Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ποια κρίση; Είμαστε οι πιο πλούσιοι της Ελλάδας!!!!!

Ευημερούν οι αριθμοί στο Νότιο Αιγαίο σύμφωνα με τους οποίους οι κάτοικοι των νησιών μας, είναι οι πιο πλούσιοι στην Ελλάδα!

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, τα οποία όμως χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης!
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζονται με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα βάση του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα στα 20.830 ευρώ διαμορφώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2009, υποχωρώντας κατά 1,2% σε σύγκριση με το 2008.
Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, και στα οποία, επίσης, εμφανίζεται ως η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, αυτή του Νοτίου Αιγαίου, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.290 ευρώ.
Την πρώτη τριάδα των πλουσιότερων περιφερειών, συμπληρώνουν οι περιφέρειες Αττικής (24.884 ευρώ) και Στερεάς Ελλάδας (22.534 ευρώ). Στον αντίποδα, φτωχότερες περιφέρειες ήταν, η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.495 ευρώ), η Ήπειρος (16.232 ευρώ) και η Δυτική Ελλάδα (16.247 ευρώ).
Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας δημιουργήθηκε, κυρίως, στις περιφέρειες Αττικής (συμμετοχή στο συνολικό ΑΕΠ κατά 43,4%) και Κεντρικής Μακεδονίας (συμμετοχή κατά 15%).
Εξάλλου, το 2009, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 0,4% στο σύνολο της χώρας σε σχέση με το 2008. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Στον Πρωτογενή Τομέα της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία), η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 0,7%. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης, ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της Αττικής.
Η ΑΠΑ του Δευτερογενή Τομέα (βιομηχανία) παρουσίασε μείωση στο σύνολο της χώρας κατά 1,4%. Μικρή αύξηση παρουσίασε μόνον η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου.
Τέλος, στον Τριτογενή Τομέα (υπηρεσίες, τουρισμός), όπου η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 0,4%, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας.
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι «χώρα υπηρεσιών», καθώς το 2009 ο τριτογενής τομέας είχε το 79,1% του συνόλου της ΑΠΑ (αύξηση σε σύγκριση με το 2008 κατά 0,9%).
Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό συμμετοχής 17,8% και μείωση 1,4% σε σχέση με το 200, ενώ, ο πρωτογενής τομέας κατέχει το 3,1% του συνόλου της ΑΠΑ, συμμετοχή που παρέμεινε σταθερή μεταξύ 2008 και 2009.

Πηγή : Ροδιακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου