Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

«Από την λαθροχειρία, περάσαμε τώρα σε άλλα κόλπα»

ΠΟΛΛΑ τα ερωτήματα που έθεσε στους συναδέλφους του, στο πλαίσιο της συνεδριάσεως της προηγούμενης Παρασκευής, ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, Μάκης Συμεώνογλου.
Συνήλθε σε σύσκεψη το Συμβούλιο της εν λόγω Κοινότητας, με την συμμετοχή τού σημερινού προέδρου Μάκη Μαυρογιάννη και των μελών Αδριανής Ξενάκη, Νίκου Σέργη και Μάκη Συμεώνογλου.
Με το «καλημέρα», ο κ. Συμεώνογλου, στηλίτευσε πρόσωπα και καταστάσεις.

Χαρακτηριστικά, επεσήμανε / ανέφερε / υπογράμμισε / σχολίασε: «Πού είναι τα ‘ανταποδοτικά’ της Δημοτικής Κοινότητας; Με εντολή Εισαγγελέα, και ακόμη δεν έχουν απαντήσει. Περιμένουν να κάνουν, λέει, τον προϋπολογισμό τον καινούργιο και μετά θα απαντήσουνε , λέει, και θα δούνε…».

Τα ερωτήματα
Ρωτώ:
1.Δεχόμαστε ότι η Κοινότητά μας έχει ‘ανταποδοτικά’; Παραιτούμαστε των ‘ανταποδοτικών;’
2.Πώς ξοδεύουμε από τη Σ.Α.Τ.Α., που είναι για νέα έργα, λεφτά για ‘αποκαταστάσεις’. Σημαίνει ότι γίνανε ζημιές…
3.Πού πήγανε τα ‘ανταποδοτικά’. Δε λέω ότι ‘φάνανε τα λεφτά’. Λέω: που πήγανε; Τι γίνανε τα λεφτά της κοινότητάς μας;
4.Πήρανε και χρήματα της κοινότητας για αντικατάσταση και επέκταση υφισταμένων δικτύων παράνομα; Τι έγινε ο ‘λογαριασμός’ του ’12, τι έγινε ο λογαριασμός του ’13; Το παράνομο είναι ‘αποκατάσταση – επέκταση υφισταμένων δικλείδων ύδρευσης και αποχέτευσης, που σας έβαλε εδώ και υπογράψατε και αποφασίσατε να δοθούν χρήματα γι’ αυτές τις δουλειές, ενώ αυτά πρέπει να είναι καθαρά από λεφτά των ‘ανταποδοτικών’. Και λεφτά από τα ‘ανταποδοτικά’ δεν δόθηκαν, όπως δόθηκαν το ’11.
5.Η πάγια προκαταβολή που λέει ο νόμος να δίνεται, δεν έχει δοθεί, ούτε του ’11 ούτε του ’12 ούτε του ’13, μέχρι σήμερα… Γιατί όλα αυτά; Τι γίνεται εδώ πέρα; Παίρνουν τα λεφτά της κοινότητάς μας και δεν μιλάτε. Τότε, αφού δε μιλάτε, εγώ το καταγγέλλω αυτό. και το κυριότερο: δεν υπάρχουν λεφτά στην κοινότητα και δίνουν 20 χιλιάρικα για στειρώσεις ζώων; Τι γίνεται, τέλος πάντων; Τι θα γίνει δηλαδή; Εσείς, μιλάτε ή δεν μιλάτε; Τους τα χαρίζετε τα λεφτά αυτά;
6.Πώς είναι δυνατόν να ερχόμαστε και να κάνουμε προϋπολογισμό για το 2014, χωρίς να ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά που ως δημοτική κοινότητα θα έπρεπε να έχουμε πάρει για το 3013 και το 2012.
7.Βγάλανε και εγκρίνανε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτό του 2013, χωρίς να έχουν αναγράψει δίπλα στα προτεινόμενα έργα τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν γνωστά στις αρμόδιες αρχές και θα ζητήσω να επιβληθούν κυρώσεις σε κάθε υπεύθυνο. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε να ‘ρίχνουν’ με αυτό το βάναυσο τρόπο της Δημοτική Κοινότητα Νάξου και να σιωπούμε. Εγώ, προσωπικά, δεν επέλεξα να είμαι δοτός πρόεδρος. Εγώ, εκλέχτηκα πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, για να προστατέψω τα συμφέροντά της. Η Δημοτική Κοινότητα Νάξου, χρειάζεται έργα. Και για να γίνουν τα έργα αυτά, χρειάζονται λεφτά. Πώς τα διαχειρίστηκαν τα λεφτά της κοινότητάς μας;
8.Συντάχθηκε Τεχνικό Πρόγραμμα και υποχρέωσαν την δημοτική κοινότητα να μην κοστολογήσει τα έργα της, όπως ο νόμος ορίζει. (παγκόσμια πρωτοτυπία, παρά τω νόμω ή υποκρύπτει σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων από τον κεντρικό δήμο, χωρίς να γνωρίζει η δ.κ. ποια ποσά θα αφαιρεθούν από την ΣΑΤΑ που δικαιούται και για ποια συγκεκριμένα έργα;) Εδώ, έχουμε κατάργηση της δημοτικής κοινότητας Νάξου και υποκατάσταση αυτής από τον κεντρικό δήμο.

Οι παρεμβάσεις των συμβούλων και τα σχόλια Συμεώνογλου…
Α. Ξενάκη: «Όχι, εγώ δεν τα χαρίζω. Γιατί πάνε αλλού…»
Γιατί δεν βάλανε λεφτά στο προηγούμενο Τεχνικό Πρόγραμμα;
Μάκης Μαυρογιάννης: Εγώ, δεν μπορώ αυτή την ώρα να σου απαντήσω, γιατί δεν βάλανε λεφτά. Δεν ήμουν, εγώ, τότε πρόεδρος. Άλλος ήταν…
Μάκης Συμεώνογλου: «Συμφωνούμε ότι ήταν παράνομο αυτό που έγινε;»
Μάκης Μαυρογιάννης: «Συμφωνούμε ότι πρέπει να τα ψάξουμε. Δεν ξέρω αν ήταν παράνομο.»
Μάκης Συμεώνογλου: «Ακούστε τι λέει, σχετικά, το άρθρο 86 του Καλλικράτη, το οποίο αναφέρεται λεπτομερώς στον τρόπο καταρτίσεως του προϋπολογισμού μια δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
-Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου.
- Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.
-Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
-Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
-Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.
-Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
-Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
-Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Τον άκουγαν και όσες φορές χρειάστηκε να σχολιάσουν τις «γκρίνιες» του, δεν έδειξαν να απορρίπτουν τις επισημάνσεις / παρατηρήσεις του. Όταν έφτασε, όμως, η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο «Δια ταύτα», και δια της αποφάσεως που συνυπέγραψαν, ψηφίζοντας την εισήγηση του νυν προέδρου Μάκη Μαυρογιάννη, τα (παρόντα) μέλη Αδριανή Ξενάκη και Νίκος Σέργης, ο αντιπολιτευτικός λόγος, ο λόγος της αντιπαραθέσεως, που άρθρωσε το πρώτο σε ψήφους μέλος του Συμβουλίου, Μάκης Συμεώνογλου, ανετράπη, εξοργίζοντας τον τελευταίο, που φώναξε: «Από την λαθροχειρία, περάσαμε τώρα σε άλλα κόλπα… τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι, τα ανακατεύουνε, και εντάξει είμαστε. Όταν σας έλεγα ότι πρέπει να μπαίνουν και ποσά… Τα λεφτά μας, πάνε στο αποθεματικό του δήμου. Και μετά από το αποθεματικό του δήμου, τα πάνε όπου θέλουνε. Αυτό είναι το παιχνίδι το καινούργιο. Παλιά ήταν η λαθροχειρία, που έλεγα...
Σταματήσανε την λαθροχειρία, για να μην κατηγορηθούνε… Άμα βγάλετε άκρη εσείς, να μου πείτε…
Σταματήσανε τις λαθροχειρίες και αρχίσανε τις λαθροεγγραφές. Πού είναι οι κωδικοί που ζητάμε».
Νίκος Σέργης: «Εμείς, καλούμαστε να καταρτίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του ’14. Υπάρχει, όπως τα λέμε, πρόβλημα. Τρείς λύσεις υπάρχουνε. Ή δεν λέμε τίποτε και φεύγουμε, οπότε συνεχίζουνε εκείνοι επάνω που… μπορούνε να συνεχίσουνε όπως νομίζουνε, ή, να αποδεχτούμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά χωρίς ποσά, αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρια, και τρίτο, να συνεχίσουμε με την αναγραφή ποσών για τα προτεινόμενα έργα στην κοινότητά μας. Αυτές είναι οι τρείς επιλογές που υπάρχουν.
Α. Ξενάκη: «Χωρίς ποσά, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε…»
Μάκης Συμεώνογλου: «Ακούστε: Για δεύτερη φορά, μερικοί άσχετοι και αδιάβαστοι επάνω, σας δίνουνε εντολές να προχωρήσετε όπως νομίζουνε εκείνοι…
Η κοινότητα δεν έκανε διαβούλευση, για τα έργα που χρειάζεται ο τόπος.»
Α. Ξενάκη: «Για τα ‘ανταποδοτικά’, ο κόσμος θα ρωτήσει: Γιατί εσείς, ως κοινότητα, δεν πήρατε μια θέση; Εμείς, θα κληθούμε να απαντήσουμε… Να μας δοθούν τα υπόλοιπα της Χώρας…»
Μάκης Συμεώνογλου: «Εμείς, τι κάνουμε τώρα; Επειδή δεν μας έφεραν στοιχεία των έργων που ‘τσουλάνε’, άρα δεν παίρνουμε απόφαση και πηγαίνουμε στο δημοτικό συμβούλιο και διαμαρτυρόμαστε ‘όλοι. Έχετε τα κότσια;
Θα μας δοθούν με ‘κούριερ’
Α. Ξενάκη: «Όχι. Εμείς, πρέπει να πούμε: ‘Αυτά θέλουμε!’»
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο πρόεδρος Μάκης Μαυρογιάννης, ο οποίος πρότεινε: «Να ξαναμπεί η συντήρηση και επισκευή και αποκατάσταση των υπαρχουσών δημοτικών αφοδευτηρίων στην παραλία της Νάξου, με €60.000, €47.000, να δοθούν, για την επισκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και κατασκευή νέων και €20.000, για τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις.»

«Εγώ, πάντως, θα σας καταγγείλω όλους»
Η εισήγηση-πρόταση Μαυρογιάννη, πήρε την έγκριση των κ.κ. Ξενάκη και Σέργη, όχι όμως και αυτήν του κ. Συμεώνογλου. Ο τελευταίος υπογράμμισε: «Εγώ, δεν ψηφίζω. Θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνω την δική μου πρόταση. Εγώ, πάντως, θα σας καταγγείλω όλους…
Για μένα αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να πάμε στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε τα ρέστα.
Δεν μπορεί, ο Τοτόμης, να κοροϊδεύει, χωρίς να διαβάζει το νόμο. Και να λέει: ‘Καλά έχω τον λογαριασμό’ να μην το έχει, και να τρέχω στον Εισαγγελέα, να μη σας ενδιαφέρει τι έγιναν τα ‘ανταποδοτικά’. Δεν πειράζει υπογράψτε εδώ πέρα. Και στο τέλος, όταν έρθουν οι εκλογές, θα έχετε να κάνετε με μένα. Είτε είμαι είτε δεν είμαι σ’ αυτές τις εκλογές. Αυτό θα το βρούμε καθ’ οδόν. Ξεπουλάτε τα ιερά και τα όσια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. Και καλά, ο άλλος (σ.σ.: ο πρόεδρος Μάκης Μαυρογιάννης, ο οποίος εκείνη την στιγμή άρχισε να αποχωρεί – βρισκόταν στον διάδρομο εκτός των γραφείων της Δ.Κ.) είναι δοτός και καλά κάνει. Εσείς, τι κάνετε; Αδριανή: Κάθεσαι κι εσύ εδώ, και λυπάμαι που σου το λέω, και νομιμοποιείς παρανομίες...».  
Ο κ. Συμεώνογλου, παρατήρησε, εξερχόμενος: «Ο τρόπος αντιμετώπισης της δημοτικής κοινότητας Νάξου από τις πρώτες μέρες ήταν απαξιωτικός. Όχι μόνο, γιατί δεν αναφερόταν καν η Δημοτική Κοινότητα Νάξου, στο προεκλογικό πρόγραμμα του Μανώλη Μαργαρίτη. Τυχαίο; Δε νομίζω… -, αλλά γιατί, σε πρόσφατο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., ο δήμαρχος είχε ψηφίσει και αυτός για κατάργηση της δημοτικής κοινότητας Νάξου, «επειδή βρισκόταν», λέει, «στην έδρα τού δήμου». Πρόταση, που τελικά δεν πέρασε… Τέλος, οι πρόεδροι της δημοτικής κοινότητας Νάξου, που θέλησε να’ λανσάρει’ και να ‘πατρονάρει’ ο δήμαρχος, τελείως παράτυπα, και παρά την γνώμη του αρμοδίου Τμήματος του υπουργείου Εσωτερικών, επέφερε ανεπανόρθωτη ζημία στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου.
Θεωρώ  ότι οι δήμαρχοι δεν είναι πουκάμισα της γκαρνταρόμπας τού εκάστοτε δημάρχου, αλλά εκλέγονται και επιβάλλονται από τους δημότες.
Την όλη συμπεριφορά τού δημάρχου και των παρατρεχάμενών του, θα την αξιολογήσει την κατάλληλη στιγμή ο κόσμος της Χώρας της Νάξου… Προβλέπω εκπλήξεις!
Ας σταματήσει επιτέλους η αλαζονεία τής δημοτικής εξουσίας…
Όποιος αμφισβητεί τα λεγόμενά μου, τον προσκαλώ και τον προκαλώ σε δημόσια αντιπαράθεση». 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου