Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Δεν απασχολούν τον δημότη, τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Έχει ιερά υποχρέωση ένας σοβαρός και υπεύθυνος δήμος, να προστατεύει την Δημόσια Υγεία.

Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων είναι θέμα που επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται σοβαρά. Τον τελευταίο λόγο γι' αυτό, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο ημέτερος δήμος επιβάλλεται να σέβεται τον δημότη αλλά και τον επισκέπτη. Όπως και τον επιχειρηματία. Αλλά και ο δημότης οφείλει να κάνει το σωστό.
Οι κρίκοι τής αλυσίδας που ακούει στο όνομα αποκομιδή απορριμμάτων, θα πρέπει να «δουλεύουν» καλά όλοι. Σύμπραξη, συνεργασία και κατανόηση, ένθεν κακείθεν, χρειάζεται.
Οι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, κύριοι αρμόδιοι, δεν είναι λίγοι. Είναι πολλοί και σοβαροί.
Πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια χειρουργική, όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομακρύνσεως μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα, που κείνται σε δρόμους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Παραθαλάσσιους και μη.
Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί πολυσύχναστοι χώροι καθαροί, ο δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα και πολλά δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους.
Δεν απασχολούν τον δημότη, τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Έχει ιερά υποχρέωση ένας σοβαρός και υπεύθυνος δήμος, να προστατεύει την Δημόσια Υγεία.
Οι ευθύνες του ως προς τα συγκεκριμένο θέμα, περιγράφονται από τον νομοθέτη.
Δεν είναι στο απυρόβλητο οι δήμοι. Ουδέποτε ήσαν, άλλωστε...
Πάμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τώρα: Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθηκεύσεως απορριμμάτων (π.χ. κάδους, καλάθια), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή σε ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.
Εφόσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο τής ρυπάνσεως, ένας υπεύθυνος δήμος πρέπει να παρέμβει χωρίς χρονοτριβές και να δώσει την πρέπουσα λύση.
Κατά κοινή ομολογία προβλήματα με την καθαριότητα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές τού νησιού μας. Προσπάθειες καταβάλλονται, δεν είναι όμως ικανές να αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτός όλων των άλλων, αυτό που παρατηρείται από πολλούς είναι η έλλειψη συντονισμού, γεγονός που οφείλεται και στην ανεπαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου μας.
Επιτακτική είναι η ανάγκη να γίνεται κατά γράμμα η εφαρμογή τού φιλόδοξου Κανονισμού Καθαριότητας. Και το κανονισμό αυτόν, θα πρέπει να τον σέβονται και να τον εφαρμόζουν, τόσο οι της Υπηρεσίας Καθαριότητας όσο και οι καταστηματάρχες.
Εάν δεν γίνεται πιστή εφαρμογή τού κανονισμού, αποτέλεσμα ικανοποιητικό, αποτέλεσμα σωστό, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Θα πρέπει να το αντιληφθούν, θα πρέπει να το εννοήσουν όλοι αυτό.
Χρειάζεται ο μπούσουλας, αγαπητοί μου. Μπούσουλας και υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα και έλεγχος. Ο ίδιος ο αρμόδιος καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος θα πρέπει καθημερινά να ελέγχει το ποιοτικό και το ποιοτικό τής δουλειάς των απασχολουμένων στην Καθαριότητα.  Όπως επιβάλλεται, όσοι δεν βάζουν μυαλό να πληρώνουν πρόστιμο.
Αν τώρα ο δήμος δεν γουστάρει τα πρόστιμα για να μη … βλάψει την ζαχαρένια κάποιων, το θέμα αλλάζει… Σε κάθε περίπτωση πάντως, επιβάλλεται η αποκομιδή των απορριμμάτων από πολυσύχναστα σημεία του νησιού μας, να γίνεται εγκαίρως. Κι αυτό γιατί, οι χρονοτριβές προκαλούν εντάσεις και γκρίνιες δικαιολογημένες.
Δεν έχει δικαίωμα κανένας να μετατρέπει χώρους δημόσιους σε μικρούς σκουπιδότοπους, αδιαφορώντας για την υγεία των δημοτών και την τουριστική εικόνα τού νησιού μας.
Θυμίζουμε, με την ευκαιρία, ότι, στην από τον Αύγουστο του 2011, σχετική, διακήρυξη (που φέρει την υπογραφή τού δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλη Μαργαρίτη) που αφορούσε στην εργολαβία καθαριότητας, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται και το εξής: «Ο εργολάβος υποχρεούται να απασχολεί μηνιαίως από 10 έως 12 άτομα, ο αριθμός των οποίων θα εξαρτάται από τις ανάγκες που διαπιστώνονται για την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών και θα καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Το προσωπικό που θα απασχολείται με την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών, θα αποτελείται αποκλειστικά από εργάτες καθαριότητας.
Οι συμβατικές εργασίες, θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε συνάρτηση με το πρόγραμμα καθαριότητας του δήμου.
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α., να καταβάλει τα προβλεπόμενα νόμιμα ημερομίσθια - δώρα - επιδόματα - ένδυση κ.λπ. να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.»
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ οι ευθύνες τής εργολαβίας καθαριότητας. Όπως και αυτές της αρμόδιας καθ’ ύλην υπηρεσίας τού ημετέρου δήμου. Αν μη τι άλλο, ο επόπτης καθαριότητας θα πρέπει να ελέγχει, καθημερινά και αδιαλείπτως, και την πλέον… ξεχασμένη γωνιά τής Χώρας Νάξου… Και θα πρέπει να φροντίζει, όλα να είναι στην πένα…
γ.βλαχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου