Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Τελειώνουν τα ‘ψωμιά’ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου…

Τα χρονικά περιθώρια έχουν απελπιστικά στενέψει. Ή επιχειρεί και υλοποιηθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου δύο παρεμβάσεις απαραίτητες στο λιμάνι της Νάξου έως την 31η Οκτωβρίου, ή χάνει και τ’ αβγά και τα καλάθια! Όπου «αβγά» η ασφαλτόστρωση της χερσαίας ζώνης από την Μικρή Σκάλα (τουριστικό και αλιευτικό καταφύγιο) ίσαμε την κεντρική προβλήτα και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και όπου «καλάθια», τα λεφτά, τα 4 εκατ. «ευρώ» που έχει στο ταμείο του. και αυτό γιατί, σε κατάργηση οδηγούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, που “εθελοντικά” στην αρχή (31 Οκτωβρίου 2013) αλλά υποχρεωτικά αργότερα (σε 6 μήνες, ίσως, μέσα), θα χάσουν την αυτοτέλεια τους και φυσικά το “αυτοδιοίκητο” τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία καλούνται: «είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς τον σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής Πολιτικής που καθορίζονται για τα Λιμενικά Ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου», «εθελοντικά» σε πρώτη φάση, αλλά υποχρεωτικά αργότερα. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του σχεδίου νόμου: 1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της  Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους  προς τον σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από  τα Λιμενικά Δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής  Πολιτικής που καθορίζονται για τα Λιμενικά Ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και  Αιγαίου. 2. Με βάση τις προτάσεις των Δημοτικών ή Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων στην πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου εκπονείται με ευθύνη των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων Λιμενικών Ταμείων σε Περιφερειακά Δίκτυα Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες κατ’ αναλογία των Δικτύων του άρθρου 35 παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ιδρύονται δια  νόμου. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης με το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αρχές του 13, ανέφερε ότι όλη η διαδικασία θα είναι «εθελοντική» για τα λιμενικά ταμεία και αφού περάσει μια «μεταβατική» περίοδος, το Υπουργείο θα τα συνενώσει υποχρεωτικά. Το άρθρο 36 όπου αναφέρεται ότι «οι μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.»¨

Τελειώνουν τα ‘ψωμιά’ του…
Τελειώνουν τα ‘ψωμιά’ τού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου…
Οι επόμενες 5 εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το νησί μας και τις Μικρές Κυκλάδες, επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τα προγραμματισθέντα λιμενικά έργα. Και τούτο διότι, τα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία θα έχουν την «ταυτότητα» που σήμερα… διαθέτουν, έως την 31η Οκτωβρίου. Τούτο το τελευταίο αποτελεί απόφαση της κυβερνήσεως. Βεβαίως και θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα 6 μηνών, μέσα στο οποίο θα «μεταλλαχτεί» η ταυτότητά τους…  Ή θα γίνουν «ανώνυμες εταιρείες», ή θα περάσουν στα χέρια των κατά τόπους δήμων… Ως προς το τελευταίο, σχετική εισήγηση ετοιμάζονται μέσα στις επόμενες ώρες (σ.σ.: μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, στην Ρόδο) να κάνουν αρμοδίως, οι δήμοι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Στο μεταξύ, μόνο δύο παρεμβάσεις είναι δυνατόν, μέσα στις επόμενες πέντε εβδομάδες, να γίνουν στο λιμάνι της Νάξου: Η ασφαλτόστρωση της χερσαίας ζώνης από την Μικρή Σκάλα ίσαμε την κεντρική προβλήτα και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Στο μεταξύ, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, περιμένουν το ημέτερο Λιμεναρχείο να τους δώσει το «πράσινο φως», για την έναρξη των εργασιών…

Θα χαθούν τα λεφτά…
Ο κίνδυνος να χαθούν 4 εκατ. «ευρώ», που έχει στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. Νάξου, είναι πλέον ορατός…
Λεφτά υπάρχουν! Το ταμείο τού ημετέρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι τίγκα από χρήμα! Μιλάμε και εκατομμύρια! Μια τεσσάρα, μες στο νερό! Κι όμως, ούτε εκβάθυνση βλέπουμε ούτε την υλοποίηση της μελέτης που έχει να κάνει με την δημιουργία – εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην παραλιακή ζώνη Χώρας Νάξου από τον Μετεωρολογικό Σταθμό ίσαμε την γλίστρα της κύριας προβλήτας. Ασφαλώς και πρέπει το «βραχυκύκλωμα» αυτό που παρατηρείται στα ήδη δρομολογημένα λιμενικά έργα στο νησί μας, να πάψει να υφίσταται.
Στην περίπτωση που γίνουν οι πολυσυζητημένες όσο και δρομολογηθείσες συγχωνεύσεις, το ταμείο του ημετέρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συγχωνευτεί με τα ταμεία άλλων Δ.Λ.Τ. Τούτο σημαίνει ότι τα χρήματα που υπάρχουν τούτη την εποχή στο πουγκί του Δ.Λ.Τ. Νάξου, θα «φύγουν» από την αποκλειστική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου του και θα περιέλθουν στα χέρια μια «ανώνυμης εταιρείας» με ό,τι αυτό συνεπάγεται… Τον κίνδυνο αυτόν, επεσήμανε, όπως έχουμε εδώ και αρκετό καιρό γράψει, και πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Ο.Λ.Π. συμπατριώτης μας άλλοτε υπουργός, Γιώργος Ανωμερίτης.

Προλαβαίνουμε… δεν προλαβαίνουμε…
Προλαβαίνουμε… δεν προλαβαίνουμε, να κάνουμε τις δυο απαραίτητες παρεμβάσεις που, εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε προγραμματίσει… («ασφαλτόστρωση», «εκβάθυνση»)
Η ασφαλτόστρωση της χερσαίας ζώνης, εάν σήμερα το Λιμεναρχείο Νάξου ανάψει το «πράσινο φως» στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (σ.σ.: κρίνει ότι η καλοκαιρινή περίοδος ολοκληρώθηκε και ως εκ τούτου δύναται να παραδώσει ‘ελεύθερο’ το λιμάνι στο Δ. Λ. Τ. Νάξου) είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στις μερικές ημέρες.
Σε ό,τι αφορά στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι το εξής: Εκβάθυνση στην νοτιοανατολική πλευρά του λιμανιού και στο σημείο που δένουν τα μεγάλα ποστάλια δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και δεν επιτρέπεται να γίνει, διότι υπάρχει κίνδυνος η κούφια κεντρική προβλήτα που στο εσωτερικός της είναι σκαμμένη (σπηλαιώσεις) να «κάτσει». Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να επιχειρηθεί εκβάθυνση στο ΝΑ σημείο ελλιμενισμού των πλοίων.
Ένας παράγοντας που διαμορφώνει εξελίξεις, που πιέζει προς την κατεύθυνση ολοκληρώσεως της εκβαθύνσεως της λιμενολεκάνης το συντομότερο δυνατόν, είναι τα μεγάλα ποστάλια, και δη το Δήλος, που έχει, ως γνωστόν εκτόπισμα μεγάλο.
Πλοία που «τραβάνε» πολλά νερά, λένε οι θαλασσινοί μας, δεν είναι δυνατόν να μπαινοβγαίνουν σε αυτό το λιμάνι. Η λιμενολεκάνη είναι ρηχή, και ο κίνδυνος να στραπατσαριστούν κατά τον ελλιμενισμό τους είναι μεγάλος. Βρίσκουν στην ρηχή λιμενολεκάνη τα ποστάλια, γεγονός που το έχουν κατ’ επανάληψιν επισημαίνει αρμοδίως οι πλοίαρχοι και οι ναυτιλιακές εταιρείες για λογαριασμό των οποίων δουλεύουν την «γραμμή» Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη.
Η μπίγα στην  περίπτωση που «απελευθερωθεί» το λιμάνι από το Λιμεναρχείο, δύναται να έρθει στο νησί μας και να πιάσει δουλειά μέσα στις επόμενες το πολύ δύο εβδομάδες, υπογραμμίζουν  υπεύθυνα χείλη.
Ευχή δε όλων (Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Λιμεναρχείου Νάξου και όλων των εμπλεκομένων φορέων) είναι, «να παραμείνει εδώ όσο χρειαστεί ώστε το έργο της εκβαθύνσεως να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά…».
Οι σχετικές με τα προαναφερθέντα έργα μελέτες, βρίσκονται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Για την μελέτη εκβαθύνσεως έχει φροντίσει ο κ. Δαβάκης. Στα χέρια του, ο τελευταίος, έχει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκβάθυνση αλλά και στην αποκατάσταση της κεντρικής προβλήτας. Φρόντισε δε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου να του παραδώσει όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που έχει κατά τα τελευταία χρόνια σταχυολογήσει και τα οποία έχουν να κάνουν με τα «πλην» του λιμανιού… Έχει, επίσης, στα χέρια του ο κ. Δαβάκης και τα βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από τον βυθό – πυθμένα του λιμανιού, τα οποία τα έχει «διαβάσει» πάρα πολλές φορές. Τούτο σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά πού «πονάει» η κεντρική προβλήτα και που πρέπει να γίνει η εκβάθυνση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκβάθυνση θα έχουμε σε 23 στρέμματα της λιμενολεκάνης και σε βάθος 7,5 μ., και στο σημείο όπου τα μεγάλα ποστάλια κάνουν μανούβρες, κατά τον ελλιμενισμό τους.
Ας αναφερθεί ότι, επικαιροποιήθηκαν τα σταχυολογημένα έως και το περασμένο καλοκαίρι στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της κεντρικής προβλήτας, αλλά και αυτήν της λιμκενολεκάνης. Και επικαιροποιήθηκαν μετά και τις βιντεοσκοπήσεις που έγιναν αρχές του προηγούμενου χειμώνα στον βυθό του λιμανιού από την εταιρεία «Ατλαντίς Θαλάσσια Μηχανική», με επικεφαλής τον λιμενολόγο (καταδυόμενο), πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Δαβάκη.

Τα άλλα τα νησιά…
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ Α 113 και οι χώροι ευθύνης του είναι α) Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα Νάξου και οι εξομοιούμενες με ζώνη λιμένα(χερσαία και θαλάσσια): 1) Καταπόλων-Αιγιάλης Αμοργού, 2) Δονούσας, 3) Ηρακλειάς, 4) Σχοινούσας-Λιβάδι Σχοινούσας, 5) Κουφονησίου και Παριανός Κουφονησίου, 6) Μουτσούνας και Απόλλωνα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Προ μηνών, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου προχώρησε σε εγκρίσεις μελετών έργων σε χώρους αρμοδιότητάς του…
Να, πώς έχουν οι προ μηνών αποφάσεις του: α) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης έργου «Αποκατάσταση παραλιακού κρηπιδώματος και προβλήτα Μουτσούνας Νήσου Νάξου», β) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα Νάξου», γ) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης έργου «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου», δ) «Έγκριση όρων διακήρυξης για εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης Αμοργού -  Επικαιροποίηση τιμών έργου», ε) «Έγκριση  μελέτης Προμήθεια –τοποθέτηση πλωτού προβλήτα λιμένα Νάξου», στ) «Έγκριση μελέτης εργασίας ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου», ζ) «Ανάθεση εκτέλεσης έργου Αποκατάσταση λιθόκτιστου τοιχίου στον παραλιακό δρόμο λιμένα Κουφονησίων», η) «Απευθείας ανάθεση εργασίας Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Ηρακλειάς», θ) «Έγκριση μελέτης έργου Αποκατάσταση αντλιοστασίου λυμάτων προβλήτα λιμένα Νάξου». Και ακόμη, «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λιμενικής εγκατάστασης Λιμένα Καταπόλων Αμοργού και Λιμένα Νάξου» και «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου Επισκευή κεκλιμένου επιπέδου ράμπας καθέλκυσης σκαφών στο λιμένα Καταπόλων». 
Με την ευκαιρία, θα θέλαμε, στο σημείο αυτό, να κάνουμε μνεία σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα μιας εγκυκλίου που αρχές του ’12, εξέδωσε το αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργείο, και η οποία αφορά στους νέους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) σχετικά με: α) Την περιοχή δικαιοδοσίας και την περιοχή αρμοδιότητας τους αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα, μέσω της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την Ζώνη Λιμένα β) Την ακολουθούμενη διαδικασία αδειοδότησης έργων εντός της Ζώνης Λιμένα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και γ) Τη λιμενική Πολιτική - κατάρτιση και αποστολή των Στρατηγικών – επιχειρησιακών σχεδίων 2012-2015...
… Ο καθορισμός και η εξομοίωση χώρων σε Ζώνη Λιμένα συνιστά μια εδαφική και θαλάσσια περιοχή μέσα στην οποία το διοικητικό όργανο ασκεί την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του και στηρίζεται στη σχέση των θεμάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα προς ορισμένο τόπο.
Ευνόητο είναι ότι περιοχές εφαρμογής των αρμοδιοτήτων των νέων Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), αποτελούν οι προϋπάρχουσες και ήδη καθορισθείσες Ζώνες Λιμένων, τη διοίκηση των οποίων είχαν τα καταργηθέντα πρώην Λιμενικά Ταμεία.

Ό,τι μέχρι σήμερα ξέραμε, ας το ξεχάσουμε καλύτερα…
Προαναφέραμε ότι, στις 31 Οκτωβρίου 2013, αλλάζουν όλα στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Θα συγχωνευθούν όλα τα Δημοτικά Λιμενικά ταμεία του Νομού Κυκλάδων σε ένα, ή μήπως σε δύο; Θα έχουμε μία «ανώνυμη εταιρεία», ή δύο στις Κυκλάδες; Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Νάξου δια του προέδρου του Γιάννη Μαμουζέλου «διατυμπανίζει» ότι, «αν γίνουν δύο ‘ανώνυμες’, η μία πρέπει να έχει την έδρα της στο νησί μας». Και προσθέτει: «Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνει μία μόνο ‘ανώνυμη εταιρεία’ στις Κυκλάδες, με έδρα την Σύρο. Τα δικά μας τα νησιά έχουν μεγάλες ανάγκες. Είμαστε ο πιο πολυνησιακός δήμος της χώρας. θα είναι άδικο να μην έχει στην περίπτωση δημιουργίας ‘ανωνύμων εταιρειών’, μια ‘ανώνυμη’ την έδρα της στο δικό μας το νησί πρέπει να αποτελέσει αυτό απαίτησή μας. Συνομιλώ με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Tαμείου Σύρου. Και όχι μόνο με αυτόν. Τις απόψεις του τις γνωρίζουν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών Λιμενικών ταμείων που υπάρχουν στα νησιά μας. Μπορεί να έχουμε και μία συνάντηση εντός των επομένων ημερών. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου