Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

«ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ», ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ...

Πολλοί λαθεύουν στις εκτιμήσεις τους, θαρρώ... Και μεταξύ αυτών, πολύ φοβούμαι, και τα κορυφαία στελέχη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Έχω την αίσθηση, ότι θεωρούν την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα του νησιού μας ως πανάκεια, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας στην χερσαία του ζώνη…
Λεφτά υπάρχουν! Το ταμείο τού ημετέρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι τίγκα από χρήμα! Μιλάμε και εκατομμύρια! Μια τεσσάρα, μες στο νερό! Κι όμως, ούτε εκβάθυνση βλέπουμε ούτε την υλοποίηση της μελέτης που έχει να κάνει με την δημιουργία – εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην παραλιακή ζώνη Χώρας Νάξου από τον Μετεωρολογικό Σταθμό ίσαμε την γλίστρα της κύριας προβλήτας. Ασφαλώς και πρέπει το «βραχυκύκλωμα» αυτό που παρατηρείται στα ήδη δρομολογημένα λιμενικά έργα στο νησί μας, να πάψει να υφίσταται…
Η εκτίμηση – άποψη που προ περίπου ενός μηνός μάς «εκμυστηρεύτηκε» ο πρόεδρος και δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. Γιώργος Ανωμερίτης, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουσα: «Ανησυχώ για τα λεφτά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που εάν δεν τα εκμεταλλευτούμε εγκαίρως, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν»…
Με «απευθείας ανάθεση» έδωσε προ δύο ετών, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, την εκπόνηση της μελέτης, «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου, από τον Μετεωρολογικό Σταθμό ώς την γλίστρα της κύριας προβλήτας». Και ενώ, τούτη την εποχή όλα είναι έτοιμα, και το ταμείο του Δ.Λ.Τ. Νάξου εύρωστο, ουδεμία «ηλεκτροδότηση» έγινε, ή μηχανολογική εγκατάσταση υλοποιήθηκε. «Βαλτωμένα», δείχνουν να είναι όλα…
Παρότι «λεφτά υπάρχουν», αλλά και οι σχετικές μελέτες έχουν εκπονηθεί, παρατηρείται ανησυχητικό «βραχυκύκλωμα» σε όλα τα έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο νησί μας.
«Κρίνω ότι επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των αναγκαιοτήτων…». Αυτή ήταν, με βάση την σχετική  εισήγησή του, η άποψη του ηλεκτρολόγου μηχανικού του Δ.Λ.Τ. Νάξου, Γιάννη Καπινιάρη. Ήταν Οκτώβριος του 2011 (13.10.11) όταν στο πλαίσιο της 9ης συνεδριάσεως του ημετέρου Δ.Λ.Τ.Νάξου, ο κ. Καπινιάρης, επεσήμανε: «Κρίνω ότι επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των αναγκαιοτήτων αυτών εκτός από τις εξής: α) της αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων στις πέργκολες, γιατί είναι υπό αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και β) της αύξησης φωτοβολίας του Φάρου, γιατί χωρίς να έχει δημιουργηθεί έως σήμερα πρόβλημα από την υφιστάμενη κατάσταση, η επέμβαση που θα γίνει θα αυξήσει πολύ το κόστος κατασκευής των Η/Μ. Η μελέτη και η εργολαβία για την αύξηση φωτοβολίας του φάρου, προτείνω να αντιμετωπισθεί μελλοντικά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές αναγκαιότητες.
Έπειτα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.(α σχετικό)  Εισηγούμαι 1) την μεταφορά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και παράλληλη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2011, ποσού €21.000 από τον ΚΑΕ 30-7135.002 «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας και σωστικών μέσων» που έχει αδιάθετο υπόλοιπο και δεν θα χρησιμοποιηθεί έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2011, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20.7412.001 «Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου(από Μετεωρολογικό Σταθμό ως Γλίστρα κύριας προβλήτας ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» και την πίστωσή του με αυτό το ποσό.»

Τα «ηλεκτρολογικά – φωτιστικά, σε πρώτο πλάνο…
Πρώτης προτεραιότητας έργα, κρίθηκαν πως είναι: α) η αποκατάσταση του χαμηλού φωτισμού στον διάδρομο προσπελάσεως προς τα Παλάτια, β) η φωτοτεχνική μελέτη - αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κεντρικής πλατείας, γ) η αντικατάσταση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, για την ηλεκτροδότηση των υποσταθμών του μικρού λιμένα (σ.σ.: Μικρής Σκάλας ή άλλως του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου) δ) η δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού από την περιοχή «Πηγαδάκια», παραθαλασσίως, μέχρι και τον Μετεωρολογικό Σταθμό κ.ά.
Η με αριθμό 130 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, ουδέποτε μέχρι σήμερα, αν και έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια, υλοποιήθηκε. Η εν λόγω απόφαση, αφορούσε στην «Απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. της μελέτης έργου Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Παραλιακής Λιμενικής Ζώνης Χώρας Νάξου από Μετεωρολογικό Σταθμό ώς Γλίστρα Κύριας Προβλήτας».
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο Σώμα α) την από 12/10/2011 εισήγηση του υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ. Νάξου Ιωάννη Καπινιάρη, (ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), στην οποία αναφέρει τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που πρέπει να γίνουν για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων της παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου και β) την οικονομική προσφορά της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.), η οποία για την εκπόνηση μελέτης έργου «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Nάξου (από Μετεωρολογικό Σταθμό ώς Γλίστρα κύριας προβλήτας) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» προσφέρει το ποσό των 20.068,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 16% στην οποία περιλαμβάνεται και φωτοτεχνική μελέτη. Η μελέτη θα εκπονηθεί με την συμμετοχή του συνεργάτη της Εταιρείας κου Κοντόπουλου Μανόλη- Μηχανολόγου Μηχανικού. Η μελέτη αυτή είναι αναγκαία, συνεχίζει ο πρόεδρος , προκειμένου να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο που θα αναβαθμίσει και θα εξωραΐσει τη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει στο Σώμα τα εξής: «Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3463/06 (ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α) επιτρέπεται η απ ́ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου, σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο δραστηριότητας τους , αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου αναθέσεως δεν υπερβαίνει το ποσό 45.000€ πλέον Φ.Π.Α. και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η ανάθεση ειδικότερα εκπόνησης μελέτης προς επιχείρηση Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο, αν έχει προσωπικό ή συνεργάτες αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή ειδικότητας.
Στην εισήγηση του ηλεκτρολόγου μηχανικού του Δ.Λ.Τ. Νάξου, αναφέρονται συνοπτικά οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων της Παραλιακής Ζώνης Χώρας Νάξου.
Κρίνω ότι επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των αναγκαιοτήτων αυτών εκτός από τις εξής: α) της αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων στις πέργκολες, γιατί είναι υπό αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και β) της αύξησης φωτοβολίας του Φάρου, γιατί χωρίς να έχει δημιουργηθεί έως σήμερα πρόβλημα από την υφιστάμενη κατάσταση, η επέμβαση που θα γίνει θα αυξήσει πολύ το κόστος κατασκευής των Η/Μ. Η μελέτη και η εργολαβία για την αύξηση φωτοβολίας του φάρου, προτείνω να αντιμετωπισθεί μελλοντικά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές αναγκαιότητες.


Τα έργα, που δεν έγιναν ποτέ…
Έπειτα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.(α σχετικό) εισηγούμαι 1) την μεταφορά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και παράλληλη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2011, ποσού 21.000€ από τον ΚΑΕ 30-7135.002 «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας και σωστικών μέσων» που έχει αδιάθετο υπόλοιπο και δεν θα χρησιμοποιηθεί έως την λήξη του οικονομικού έτους 2011, για την δημιουργία νέου ΚΑΕ 20.7412.001 «Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου (από Μετεωρολογικό Σταθμό ώς Γλίστρα κύριας προβλήτας) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» και την πίστωσή του με αυτό το ποσό.
2) Την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Η/Μ, με το εξής περιγραφόμενο αντικείμενο:
1.Επέκταση – συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού Βίντσι (χαμηλός φωτισμός στον διάδρομο προσπέλασης προς τα Παλάτια και στις σκάλες πρόσβασης προς την θάλασσα).
2.Επέκταση – συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού νησίδας (προσθήκη φωτιστικών σωμάτων στο χώρο αναμονής τουριστικών και ξενοδοχειακών οχημάτων καθώς και δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
3.Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κεντρικής προβλήτας – εισόδου κεντρικής προβλήτας – τουριστικού καταφυγίου και πάρκου και επισκευή δικτύου υδροδοτήσεως σιντριβανιού και δημιουργία δικτύου ποτίσματος εντός του πάρκου.
4.Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και υδροδοτήσεως εντός κεντρικού λιμένα (Δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης για τοποθέτηση ‘πίλαρς’ εντός κεντρικού λιμένα ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων εντός του Κεντρικού Λιμένα Νάξου καθώς και δημιουργία δικτύου Πυρόσβεσης).
5.Φωτοτεχνική μελέτη – αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κεντρικής πλατείας, επέκταση – συντήρηση δικτύου.
6.Αντικατάσταση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος 5Χ35 ΜΜ2 για ηλεκτροδότηση υποσταθμών μικρού λιμένα ("Σκοπελίτη") και τουριστικού καταφυγίου (για την συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος και να γίνει αιτιολογημένη αντικατάσταση)
7.Επέκταση – δημιουργία δικτύου ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στην εξωτερική πλευρά της παραλιακής ζώνης για παροχή ‘πίλαρς’ – φωτιστικών σωμάτων – s.o.s. – πυροσβεστικών φωλεών – ποτίσματος.
8.Φωτιμσός Μυρτιδιώτισσας – δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης για τοποθέτηση μηχανισμών παροχής νερού, ρεύματος.
9.Αποκατα΄στση δικτύου ομβρίων.
10.Νέα παροχή ηλεκτροφωτισμού στην γλίστρα τουριστικού καταφυγίου.
11.Δημιουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού από ‘Οσιαν Κλαμπ’ μέχρι ‘Τζακ Ποτ’ και από ‘Όσιαν Κλάμπ’ μέχρι μετεωρολογικό.
12.Δημιουργία δικτύου ηλεκτροδότησης για τοποθέτηση και υδροδότησης ‘Όσιαν’ μέχρι γλίστρα για τοποθέτηση ‘πίλαρς’ – πυρόσβεσης.
13.Αρδευτικό δίκτυο κατά μήκος παραλιακού δρόμου.
14.Δίκτυο τηλεπικοινωνίας εντός καταφυγίου και κεντρικού λιμένα Νάξου.
15.Αποχέτευση τουριστικού καταφυγίου, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στην τιμή των 20.068,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αμοιβής σε αναπτυξιακές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και κρίνεται συμφέρουσα για το Λιμενικό Ταμείο.


Να, τι ψήφισαν…
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., θα υλοποιήσει την παραπάνω μελέτη με δικό της συνεργάτη μηχανολόγο μηχανικό τον κ. Μανώλη Κοντόπουλο, πτυχιούχο μελετητή Β Τάξης (σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για το 2011). Ακολούθως κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο κ. Μαργαρίτης παίρνοντας το λόγο διερωτάται αν θα μπορούσε να εκπονήσει τη συγκεκριμένη μελέτη κάποιος ιδιώτης .Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη αλλά κατόπιν εκδήλωσης δημόσιου διαγωνισμού.
Ο κ. Μανωλάς παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο αναφέρει ότι όλο το Νομαρχιακό πρόγραμμα πέρναγε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων και δεν ξέραμε τι κάνανε, προωθούσαν όσες μελέτες ήθελαν ενώ κάποιες ήταν μπλοκαρισμένες και ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν όπως για έργα στην ορεινή Νάξο. Είμαι κατά της ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ,συνεχίζει ο κ Μανωλάς , και προτείνω η ανάθεση της μελέτης αυτής να γίνει κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος και δημοσιότητας ώστε να υποβληθούν προσφορές όπως ακριβώς αποφασίσαμε κατά τη συζήτηση του προηγούμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την «εκπόνηση στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την ανάπλαση των στεγάστρων αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου» δηλαδή περισσότερη δημοσιότητα για προσέλκυση και άλλων μελετητών.
Η εισήγηση του προέδρου γίνεται αποδεκτή από τα λοιπά παρευρισκόμενα μέλη. Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Νάξου έχοντας υπόψη το άρθρο 268 του Ν. 3463/2006. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (πλην του κ Μανωλά, για τους λόγους που ανέφερε στην εισήγησή του, 1) τη μεταφορά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και παράλληλη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2011, ποσού 21.000€ από τον Κ.Α.Ε. 30-7135.002 «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας και σωστικών μέσων» που έχει αδιάθετο υπόλοιπο και δεν θα χρησιμοποιηθεί έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2011, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20.7412.001 «Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου (από Μετεωρολογικό Σταθμό ως Γλίστρα κύριας προβλήτας) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» και την πίστωσή του με αυτό το ποσό, 2) την απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) αντί ποσού 20.068€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16% της εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου (από Μετεωρολογικό Σταθμό ως Γλίστρα κύριας προβλήτας ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» και με περιγραφόμενο αντικείμενο όπως αυτό παρουσιάζεται στην εισήγηση του προέδρου.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., θα υλοποιήσει την παραπάνω μελέτη με δικό της συνεργάτη μηχανολόγο μηχανικό τον κ. Μανώλη Κοντόπουλο, πτυχιούχο μελετητή Β ́ Τάξης πτυχίο. Ψηφίζει πίστωση ποσού 20.068€ από το νέο Κ.Α.Ε. 20.7412.001 «Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Χώρας Νάξου (από Μετεωρολογικό Σταθμό ως Γλίστρα κύριας προβλήτας ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου» για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και την πληρωμή της αναδόχου Εταιρείας. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης αυτής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου