Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε η αίτηση για καταχώρηση της Πατάτας Νάξου ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε η αίτηση για καταχώρηση της Πατάτας Νάξου ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Σύμφωνα με την αίτηση η οροθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής περιλαμβάνει το νησί της Νάξου. Η συνολική έκταση καλλιεργούμενης πατάτας κυμαίνεται ανάλογα με την καλλιεργητική περίοδο, από 1.500 έως 1.700 στρέμματα για τη φθινοπωρινή καλλιέργεια και 3.000 στρέμματα την ανοιξιάτικη. Μετά την παρέλευση εξαμήνου, το προϊόν θα καταχωρηθεί και τυπικά στον σχετικό κατάλογο της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας επιπλέον αναγνωσιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες πατάτας στην γεωγραφική περιοχή της Νάξου είναι οι Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα στάδια παραγωγής που θα πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης είναι η σπορά, η καλλιέργεια, η συγκομιδή και η ωρίμανση των κονδύλων.
Σήμερα στην Νάξο επικρατούν δύο εποχές φύτευσης: στην ανοιξιάτικη καλλιέργεια, η σπορά πραγματοποιείται από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι αρχές Μαρτίου, ενώ στη φθινοπωρινή η σπορά πραγματοποιείται από τις αρχές Αυγούστου μέχρι και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Η συγκομιδή της ανοιξιάτικης καλλιέργειας ξεκινά στα τέλη Μαΐου και έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ιδιαίτερη τοπική προσαρμογή παρουσιάζουν οι ανθρώπινες καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του εδάφους και του κλίματος καταφέρνουν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις εποχικές βροχοπτώσεις. Η περίοδος της έντονης βροχόπτωσης, τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, συμπίπτει χρονικά με την εποχή ανάπτυξης των κονδύλων της φθινοπωρινής καλλιέργειας και με το φύτρωμα της ανοιξιάτικης. Παρουσιάζεται δηλαδή μια σαφής προσαρμογή στα τοπικά κλιματικά δεδομένα, η οποία μάλιστα είναι και η γενεσιουργός αιτία ενός από τα κύρια χαρακτηριστικά της καλλιέργειας της πατάτας στην Νάξο, της πρωιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου