Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ"

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Σύρο.
Το προεδρείο της επιτροπής, για μια ακόμα φορά, εισηγήθηκε τη συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης δύο επιπλέον θεμάτων. Η «κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή» εισαγωγή θεμάτων προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης, με το πρόσχημα του επείγοντος, όταν δεν υπάρχει λόγος, υποβαθμίζει το ρόλο της επιτροπής και προσβάλει τους περιφερειακούς συμβούλους. Με δεδομένο ότι η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιούνταν την εβδομάδα του Πάσχα και τα μέλη της επιτροπής δεν είχαν ενημερωθεί για τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, οι εκπρόσωποί μας κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και κ. Γιώργος Παπαμανώλης διαμαρτυρήθηκαν έντονα, με αποτέλεσμα την απόσυρση ενός εκ των δύο θεμάτων.
Επιλέχθηκε ομόφωνα η συζήτηση ενός θέματος που αφορούσε την «Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη βελτίωση γηπέδου στο Βαθύ Καλύμνου», το μοναδικό πραγματικά έκτακτο και επείγον θέμα.
Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας την τοποθέτηση των μελών μας, ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις και τις διαφοροποιήσεις μας και καταλήγοντας στα θέματα στα οποία δεν υπήρχαν ιδιαίτερα σχόλια:
• «Διακήρυξη για την καθαριότητα των χώρων και υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Νάξου, Άνδρου και Θήρας για το οικ.έτος 2011»
Σε προγενέστερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καυτηριάσει το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος της σύμβασης καθαριότητας των υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων για το 2010, το οποίο είχε ανέλθει στις 500.000 €. Η κριτική που ασκήσαμε στο θέμα είχε αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους για το 2011 κατά 50%(!!) και την ανάλογη εξοικονόμηση πόρων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα που συζητήθηκε αφορούσε τη διακήρυξη για την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Νομού Κυκλάδων, από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο 2011 (7 μήνες), με προϋπολογισμό 142.680 € (σε ετήσια βάση περίπου 245.000 €, έναντι 500.000 € το 2010) και ψηφίστηκε ομόφωνα.
• «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μουσείο Νεότερης Ιστορίας Δωδεκανήσου» κατά τρεις μήνες, μέχρι την 13.1.2011»
Ο συνδυασμός ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας χαιρετίζει την ολοκλήρωση του έργου και εύχεται την ταχεία έναρξη λειτουργίας του μουσείου το οποίο είναι δυνατό να αποτελέσει έναν νέο πόλο έλξης επισκεπτών για το νησί της Ρόδου και παράλληλα να θυμίσει σε όλους μας την ένδοξη νεότερη ιστορία της Δωδεκανήσου.
Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το θέμα εισήχθηκε προς συζήτηση τον Απρίλιο 2011 ενώ η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης είχε ζητηθεί από τον εργολάβο τον Αύγουστο 2010 (!!) και ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είχε εγκριθεί το Σεπτέμβριο 2010 (!!!), αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισε το θέμα η πολιτική ηγεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.
Δεν ήταν δυνατό να συμφωνήσουμε στην αναδρομική χορήγηση παράτασης μέχρι τον Ιανουάριο 2011, οκτώ (8) ολόκληρους μήνες μετά από την αίτηση του αναδόχου!
Η μεταφορά υποχρεώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου από τον Αύγουστο 2010 παραβιάζει τους κανόνες της διαφάνειας και της συνετούς οργάνωσης και διοίκησης.
• «Απευθείας ανάθεση της «Γεωλογικής μελέτης καταπτώσεων στον επαρχιακό δρόμο Κόρωνου Σκαδού στη Νάξο».
Μετά από κατολίσθηση μεγάλων βράχων την 18 Μαρτίου 2011, εδώ και ένα μήνα, έχει παραμείνει κλειστός ο κεντρικός επαρχιακός δρόμος που συνδέει τα δύο χωριά, με αποτέλεσμα τα παιδιά της Κωμιακής, Απόλλωνα, Σκαδού και Μέσης να αναγκάζονται κάθε πρωί να περπατούν ένα χιλιόμετρο ανάμεσα στα βράχια για να πάνε στα σχολεία τους.
Η περιφερειακή αρχή αν και όφειλε να εισάγει το θέμα στην προηγούμενη συνεδρίαση, ως εξαιρετικά επείγον, άφησε να περάσει ένας ολόκληρος μήνας από το γεγονός! Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε την απευθείας ανάθεση της μελέτης, χωρίς όμως να παρουσιάσει στο σώμα κατ’ ελάχιστον δύο προσφορές όπως επιτάσσουν οι κανόνες της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης και προβλέπει ο ν. 3316/2005 περί ανάθεσης μελετών.
Οι εκπρόσωποι του συνδυασμού ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας στην Οικονομική Επιτροπή κ. Χ. Κόκκινος και κ .Γ. Παπαμανώλης συμφωνήσαμε στην απευθείας ανάθεση της μελέτης, με την παρατήρηση ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί και άλλες προσφορές από υποψήφιους αναδόχους της μελέτης προϋπολογισμού 12.783 € +ΦΠΑ, επιδεικνύοντας στην πράξη τη συναίνεση που απαιτούσε η περίσταση, παρά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση της περιφερειακής αρχής.
• «Απευθείας ανάθεση σε εταιρία της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου»
Ενώ το θέμα είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη από την 8.4.2011, μέχρι και την προηγουμένη της συνεδρίασης δεν ήταν διαθέσιμος ο σχετικός φάκελος του θέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία ζήτησε προσφορές μόλις την προηγούμενη της συνεδρίασης (την 7.4.2011), μόνο από 4 εταιρίες (από τις οποίες καμία δεν προέρχεται από τα νησιά μας!).
Αν και η περιφερειακή αρχή προσπάθησε να θέσει το θέμα προς συζήτηση παρουσιάζοντας μια σειρά από προσφορές υποψηφίων αναδόχων για τις οποίες δεν είχε ενημερωθεί κανένας περιφερειακός σύμβουλος, μετά από πρότασή μας το θέμα αποσύρθηκε για την επόμενη συνεδρίαση.
• «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην υλοποίηση workshop στη Ρόδο και Κω τον Απρίλιο 2011»
Το θέμα αφορούσε τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια συνάντησης εργασίας (workshop) με tour operators και δημοσιογράφους από τη Γερμανία, στη Ρόδο και την Κω. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να στηρίξουμε μία εκδήλωση η οποία είναι δυνατόν να ενισχύσει την τουριστική κίνηση από τη Γερμανία.
Όμως η παραπάνω ενέργεια, όπως και κάποιες άλλες που πραγματοποιήθηκαν, είναι αποσπασματικές, κοστοβόρες (συμμετοχή Περιφέρειας για το workshop 33.000 €), χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα και δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο προγραμματισμό που όφειλε να είχε για τα ζητήματα τουρισμού η περιφερειακή αρχή. Το κόστος της εκδήλωσης (συνολικός προϋπολογισμός 140.000€) θα μπορούσε να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους βασικούς συνδιοργανωτές (ΕΟΤ και Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) και τα χρήματα της περιφέρειας να διατεθούν σε άλλη δράση για τον τουρισμό.
Επίσης, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κ. Διακοσταυριανού είχε ήδη αναγγείλει διοργάνωση της συνάντησης και είχε δεσμεύσει την Περιφέρεια από το Φεβρουάριο 2011, αγνοώντας και υποβιβάζοντας το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και προκαλώντας ερωτηματικά γιατί δεν επιλέχθηκαν και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων για τη συγκεκριμένη δράση.
Ενώ στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πλειοψηφίας, σε αίτημά μας για επίσημη αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των παρατάξεων, η περιφερειακή αρχή για μια ακόμα φορά έδειξε το αδιάλλακτο και αλαζονικό πρόσωπό της, αρνούμενη τη συνεργασία και την επίσημη συμμετοχή μας στην εκδήλωση.
Γεννιούνται έτσι ερωτηματικά:
• Θέλουν να κρύψουν κάτι;
• Μας ζητούν να ψηφίσουμε και δεν μας αφήνουν να κρίνουμε την ωφελιμότητα της δράσης;
• Γιατί συνεχίζονται οι αποκλεισμοί του συνόλου της μειοψηφίας;
Τέλος, ζητήσαμε την άμεση σύσταση και λειτουργία της περιφερειακής επιτροπής τουρισμού, την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό και την οργανωμένη τουριστική προβολή της περιοχής μας, θυμίζοντας ότι αυτή είχε σταματήσει με βίαιο και αδικαιολόγητο τρόπο το Δεκέμβριο του 2009 (επί Γενικού Γραμματέα κ. Μπρακουμάτσου) με αποτέλεσμα την ακύρωση των προγραμματισμένων δράσεων και τη συσσώρευση στις αποθήκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναξιοποίητου διαφημιστικού υλικού.
Δυστυχώς, η περιφερειακή αρχή με τον τρόπο της επιβεβαίωσε την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία» του Νότιου Αιγαίου. Με αποσπασματικές κινήσεις, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με μεροληπτική στάση, αναβάλλοντας τη σύσταση της επιτροπής τουρισμού, «ναρκοθετώντας» την τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας.
Στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν την ίδια ημέρα, οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα, χωρίς ιδιαίτερες παρατηρήσεις:
1. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη «Βελτίωση γηπέδου στο Βαθύ Καλύμνου», προϋπολογισμού 240.000 €.
2. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη μετάπτωση της λειτουργίας του on line συστήματος του Τμ. Μεταφορών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων μέσω του δικτύου Σύζευξις.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Χάλκης».
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Προσθήκη γυμναστηρίου - αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και τριών ειδικών αιθουσών για εργαστήρια πληροφορικής, φυσική - χημείας και βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότημα Απερίου Καρπάθου»
5. Έγκριση δαπάνης αγοράς εγκεκριμένου εντομοκτόνου για την αντιμετώπιση ακρίδων.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας
Χαράλαμπος Κόκκινος
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου