επικολλήθηκε ένσηµο ΤΠΔΑ Ευρώ 1,15 στην προς επίδοση επιταγή προς εκτέλεση στο καθ' ού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου