Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Η πρότασή Μαράκη για την διοίκηση των τεσσάρων Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτητων

Δημοτική Κίνηση:

«Συμπαράταξη Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Μαράκης Νικόλαος, Επικεφαλής
Χώρα Νάξου
Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Φεβρουαρίου 2011 συζητήθηκε και εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα για την εφαρμογή του άρθρου 207 του Προγράμματος Καλλικράτης (). Στην συνέχεια παραθέτουμε τις προτάσεις μας για την λειτουργία των τεσσάρων (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Δονούσα) Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, τόσο σε επίπεδο μακροχρόνιας διεκδίκησης όσο και σε επίπεδο σημερινής εφικτής λύσης.
Μόνιμη Λύση
Η παράταξή μας προεκλογικά είχε προτείνει (και είχε παρθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κυκλάδων, η οποία συνοδεύτηκε από επιστολή του Προέδρου της κ. Γιάννη Δεκαβάλλα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση) την εφαρμογή κατ’ εξαίρεση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Καλλικράτη στον Πολυνησιακό Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Το άρθρο αυτό ορίζει: «Σε Δήμους στους οποίους οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους 6, ο αριθμός των μελών του δημοτικού τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με τον συνολικό τους πληθυσμό». Με αυτόν τον τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει 33μελές δίδοντας μία άνετη πλειοψηφία στην δημοτική αρχή ακόμη και στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι από τις Μικρές Κυκλάδες δεν μπορούν να έρθουν στην Νάξο (λόγω π.χ. κακοκαιρίας). Επίσης, με την ίδια απόφαση η ΤΕΔΚ Κυκλάδων ζητεί την αύξηση των Αντιδημάρχων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από 6 σε 8, ώστε κάθε Νησιωτική Δημοτική Κοινότητα να έχει τον Χωρικό Αντιδήμαρχό της, ο οποίος δεν θα ασκεί άλλες αρμοδιότητες.
Προτρέπουμε την Νέα Δημοτική Αρχή να επαναφέρει το αίτημα της ΤΕΔΚ Κυκλάδων στην επικαιρότητα, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στον νόμο πριν τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές. Εμείς θα σταθούμε αρωγοί σε αυτές τις διεκδικήσεις με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε.
Λύση με το υπάρχων Νομοθετικό Πλαίσιο
Βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 2 του Καλλικράτη (Αντιδήμαρχοι) ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δικαιούται 4 Αντιδημάρχους με βάση τον πληθυσμό του (τόσους άλλωστε έχει και ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης). Σε αυτή την περίπτωση, ο νομοθέτης εξαιρεί τους νησιωτικούς δήμους και ορίζει: «Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού τους είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα.» Επομένως, είναι δίκαιο να θεωρήσει κάποιος ότι οι επιπλέον 2 αντιδήμαρχοι που ορίζονται στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δίδονται εξαιτίας του Πολυνησιακού χαρακτήρα του Δήμου.
Προτείνουμε, και είναι δίκαιο, οι δύο αυτοί επιπλέον αντιδήμαρχοι να προέρχονται από τους δημοτικούς συμβούλους των 4 Νησιωτικών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας (η προσωρινή αυτή λύση ήταν στο πρόγραμμα και τον σχεδιασμό της Παράταξής μας μέχρι να αλλάξει το Νομοθετικό Πλαίσιο). Ο κάθε ένας από αυτούς να λειτουργεί ως χωρικός αντιδήμαρχος με ευθύνη σε δύο δημοτικές νησιωτικές κοινότητες (επιτρέπεται βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του Καλλικράτη). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να εφαρμοστεί το άρθρο 207 του Καλλικράτη (Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες) όπου ορίζεται ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προεδρεύει στα συμβούλια των δημοτικών νησιωτικών κοινοτήτων και ασκεί τις αρμοδιότητες του προέδρου της νησιωτικής κοινότητας. Τέλος, με βάση το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Καλλικράτη, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Νησιωτικής Κοινότητας θα μπορεί να αναπληρώνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σημειώνεται ότι η παραπάνω πρόταση τέθηκε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου από τον επικεφαλής της Παράταξής μας αλλά δεν συζητήθηκε ούτε μπήκε σε ψηφοφορία από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Σώματος.
Ο ορισμός αντιδημάρχων από τις Νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες, εκτός από το ουσιαστικό περιεχόμενο που περιγράφηκε παραπάνω, περιέχει και τον συμβολισμό ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εφαρμόζει στην πράξη την Συνταγματική απαίτηση της Νησιωτικότητας, την οποία διεκδικεί από την Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση της Χώρας.
Σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής
Μέχρι να λάβουμε απάντηση από την δημοτική αρχή για τις προτάσεις μας, και με δεδομένη την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους Προέδρους των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι για τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής:
• Θεωρούμε εσφαλμένη την απόφαση του Δημάρχου (91/22.2.2011) να μην εκχωρήσει αρμοδιότητες στους Προέδρους (ή/και τους Αντιπροέδρους) των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ηρακλειάς έχει παραιτηθεί πλέον του ενός μηνός και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αντικατάστασή της
• Η παράταξή μας, θεωρώντας ως μέγιστο αγαθό την δημοκρατία, διαφωνεί πλήρως με την απόφαση του Δημάρχου να αναγνωρίσει τους κατά αλφαβητική σειρά «εκλεγμένους» κοινοτικούς συμβούλους της Σχοινούσας. Ο Δήμαρχος θα έπρεπε να ασκήσει όλη του την επιρροή και την πίεση ώστε να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα ελλείμματος δημοκρατίας που έχει ανακύψει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου