Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

«.Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Εξελίξεις, Οικονομική Κρίση: Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία»

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην προαγωγή της Υγείας, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων της Μ.Κ.Ο ΚΛΙΜΑΚΑ , οργανώνει 2 ημερίδες σε Νάξο και Ίο αντίστοιχα, με θέμα :

«.Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Εξελίξεις, Οικονομική Κρίση: Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία»
 Η ημερίδα στη Νάξο, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2011, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Naxos Resort, στις 18 :00(ακριβώς).
 Η ημερίδα στην Ίο, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2011, στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ίητών (Χώρα Ίου), στις 18 :00(ακριβώς).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 18:00: Προσφωνήσεις-χαιρετισμοί
 Εισήγηση: Kατσαδώρος Κυριάκος / Ψυχίατρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ψυχικής Υγείας
 «Η Ψυχική Υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης, περιβαλλοντικών και κοινωνικών μεταλλαγών»:Σκαρβέλης Κων/νος, Κλινικός Ψυχολόγος, Συντονιστής Έργου, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος
 «Κατάθλιψη και Αγχώδεις διαταραχές στην οικονομική κρίση» : Σαραντίδης Δημόκριτος, Ψυχίατρος
 «Το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης: Όταν η κρίση απειλεί την Ψυχική Υγεία»: Τούμπα Παναγιώτα, Κλινικός ψυχολόγος (Παράρτημα Σαντορίνης)
 «Κερδίζουμε – μαζί». Μια μέθοδος διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης στη σχολική τάξη ως συμβολή στη στήριξη της ψυχικής υγείας σε εποχή οικονομικής και εκπαιδευτικής κρίσης: Γατσωτής Παναγιώτης- Εκπαιδευτικός - Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αιγαίου, Σπίνος Ιωάννης - Εκπαιδευτικός, Στρατέα Χριστιάνα - Εκπαιδευτικός.
 «Κρίση στον Πολιτισμό, Κρίση στην Ψυχική Υγεία» : Μυλωνά Μαρία, Νοσηλεύτρια Τ.Ε
 «Η Αλληλεγγύη ως απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης»: Βιολάτζης Άρης / Κλινικός Ψυχολόγος
 «Συμπερασματικός Επίλογος-Σύνοψη πορισμάτων-Ανακεφαλαίωση»: Καμβύσης Γεώργιος-Εκδότης εφημερίδας «ΜΑΣΚΑ», Γατσωτής Παναγιώτης, Σπίνος Ιωάννης, Στρατέα Χριστιάνα
 21:30: Κλείσιμο Ημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου